Aktuální článek
Senioři se konopí nebojí

Senioři se konopí nebojí

  • Senioři jsou dnes ve Spojených státech nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů konopí. Nová studie, která se zaměřila na spotřebitele konopí v Coloradu, naznačuje, že navzdory očekávání senioři zdaleka nepoužívají konopí jen pro léčebné účely.

Stále více občanů starších 60 let si totiž konopí pravidelně dá i rekreačně. Ani konopná léčba však často není nijak regulovaná lékařem – pacienti v průzkumu většinou upřesnili, že svůj léčebný režim si řídí sami. Možná se vám dere na jazyk námitka: „No dobře, ale to se týká prostě jen Colorada.“ Opak je ale pravdou. Očekává se, že jak se vlna legalizace postupně šíří, půjde výsledky nového výzkumu aplikovat i na další státy, které se legalizace konopí nebojí. Výsledky průzkumu navíc poukazují na značné mezery ve vzdělání lékařů, kteří kvůli tomu pak pacientům často nedokážou dobře poradit. 

Hranice mezi léčbou a rekreačním užíváním mizí

Studie, které se zúčastnilo 274 seniorů o průměrném věku 72 let, byla publikována v odborném gerontologickém časopise The Gerontologist a sponzorovalo ji coloradské Ministerstvo zdravotnictví a životního prostředí. Výzkum vedli vědci z Coloradské univerzity ve spolupráci s odborníky z Iowské univerzity a Univerzity Illinois v Urbana-Champaign. Jednou ze spoluautorek studie je i Dr. Hillary Lumová, odborná asistentka na lékařské fakultě Coloradské univerzity. 

Padesát čtyři procent starších uživatelů konopí si jeho účinky užívá nejen ze zdravotních, ale i z rekreačních důvodů. 

Lumová magazínu Leafly sdělila, že vědci především chtějí, aby studie pokrývala co největší vzorek populace ze všech oblastí Colorada. Tým Lumové sháněl respondenty po celém Coloradu v centrech pro seniory a obdobných komunitních organizacích, ale i skrze letáčky a plakáty ve výdejnách konopí. 

Konopí holduje téměř polovina seniorů

Týmu vědců se podařilo získat 274 respondentů, z čehož 65 procent tvořily ženy ve věku 60 až 94 let (medián věku byl 72,5). Z těchto respondentů 45 procent uvedlo, že konopí užívali v uplynulém roce. Nejčastějším způsobem užívání bylo kouření konopí, ale Lumová uvedla, že „kouření často doprovázely i jiné způsoby užívání. K dispozici jsou potraviny s konopím, vaporizace, užívání v kapalné formě či zvnějšku v podobě masti.“ 

Díky konopí se seniorům zlepšilo zdraví, celková kvalita života, mnohem lépe zvládali každodenní výzvy a především se zmírnila míra jejich bolesti. 

Jedním z nejpřekvapivějších závěrů studie bylo, že 54 procent starších uživatelů konopí si jeho účinky užívá nejen ze zdravotních, ale i z rekreačních důvodů. „Lékaři nad konopím často přemýšlejí dosti černobíle. Uživatele tak mnohdy škatulkují do svou skupin – buď předpokládají, že se jím léčíte, nebo že ho užíváte čistě pro zábavu a odpočinek,“ upozornila Lumová. „Náš výzkum však upozorňuje na to, že bude nutno ptát se pacientů na všechny důvody, které je vedou k užívání konopí.“ 

Jak může konopí pomoci

Studie dále zjistila, že většina seniorů, kteří se konopím léčí, ho užívají na léčbu několika různých problémů současně. Nejčastějším důvodem byla artritida a bolest v zádech, po těchto fyzických obtížích ale hned následovala úzkost a deprese. Respondenti, kteří uvedli, že konopí v uplynulém roce užívali, svorně uvedli, že jim zlepšilo kvalitu života. „Mnozí cítili, že jim v mnohém doopravdy pomáhá,“ upřesnila Lumová. „Díky konopí se seniorům zlepšilo zdraví, celková kvalita života, mnohem lépe zvládali každodenní výzvy a především se zmírnila míra jejich bolesti. Zdá se, že každý kdo konopí vyzkouší, si jeho účinky jen pochvaluje.“ 

Většina seniorů užívá konopí na léčbu několika různých problémů současně. 

Čtyřicet procent respondentů uvedlo, že konopí jejich každodenní život nijak neovlivnilo. Dvaadvacet procent respondentů ale překvapivě uvedlo, že jim užívání konopí způsobuje „určité problémy“ s pamětí. Lumová upozorňuje, že množství respondentů, kteří si sami ztráty paměti všimli, si zaslouží pozornost. Dle jejích předpokladů může tato statistika poukazovat na to, že by respondenti mohli být v poměru ke zbytku své věkové skupiny neobvykle bystří. 

Stigma a nedostatek vzdělaných lékařů

Dr. Lumová očekává, že až konopí legalizují i další státy, bude jejich dospělá a starší populace v mnohém následovat příklad Colorada. Počet každodenních uživatelů konopí mezi dospělými a seniory se tak pravděpodobně zvýší. Tento trend bude zřejmě podporovat i snazší dostupnost nejrůznějších způsobů užívání. Studie dle závěrů Lumové naznačuje, že senioři častěji nakupují konopí v běžných konopných obchodech než na lékařský předpis. To je poměrně překvapivé – léčebné konopí je totiž často díky nižší dani levnější. Tato preference by mohla poukazovat na důležitý společenský problém. Mladí ale i starší pacienti se tímto způsobem pravděpodobně snaží vyhnout problematické diskuzi s lékaři o přínosech i úskalích konopné léčby. Lumová upozornila: „Z vlastní praxe vím, že lékaři často o potenciálních léčebných účincích konopí i jeho vedlejších účincích nemají dostatek informací.“ Lumová doufá, že nová studie by na tento problém mohla upozornit. Dle jejích slov je nutné, aby pacienti a lékaři začali o konopí otevřeně diskutovat.

Hlavně se nebát

Lumová svůj optimismus dále podpořila zmínkou právě probíhajícího výzkumu konopí a kanabinoidů pod záštitou Národních institutů zdraví (National Institutes of Health – NIH). Zároveň ale upozornila, že aby lékaři a zdravotníci mohli svým pacientům doopravdy radit, potřebují o konopí získat více informací. 

Pacienti nakupují raději dražší konopí v běžných konopných obchodech než levnější na lékařský předpis, neboť se snaží vyhnout problematické diskuzi s lékaři. 

„Uvědomuji si, že během svého povinného vzdělání jsem se příliš o problematice léčby konopím nedozvěděla. Se základním lékařským vzděláním bych rozhodně nevěděla, jak mám pacientům, kteří se pro léčbu konopím rozhodli, správně poradit. Mnozí pacienti přitom například potřebují rady se zařizováním povolení pro léčbu konopím anebo si nevědí rady s výběrem odrůdy a správným dávkováním.“ Lumová závěrem starším pacientům radí, aby se o konopí před svým lékařem nebáli mluvit a vždy si stáli za tím, že pro ně má zdravotně přínos. 

Zdroj: www.leafly.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!