Aktuální článek
Na pravou míru: Co všechno je špatně na studii, která tvrdí, že CBD poškozuje játra

Na pravou míru: Co všechno je špatně na studii, která tvrdí, že CBD poškozuje játra

  • Nedávno vyšla studie, která pojednává o neblahých účincích CBD na játra. Článek jsme se rozhodli přezkoumat a zjistili jsme, že se v něm nachází několik zásadních chyb. Odborný časopis Molecules a zpravodajství Forbes uveřejněním této špatně provedené studie zbytečně šíří paniku ohledně látky, která je známá právě svou bezpečností. Níže si můžete přečíst rozbor této chybné studie.

Jádrem všech problémů tohoto chybného výzkumu je nesprávné dávkování CBD. Vědci ve studii zvolili metodu převodu dávek vhodných pro člověka na dávky vhodné pro zvířata dle poměru, který doporučuje americký Úřade pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA). Vycházejí přitom z doporučeného dávkování kanabinoidního léku Epidiolexu při léčbě epilepsie. Přitom taková dávka Epidiolexu je už doopravdy vysoká. V této oblasti léčby je sice stále nedostatek klinických výzkumů, zkušenosti lidí při léčbě dětí s epilepsií však naznačují, že znatelných účinků lze dosáhnout i s mnohem menšími dávkami.

Dalším problémem je, že doporučený způsob převodu dávek možná funguje u jiných léků na rostlinné bázi, ale u konopí zjevně použít nelze. Například protirakovinné účinky konopí u myší byly zjištěny při dávce THC odpovídající poměru 45 mg/kg, což by dle doporučené metody převodu dávek pro lidské pacienty odpovídalo 3,6 g THC denně. Taková dávka je však zbytečně vysoká. Výsledky kontrolovaných klinických studií, které by se do detailu věnovaly dávkování konopí bohužel zatím dostupné nejsou. Zkušenosti lékařů a pečovatelů, kteří se starají o pacienty s rakovinou však naznačují, že zlepšení zdravotního stavu lze dosáhnout i při mnohem nižších dávkách. Je tedy zřejmé, že doporučený poměr dávkování u konopí nefunguje.

Objektivní propaganda

Autoři studie využívají opravdu zbytečně vysoké dávky. Dokonce se to ani nezdráhají v diskuzi vlastního výzkumu přiznat. Ve své práci přímo uvádějí: „Ačkoliv dávka CBD 2460 mg/kg se téměř nikdy v praxi nepoužívá, poukazují její dopady na možné účinky předávkování tímto kanabinoidem.“ Dávka CBD o množství 200 mg/kg (2460 mg/kg u myší, což je jediná dávka, která měla na zkoumané subjekty akutní vliv) by odpovídala denní dávce 16 g CBD pro průměrného muže o váze 80 kg a 12 g CBD pro průměrnou ženu o váze 60 kg. Popravdě si ani nedokážeme představit, že by si někdo tak vysokou dávku CBD někdy chtěl dát. Dokonce ani dávky o množství 50 mg/kg u člověka (615 mg/kg u myší při pokusech, jejichž výsledky ještě nebyly považované za akutní) stále neodpovídají způsobu, jakým se CBD běžně užívá. Tento poměr předpokládá, že pacienti s váhou 80 kg denně užívají 4 g a pacientky s váhou 60 kg 3 g. Tento předpoklad je však stále naprosto nereálný – kdo a proč by si takovou dávku vůbec chtěl vzít? Navíc se zdá, že článek ani neprošel řádnou kontrolou a odbornou recenzí – titulek i abstrakt článku jsou značně zavádějící. Autoři by hned úvodem studie měli rozhodně zmínit, že dávky, které při výzkumu používali, běžně užívaným dávkám neodpovídají. Dalším nedostatkem je, že se v úvodu ani samotném textu studie neobtěžují zmínit slovo „předávkování.“ Objektivní recenzent článku vzdělaný v oboru by měl upozornit, že se autoři k neobjektivnímu přístupu přiznávají jen v krátké větičce v recenzi (kterou si navíc málokdo přečte).

Co vlastně škodí játrům

Dalším problémem je použité rozpouštědlo. Autoři práce sice mluví o CBD, ale přitom tento kanabinoid není jedinou látkou, se kterou pracovali. CBD výtažek totiž připravovali za pomoci rozpouštědla známého jako hexan. Ve studii uvádějí, že v jejich CBD výtažku se zbytkové ředidlo nacházelo v koncentraci nižší než 0,5 %. To v praxi znamená, že pokud jejich CBD výtažek obsahoval 0,49 % hexanu, což rozhodně není málo, mohl být jeho objem ve velkých dávkách poměrně zásadním činitelem. Bylo by zajímavé zjistit, zda neblahé účinky jejich CBD výtažku na játra pramenily ze samotného CBD nebo naopak ze zbytkového hexanu. Aby byl výzkum doopravdy objektivní, bylo by potřeba určit, jaké účinky by na játra měl stejný objem hexanu v čistém sezamovém oleji.

Chyba v diagnóze

Nyní se dostáváme k chybám v posuzování patologických snímků. Změny na játrech, které autoři výzkumu pozorovali (a to pouze u nejvyšších dávek) lze považovat pouze za náznaky nebo jen za mírné změny na tkáni jater. Rozhodně se nejednalo o selhání jater. Navíc dle názoru nezávislé patoložky, která snímky jater publikované ve studii přezkoumala, odpovídají některé vzorky tkáni naprosto zdravých jater.

Pokřivená reportáž

A konečně komentář k článku vydanému na stránkách Forbes. Žurnalista, který článek psal, uvedl mnohá ze svých tvrzení nepřesně. Například se nezdráhal tvrdit, že CBD některá zvířata zabilo, což rozhodně pravda není. Dále odkazuje na několik článků, které dle něj potvrzují neblahé účinky CBD, ale o valné většině odborných publikací, které naopak potvrzují jeho léčivé schopnosti se už jaksi nezmiňuje. Zdá se, že když se věnoval průzkumu faktů, narazil pouze na jediný článek o pozitivních účincích CBD na játra, ale i ten mu přišel pochybný. Když se chystáte vydat článek, který by mohl významně ovlivnit veřejné mínění, je nejprve nutné provést důkladný průzkum daného tématu – jinak čtenářům podáváte zavádějící informace.

Zdroj: auntzeldas.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!