Aktuální článek
Konopí a autismus: Výsledky léčby v roce 2019

Konopí a autismus: Výsledky léčby v roce 2019

  • Od března letošního roku se mohu pochlubit tím, že se mi v Izraeli dostalo příležitosti léčit konopím více než pět set dětí trpících autismem. Proto bych touto zprávou chtěl konopnou léčbu podpořit. Před rokem a půl jsem se v jiném reportu zaměřil na prvních sto subjektů, kterým jsem nasadil léčbu konopím. Od té doby jsem však ušel kus cesty a dnes mohu podat mnohem podrobnější svědectví.

Poměr hlavních kanabinoidů

Výsledky léčby se zatím zdají být stále stejné. Jak jsem již v minulosti uvedl, extrakt v oleji s obsahem CBD a THC v poměru 20 : 1 zabírá u přibližně 60 procent pacientů. Vyšší poměr THC pak pomáhá 15–20 procentům dětí, přičemž extrakt pak mnohdy musí obsahovat vyšší podíl THC než CBD. Zbylých 20 procent pro nás do jisté míry představuje určitou záhadu. Na některé odrůdy konopí reagují velmi dobře, jindy však léčba zcela selhává. Snažím se o co nejlepší systematizaci léčby, nicméně sám musím přiznat, že se při ní příliš nezabýváme efektem dalších látek, které jednotlivé odrůdy obsahují. Při užívání výtažků v oleji se pokouším vždy o to, aby jejich efekt byl optimální. Každé ráno podávám pacientům dávku, kterou časem postupně zvyšuji, dokud se jejich stav stále zlepšuje. Následně se pokouším najít nejvhodnější poměr látek, aby při léčbě dětem co nejvíce vyhovoval. Měřím také délku účinku a během dne podávám další dávky tak, aby léčivo zabíralo pokud možno alespoň 24 hodin včetně spánku. Tato metoda pokusů a omylů u každého subjektu trvá maximálně měsíc.

Systematický přístup

Vzhledem ke svým zkušenostem se domnívám, že nejspolehlivější výsledky přináší systematický přístup. Je pravda, že se najdou tací, kdo mají dobrou zkušenost s „odhadováním“ poměru CBD a THC a dávky zvyšují „nahodile“. Při každoročních kontrolách a evaluacích výsledků léčby však mnohdy zjišťuji, že tento postup není vždy zrovna efektivní. Náhody navíc nelze při výzkumu považovat za relevantní. Někdy se však stane, že ani můj systém u pacienta nefunguje.

Autistické děti potřebují mít přístup k výtažkům z různých odrůd konopí.

Proto vždy vytvořím systém nový, použiju jiné odrůdy a poměry, což v polovině případů vede ke zlepšení výsledků. Stává se mi to stabilně alespoň u deseti procent všech dětí. Následně na nich zkouším různé odrůdy a pozoruji, které nejvíce zlepšují jejich zdravotní stav. Zažil jsem i pacienty, kteří reagovali na různé odrůdy pokaždé jinak, a to i přesto, že poměr THC a CBD byl vždy stejný. 

I pro hyperaktivní děti

Naše pokusná léčba má skvělé výsledky u všech dětí bez ohledu na vážnost jejich postižení. Většina studií se z nějakého důvodu zaměřuje hlavně na subjekty, pro které je charakteristická nízká mentální aktivita a silné projevy agrese. Mé vlastní pokusy však ukazují, že léčebné konopí výrazně pomáhá i dětem s vysokou aktivitou, neboť jim zlepšuje schopnost naslouchat, soustředění, vyjadřování, ba dokonce i smysl pro humor. Připadají si pak celkově lépe a cítí se mezi lidmi příjemněji. Děti samy na sobě pozorují zlepšení, neboť jejich mozek snadněji rozeznává rozdíl mezi stavem klidu a aktivity.

Konopí jsem také vyzkoušel na desítkách dětí ve věku do čtyř let, přičemž jejich výsledky byly stejně povzbudivé jako u starších subjektů. Osobně jsem nezažil, že by léčba měla mnoho vedlejších účinků. Našly se vzácné případy (přibližně tři až čtyři z celkových 500), kdy děti dočasně ztratily kontrolu nad svěrači (tři se pomočily, jeden měl tento problém i se stolicí). Podobných problémů jsme se u nich však do budoucna vyvarovali, když jsme použitý výtažek vyměnili. Obecně však při pokusech nedošlo ani ke vzniku závislostí, ani k výbuchům agrese či projevům psychózy. Myslím, že je úžasné, kolika dětem se podařilo díky léčebnému konopí vysadit ostatní psychotropní léčiva. Odhadem přestaly jiné přípravky zcela užívat zhruba tři čtvrtiny všech pacientů. 

Dvě nejasnosti

Ve dvou oblastech zůstávají nejasnosti. Jedna se týká zhoršení zdánlivě obsesivního chování u pacientů, což souvisí se zmírněním jiných projevů, například silných projevů frustrace. Momentálně se domnívám, že podobné dopady jsou dočasné a souvisí se zvýšením sebeuvědomění a vnímavosti. Občas při těchto problémech pomohlo přidat do extraktu třezalku, nicméně zde je určitě potřeba další výzkum. Druhá oblast se týká pozornosti. V Izraeli je většina hyperaktivních autistů diagnostikována také s poruchou pozornosti ADHD, což považuji za vědecky nepodložené. Má zkušenost vypovídá o tom, že 80–90 procent případů, kdy jsou těmto subjektům nasazeny stimulanty proti poruchám pozornosti, končí buď neúspěchem, nebo pacientův stav dokonce zhorší.

Konopí významně pomáhá i dětem s vysokou aktivitou, neboť jim zlepšuje schopnost naslouchat, soustředění, vyjadřování, ba dokonce i smysl pro humor.

Vliv konopí na pozornost se však na základě výzkumu zdá být poněkud nejistý. Podle mého odhadu se díky konopí téměř polovina dětí stává pozornějšími. Tato problematika dost možná souvisí se způsobem, jak se školní prostředí a konopná léčba navzájem ovlivňují. I tady je však nezbytný mnohem zevrubnější výzkum. Touto zprávou bych chtěl dát najevo, že ve studiích konopné léčby je potřeba větší různorodost. Dosud publikované práce totiž nijak zvlášť neberou v potaz odlišnost jednotlivých odrůd, poměry dávek ani jejich vliv na různé druhy postižení. Systematizace výzkumu by však měla být pro vědce prioritou číslo jedna. Jsem proto vděčný, že touto zprávou mohu pomoci výzkumníkům a rodinám pacientů, kteří potřebují získat více informací či jen lépe pochopit dosavadní poznatky.


Sedm zásad pro klinickou praxi

Rád bych také tímto uveřejnil svůj soubor „Zásad pro klinickou praxi“, které vycházejí z mých vlastních zkušeností:

  1. Léčba konopím by se měla řadit mezi hlavní metody pro děti trpící autismem, ať už se jedná o ty s vysokou či nízkou mentální aktivitou nebo i velmi malé děti. Tento druh terapie je pod lékařským dohledem veskrze neškodný a nabízí pacientům velkou úlevu a celkové zlepšení kvality života. Pomáhá nejen většině všech autistických děti, ale také jejich rodinám. Jiná léčiva jsou pro pacienty většinou méně účinná, často přímo toxická.
  2. V roce 2019 je pro lékaře, kteří se po celém světě zabývají léčbou autismu, neznalost léčebného konopí až ostudná. Situace v Izraeli není však o moc lepší. Místní státní pediatři, kteří se na školách či jinde zaměřují na autistické děti, se většinou o využití konopí v praxi vůbec nezajímají. Jisté nejmenované zařízení mě jednou požádalo, abych se stal konzultantem pro konopnou léčbu jejich hlavního lékaře. Nabídl jsem, že bych pro ně sepsal veškeré své znalosti o konopí a že pomohu bez nároku na odměnu se školením všech lékařů, kteří přicházejí do kontaktu s autistickými dětmi a jejich rodinami. Dodnes jsem neobdržel žádnou odpověď. Jsem toho názoru, že lékař, který tvrdí, že v roce 2019 stále čeká na „řádné důkazy“ o prospěšnosti konopí, je skvrnou na tváři medicínské komunity a odpírá svým pacientům řádnou léčbu. Ale to je jen mé osobní stanovisko.
  3. Neexistuje žádný lékařský důkaz ani jiné racionální opodstatnění toho, aby byla autistickým dětem odepírána konopná léčba a místo ní používána pouze tradiční psychofarmaka.
  4. Léčba za pomocí konopných extraktů je dle mého soudu natolik bezpečná, že k ní není zapotřebí ani lékařský souhlas či dozor. Situaci v Izraeli dokonce nasvědčuje tomu, že medicínský dozor představuje pro léčbu zbytečnou překážku. Izraelský úřad pro kontrolu konopí (IMCA) kupříkladu uděluje povolení pro užívání rostliny vcelku nahodile. Občas licenci dítěti odmítne jen proto, že podle jejich slov „řádně neukončilo proceduru zahrnující standardní léčbu“. Jindy navzdory doporučením lékaře sníží povolené dávky pro pacienta, aniž by sami pacienta vyšetřili či sami převzali odpovědnost za jeho léčbu. Podobné případy jsou nehorázným porušením lékařských praktik ve všech směrech, bez ohledu na to, že se jedná zrovna o konopí. Přitom samotní rodiče autistických dětí dokážou bez problému s lékařským konopím manipulovat. Pokud něco nevědí, mohou se obrátit na lékaře nebo jiné odborníky, přičemž se nemusejí obávat, že by dítěti mohli nějakou uškodit. Jediné, co pacientům škodí, je svévolný státní dohled. Současná situace se snad pro autistickou komunitu zlepší, až dojde k úplné legalizaci.
  5. CBD extrakty v oleji jsou v dnešní době legální ve stále větším počtu zemí po celém světě. Nicméně děti trpící autismem pro svou léčbu potřebuji výtažky s podílem jak CBD, tak THC. Oleje s izolovaným CBD bez dalších kanabinoidů a dalších látek obsažených v rostlině nepředstavují pro pacienty optimální variantu.
  6. Autistické děti potřebují mít přístup k výtažkům z různých odrůd. Momentálně není možné dopředu určit, jaké odrůdy budou pro jednotlivé pacienty nejvhodnější. Na základě svých zkušeností však mohu dosvědčit, že některé děti reagují na různé odrůdy jinak, a to navzdory stejnému poměru THC a CBD. 

Zdroj: timesofisrael.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!