Aktuální článek
Oběti násilí a léčba konopím

Oběti násilí a léčba konopím

  • Nejen osobní zkušenosti obětí sexuálního násilí, ale i vědecký výzkum potvrzuje, že konopí může pomoci k návratu do plnohodnotného života bez traumat a úzkostí. Ashley Mantaová je zakladatelkou značky CannaSexual, instruktorkou v oblasti sexu a konopí a obětí mnoha sexuálních útoků. Caitlin Flynnová je seattleská spisovatelka a oběť znásilnění, která se rovněž úspěšně léčí konopím a nezdráhá se podělit o své zkušenosti.

Ve Státech je násilí také metlou partnerských vztahů. V roce 2015 oznámilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, že čtvrtina žen a desetina mužů ve svém životě zažila kontaktní sexuální násilí, fyzické násilí anebo nebezpečné pronásledování (tzv. stalking) ze strany svého intimního partnera. Zde je nutné poznamenat, že pojem „násilí v rámci partnerského vztahu“ také zahrnuje psychologickou agresi, například nadávky, urážení a ponižování.

Vlastní zkušenost

Sama jsem v partnerském vztahu zažila násilí, a to i sexuální, a již téměř osm let užívám konopí. Je ironií, že poprvé jsem okusila konopí právě s přítelem, jenž mě fyzicky, sexuálně a psychicky týral. Teď mi tato léčivá bylina pomáhá překonávat příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD), kterou trpím v důsledku jeho násilného chování. 

„Náš mozek produkuje endokanabinoidy, které fungují jako THC a napravují mnohé poruchy v mozkových i tělesných funkcích spojené s traumatem.“ 

Nyní dělám vše, co je v mých silách, abych osvětlila, jak konopí může pomoci obětem traumatu žít lepší život. A nejsem sama. Na toto téma jsem si nedávno povídala s následujícími osobnostmi:

  • Ashley Mantaová, zakladatelka CannaSexual, instruktorka v oblasti sexu a konopí a oběť mnoha sexuálních útoků;
  • Caitlin Flynnová, spisovatelka a oběť znásilnění ze Seattlu;
  • dr. Carrie Cuttlerová, odborná asistentka na Katedře psychologie Washingtonské státní univerzity;
  • dr. Dustin Sulak, zakladatel kliniky Integr8 Health v Maine, která léčí více než 8 tisíc pacientů pomocí léčebného konopí, stránek Healer.com, jež poskytují rady uživatele léčebného konopí, a vzdělávacího portálu Cannabis Expertise.

Jak trauma mění mozek

„Sexuální zneužívání a další typy silných traumat mohou v lidském těle změnit komunikační cesty mezi mozkem a nadledvinkami,“ říká dr. Sulak. „To má většinou za následek abnormální aktivitu nadledvinek, jež produkují příliš vysoké množství stresového hormonu kortizolu, který může zvyšovat nejen krevní tlak a krevní cukr, ale i množství adrenalinu v těle.“ Dr. Sulak uvádí, že tyto změny mohou také oslabit schopnost imunitního systému reagovat na akutní a chronické infekce. Dále negativně ovlivňují trávení, spánek, soustředěnost, schopnost vstřebávat nové poznatky a podobně.

„Po dlouhých obdobích abnormální aktivity nadledvinek může u těchto žláz také docházet k poruchám – což je primární příčinou chronického únavového syndromu a sexuální dysfunkce,“ upřesňuje dr. Sulak a dodává, že oběti traumatu také mívají problémy s neurotransmisí, zejména pokud jde o neurotransmitery serotonin a glutamát, které korelují s náhlým rozrušením (nepřiměřená obranná reakce) a opětovným prožíváním traumatických vzpomínek. To jsou dva ze tří hlavních příznaků PTSD – třetím je vyhýbání se stresorům, které způsobují rozrušení.

Konopí dokáže zklidnit či zcela deaktivovat nervové dráhy související s traumatem.

Dr. Sulak tvrdí, že nadměrná glutamátová signalizace může také posilovat nervové dráhy, které jsou pro oběti nejproblematičtější. „Když se učíme nové dovednosti, například pletení, a dojdeme do bodu, že danou činnost provádíme téměř automaticky, je to provázeno strukturním propojením mozkových neuronů, které pak vytvoří něco jako pletací superdálnici,“ vysvětluje dr. Sulak. U obětí traumatu se něco takového může stát u drah, jež vyvolávají pocity a chování spojené s úzkostí a panikou. „A my nechceme, aby se z těchto drah staly superdálnice, které naše tělo používá dennodenně. Chceme, aby je používalo jen v krizových situacích.“

Jak může napomoci konopí

Dr. Sulak uvádí, že konopí často potlačuje nadměrné rozrušení v těle. Pokud je obranná část nervového systému příliš aktivovaná, konopí může tento stav normalizovat. Jestliže se nadměrně používají nervové dráhy související s traumatem, konopí je dokáže zklidnit či zcela deaktivovat. A nejlépe to provádí v oblastech mozku, které se týkají vzpomínek a citových reakcí, protože v těchto oblastech je vysoká koncentrace kanabinoidních receptorů. Kanabinoidní receptory se nacházejí v celém našem těle. Jsou součástí endokanabinoidního systému, který se zapojuje do různých fyziologických procesů včetně chuti k jídlu, nálady, paměti a vnímání bolesti. Ale člověk nemusí užívat konopí, aby se léčil kanabinoidy – protože naše tělo si vyrábí své vlastní. „Náš mozek produkuje endokanabinoidy, které fungují jako THC a napravují mnohé poruchy v mozkových i tělesných funkcích spojené s traumatem,“ prozrazuje dr. Sulak. Podle jedné nedávné studie lidé postižení mutacemi genů, v nichž jsou zakódovány součásti endokanabinoidního systému, jsou náchylnější k vývoji úzkostných poruch jako PTSD.

„Konvenční farmakologická léčba PTSD zůstává daleko za očekáváním. Naproti tomu konopí je jediný lék, s nímž lze při správném užívání dosáhnout všech stanovených cílů: zlepšit náladu, zmírnit úzkost, napomáhat regeneraci spánkem a potlačovat takzvané noční děsy,“ vyjmenovává dr. Sulak. „Jde o vpravdě celostní léčbu. Za devět let jsem pomocí konopí léčil tisíce pacientů a vím, že je to nejtrvalejší a nejuspokojivější způsob, jak omezit či zcela eliminovat noční děsy spojené s traumatem. A zdravý spánek je pro léčbu zcela zásadní.“

Konopí u osob s PTSD zlepšuje kvalitu spánku, snižuje výskyt nočních děsů a pomáhá potlačit traumatizující vzpomínky. 

Kromě zmírnění příznaků může konopí podle dr. Sulaka také podporovat dlouhodobý léčebný proces po traumatu. Studie provedené na lidských subjektech prokázaly, že THC i CBD mohou zvýšit naši schopnost „utlumení strachu“, což je vědecké označení toho, co se stane v mozku, když léčba (nebo prostý každodenní život v bezpečném a láskyplném prostředí) napomůže oběti traumatu změnit reakci na podněty, které by dříve spustily příznaky jako úzkost, paniku a nepříjemné vzpomínky. „Kanabinoidy doslova podněcují ty změny v mozku, které jsou nezbytné k tomu, aby se oběť zbavila omezujících vzorců myšlení a chování,“ vysvětluje dr. Sulak.

Výzkum v oblasti konopí a PTSD

„Ani náhodou nejsem odborník na traumata,“ upozorňuje dr. Cuttlerová, odborná asistentka na katedře psychologie Washingtonské státní univerzity. „Můžu ale říct, že konopí prokázalo příznivé účinky při léčbě PTSD. U osob s PTSD zlepšuje kvalitu spánku a snižuje výskyt nočních děsů a také podporuje utlumování paměti – takže oběti násilí mohou úspěšně potlačit traumatizující vzpomínky,“ dodává. Výzkum v Laboratoři zdraví a kognice, kterou dr. Cuttlerová vede, se zaměřuje na objasňování potenciálních příznivých a škodlivých účinků chronického užívání konopí a akutní intoxikace konopím. V současné době se věnuje zkoumání vztahů mezi užíváním konopí a duševním zdravím, tělesným zdravím, stresem a kognicí. 

Studie provedená na veteránech války v Perském zálivu ukázala, že sexuální útok způsobí PTSD častěji než bojové nasazení. 

V roce 2018 tým dr. Cuttlerové provedl jednu z prvních oficiálních studií subjektivních účinků různých odrůd a dávek konopí na jeho uživatele. Studie odhalila, že po konzumaci konopí se u zkoumaných osob snížila úzkostnost, stres a depresivní stavy. Ale výzkum zdaleka není u konce. Statistika konstatuje, že u žen se PTSD vyskytuje dvakrát častěji než u mužů, jenže převážná část stávajících výzkumů v oblasti traumatu se zaměřuje na válečné veterány mužského pohlaví. Studie provedená na veteránech války v Perském zálivu navíc ukázala, že sexuální útok způsobí PTSD častěji než bojové nasazení. „Klinické zkoušky nám podávají nejlepší možné důkazy, avšak kvalitních klinických testů zabývajících se užíváním konopí při léčbě psychických poruch je opravdu je hrstka, a my jich naopak potřebujeme co nejvíc,“ říká dr. Cuttlerová. „Kvůli přísné klasifikaci konopí je velmi obtížné provádět legální výzkum, což naši práci neuvěřitelně brzdí.“ 

Osvědčené postupy při každodenní konzumaci konopí

Dr. Sulak doporučuje jako základní léčbu užívat kombinaci CBD a THC vždy ráno a odpoledne. Dodává, že oběti by si měli jasně uvědomovat, jak se po dané dávce cítí – cílem je minimalizovat příznaky, aniž by docházelo ke zhoršení stavu, snížení motivace či zvýšení četnosti vyhýbavého chování. „Poměr CBD a THC v této základní léčbě není pevně daný, začít ale s poměrem 1 : 1 je podle mě ideální.“ Dr. Sulak dále uvádí, že pokud je tento poměr příliš omezující, uživatelé by měli zkusit konopí s vyšším obsahem CBD. Pokud jde o inhalaci, nejlepší je podle dr. Sulaka používat vaporizér, kterým se léčivo nahřívá, ale nespaluje. „Uživatelé mohou vyzkoušet několik odrůd konopí a zjistit, která jim vyhovuje nejlépe.“

Poměr CBD a THC není pevně daný, začít ale s poměrem 1 : 1 je ideální. 

Dr. Sulak však doporučuje, aby inhalace nebyla jediným způsobem podávání, jelikož dochází k rychlému nástupu účinku, který má ale krátké trvání. „Pacienti, kteří v tomto nejsou zběhlí, čekají, až se zase dostaví úzkost, aby si mohli dát další dávku, a přitom cílem by měla být prevence úzkosti. Důležité je vyhýbat se nervovým drahám spojeným s traumatem, aby z nich nebyly superdálnice, ale spíše staré vesnické silničky pozvolna zarůstající trávou.“ 

Oběti násilí a jejich vztah s konopím

Ashley Mantaová je obětí několika sexuálních útoků. Prvního z nich se na ní dopustil jakýsi uživatel konopí. „Bylo mi třináct a ten, co mě znásilnil, v té době kouřil konopí,“ říká Mantaová. Téměř deset let se potom vůči „trávě“ striktně vymezovala. „Spojovala jsem si ji s tím útokem. Kdykoli jsem ucítila ten puch, málem jsem vyletěla z kůže.“ Rostlinu nemohla ani vystát, i vůči kuřákům měla spoustu předsudků – dokud ve třiadvaceti letech sama dobrovolně neokusila. „Studovala jsem filozofii a všichni kolem hulili, protože prostě proč ne. Přidala jsem se k jedné partě a zjistila jsem, že to jsou super lidi a že dokonce i učitelé si rádi dopřávají konopí. Došlo mi, že jsem vedle jak ta jedle.“ Díky této zkušenosti Mantaová změnila na konopí názor. Ale až poté, co se v roce 2014 přestěhovala z Pensylvánie do Kalifornie, mohla konečně začít experimentovat se všemi jeho léčivými účinky. „Když jsem objevila olej s THC značky Foria, poprvé jsem zažila bezbolestný sex. A to byl pro mě zlom.“

Konopí by mělo být dostupné všem obětem sexuálního násilí. 

Konopí jí pomohlo zvládnout i těžké období poté, co v roce 2015 zveřejnila na internetu jméno muže, který ji znásilnil. „To mi spustilo návaly PTSD a s tím i neustálé záchvaty paniky. Nemohla jsem pracovat, na sex ani pomyšlení. Díky konopí jsem ale tyhle stavy dostala pod kontrolu, mohla jsem v noci klidně spát a začít se znovu cítit příjemně ve svém vlastním těle.“ Dnes je konopí pevnou součástí jejího sexuálního života. „S přítelem jsme včera prakticky celý den strávili v posteli a sexuální radovánky jsme přerušovali jen proto, abychom si zakouřili trochu Galactic Jacka. To je naše oblíbená odrůda,“ usmívá se. Mantaová užívala antidepresiva a Xanax, ale tvrdí, že díky bezpečnému a legálnímu přístupu ke konopí se o sebe dokáže postarat, aniž by se musela spoléhat na léky. „Když začnu panikařit, sáhnu po výrobcích z konopí. Mám doma výtažky, elektronické cigarety, a jak mi vzrůstá tolerance, zvyšuju si dávky. Ale stačí mi pár potáhnutí něčeho silného, co dokáže uzemnit, a moje takřka permanentní úzkost je tatam.“ Mantaová konzumuje konopí každý den a má za to, že všichni, kdo trpí PTSD, bez ohledu na příčiny, by k němu měli mít bezpečný a legální přístup. „Ať už vám trauma způsobilo cokoli, myslím, že konopí je prospěšné a lidé by k němu měli mít stejně snadný přístup jako k ostatním lékům, které nám pomáhají normálně fungovat.“

Nemohla jsem uvěřit, jak rychle mi konopí pomohlo překonat úzkost, PTSD a nespavost. 

Flynnová, jež začala pociťovat příznaky PTSD a poruchy příjmu potravy na druhém stupni základní školy, zcela souhlasí. „Podle mě by konopí mělo být dostupné obětem a všem ostatním, kdo z něj mohou mít prospěch, ať už z pohledu, fyzického, psychologického nebo obou zároveň,“ říká. 

Uklidňující účinky konopí na množství příznaků

Do 24 let věku byla Flynnová sedmkrát hospitalizována kvůli poruše příjmu potravy, v roce 2015 pak v poměrně útlém věku prožila profesionální vyhoření. „Chtěla jsem začít znovu, a tak jsem se z New Yorku přestěhovala do Seattlu, ale následující léto jsem byla znásilněna, což vyvolalo nesnesitelnou úzkost a začaly se mi vracet některé příznaky poruchy příjmu potravy,“ popisuje Flynnová. „V noci jsem spala dvě tři hodiny a jen taktak jsem držela hlavu nad vodou.“ Psychiatrička jí neustále zvyšovala dávky valia, aby Flynnová mohla fungovat, měla ale vážné obavy týkající se dlouhodobých vedlejších účinků tohoto léku. „Jasně mi naznačila, že jde o dočasné řešení, dokud společně nesestavíme dlouhodobý léčebný plán, který by řešil příčiny. Zdědila jsem sklony k závislosti, takže i na tohle jsme museli brát ohled.“

Ačkoli Flynnová zkoušela konopí na střední i vysoké škole, tvrdí, že než se přestěhovala do Seattlu, nikdy nebyla jeho fanouškem. „Mám astma a závodně jsem tančila, takže mi kouření nedělá dobře – a když někde koloval joint, potáhla jsem si, ale nikdy to se mnou nic nedělalo.“ Po přesunu do Seattlu konopí nevyhledávala, dokud neobdržela žádost, aby napsala článek o slavnostním otevření luxusní výdejny konopí. „Chvíli jsem hovořila s personálem a ti ve mně vzbudili zájem,“ přiznává.

„Svěřila jsem se jim se svými potížemi a oni mi věnovali pár přesně cílených vzorků na zkoušku. Nemohla jsem uvěřit, jak rychle mi konopí pomohlo překonat úzkost, PTSD a nespavost. Psychiatrička mi pak sdělila, že to je daleko lepší dlouhodobé řešení než valium.“

Konopí je daleko lepší dlouhodobé řešení než valium.

Podle Flynnové je klíčová střídmost, a tak konzumuje potraviny s konopím, jen když je to nezbytné. „Když procházím těžkým obdobím, na konopí spoléhám více, ale někdy si na ně týden či dva ani nevzpomenu,“ dodává Flynnová. 

Poznámka o konopí a souhlasu

Ashley Mantaová je oběť sexuálního násilí a také je dlouhodobě studovala z pohledu prevence. Když poprvé začala pravidelně konzumovat konopí, měla značné obavy. „Při terapii po sexuálním útoku vám neustále zdůrazňují, abyste za žádných okolností nemíchali sex a návykové látky – žádný alkohol, tráva, prášky, zkrátka nic. Ovšem u konopí je přece jenom trochu manévrovacího prostoru. Proto říkám: napřed se dohodněte, pak užívejte.“

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!