Aktuální článek
THC za volantem

THC za volantem

  • Vědci tvrdí, že kanadské zákony, které zakazují užívání konopí při řízení, jsou zbytečně tvrdé. Nová studie totiž naznačuje, že nízká hladina THC v krvi řidiče pravděpodobnost dopravní nehody nezvyšuje.

Kanada legalizovala konopí loni v říjnu – od té doby zde proběhlo v zákonech ohledně užívání omamných látek a řízení několik zásadních změn. Legislativa těmito změnami reagovala na obavy veřejnosti ohledně dopadu legalizace na bezpečnost na silnicích. Mnohé provincie zavedly přístup „nulové tolerance“, dle kterého je za překročení zákona považováno sebemenší množství THC v krvi řidiče. Nová studie od vědců z Univerzity Britské Kolumbie však naznačuje, že kanadské zákony ohledně řízení pod vlivem konopí jsou možná až přespříliš přísné. Vědci tvrdí, že tak nízké hodnoty, jaké dnes kanadské zákony považují za nelegální, zdaleka nemohou zvýšit pravděpodobnost, že by řidič pod jejich vlivem mohl způsobit dopravní nehodu. 

Nízká hladina THC v krvi za dopravní nehody nemůže

Kanadští zákonodárci se tak přísné zákony rozhodli zavést pravděpodobně kvůli obavám veřejnosti ohledně rizik, které by legalizace mohla představovat pro zdraví a bezpečnost veřejnosti. Limity pro hladinu THC v krvi při řízení jsou proto nyní skutečně extrémně nízké. 

Mezi obsahem THC v krvi a způsobilostí k řízení neexistuje přímý vztah.

Řidičům s obsahem THC v krvi o množství od dvou do pěti nanogramů na mililitr hrozí pokuty až do 1 000 kanadských dolarů. Pokud testy u řidiče prokážou více než 5 ng/ml THC, pokuta stoupá přes 1000 dolarů a viníkovi navíc hrozí i vězení. Kanada dokonce zavedla zvláštní zákony pro řidiče, kteří konopí kombinují s alkoholem. V případech, kdy testy u řidiče odhalí alkohol v množství 50 mg/100ml společně s 2,5 ng/ml THC, hrozí řidičům pokuty přes 1000 dolarů a navíc i vazba. Nová studie však naznačuje, že vědci s těmito přísnými zákony ohledně řízení pod vlivem zcela nesouhlasí. Výzkumníci jsou toho názoru, že spodní limit pro THC stanovený na pouhých 2 ng/ml je pravděpodobně příliš přísný, neboť v množství do 5 ng/ml by THC nemělo riziko nehody zvyšovat. 

Obsáhlý výzkum dopravních nehod

Vědci provedli rozbor vzorků krve u více než 3 000 řidičů, jež byli mezi roky 2010 a 2016 hospitalizováni na pohotovosti kvůli zraněním z dopravních nehod. Studie se dále zaměřila na zprávy z více než 2 300 nehod včetně 1 178 případů, kdy soud rozhodl, že řidič nehodu zavinil. Vědci prověřily vzorky krve řidičů obviněných za zavinění nehody a zjistili, že mezi nízkými hladinami THC v krvi do 5 ng/ml a zvýšeným rizikem zavinění dopravní nehody žádná spojitost neexistuje. „Zdá se, že obsah THC v krvi v množství méně než pět nanogramů na mililitr riziko dopravní nehody nezvyšuje,“ shrnul závěr vedoucí výzkumu Dr. Jeffrey Brubacher. 

Léky a alkohol jsou pro řidiče stále nebezpečnější než konopí

Přesně určit, jak konopí na jedince působí, je téměř nemožné. U alkoholu je tomu naopak – existuje u něj přímý vztah mezi obsahem alkoholu v krvi, tělesnou hmotností a mírou opilosti. Přítomnost THC v krvi přitom nemusí nutně jedince vůbec ovlivňovat. THC se v těle navíc velmi složitě metabolizuje, a proto je opravdu těžké odhadnout, po jaké době si už řidič může sednout za volant. Dalo by se tedy říci, že mezi obsahem THC v krvi a způsobilostí k řízení přímý vztah neexistuje.

Vědci tvrdí, že tak nízké hodnoty, jaké dnes kanadské zákony považují za nelegální, zdaleka nemohou zvýšit pravděpodobnost, že by řidič pod jejich vlivem mohl způsobit dopravní nehodu. 

U jiných drog je tento vztah mnohem jasnější. Užívání například kokainu, amfetaminu a heroinu riziko způsobení dopravní nehody zvyšuje, a to významně. Dle vědců z Univerzity Britské Kolumbie tyto drogy v porovnání s THC zvyšují riziko dopravní nehody o 82 procent. To ale není zdaleka vše – riziko způsobení nehody podstatně zvyšují i běžně dostupné léky a farmaka na předpis. Například antihistaminika či antidepresiva mohou zvýšit pravděpodobnost způsobení nehody až o 45 procent. Nejvyšší riziko však dle vědců představuje rozhodně alkohol. Obsah alkoholu v krvi přes 0,8 promile zvyšuje pravděpodobnost způsobení nehody o 600 procent. Důležitým závěrem nového výzkumu je, že vědci nenašli žádnou spojitost mezi obsahem THC v krvi v množství menším než 5 ng/ml a zvýšeným rizikem způsobení dopravní nehody. Studie navíc naznačuje, že THC možná tuto pravděpodobnost nezvyšuje ani v koncentraci přesahující 5 ng/ml. Z 1 825 vzorků krve, které vědci zkoumali, vykazovalo pouze 20 koncentraci vyšší než 5 ng/ml. Stručně řečeno, alkohol, běžné legální léky a tvrdé drogy jsou pro řidiče mnohem nebezpečnější než THC. „Největší riziko v tomto ohledu představuje stále alkohol,“ řekl Dr. Brubacher. „Řízení pod vlivem drog sice problém je, ale na alkohol bychom rozhodně neměli zapomínat.“ 

Zreviduje Kanada své zákony o řízení pod vlivem konopí?

Práce vědců z Univerzity Britské Kolumbie o řízení pod vlivem drog dokázala, že nejen kanadské zákony jsou ohledně konopí zbytečně přísné. Mnohým řidičům tak kvůli nízkému obsahu THC v krvi, který na jejich pozornost nemá vliv, zbytečně hrozí pokuty, odejmutí řidičského průkazu či dokonce vězení. Nová studie navíc není jediná, která na zbytečnou přísnost těchto zákonů poukazuje – pouze potvrzuje názor, který již v minulosti předložili mnozí vědci. 

Řidičům s obsahem THC v krvi o množství od dvou do pěti nanogramů na mililitr hrozí pokuty až do 1 000 kanadských dolarů. 

Zareagují tedy zákonodárci na tato fakta a zákony o řízení pod vlivem drog změní? Prozatím se zdá, že legislativa ani úředníci zodpovědní za bezpečnost změny nechystají. Kanadská federální vláda si za svým názorem, že konopí zvyšuje riziko dopravních nehod, prozatím pevně stojí. Stejný názor sdílí i policie. Policisté i zákonodárci se však vyjádřili, že další výzkum problematiky vlivu konopí na bezpečí na silnicích vítají. „Myslím si, že než budeme ochotni přehodnotit naše stanovisko, bude ještě potřeba provést spousta dalších výzkumů,“ nechal se slyšet předseda Komise pro drogovou problematiku při Kanadské asociaci policejních náčelníků Mike Serr. 

Zdroj: hightimes.com 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!