Aktuální článek
KONOPÍ A IMUNITNÍ SYSTÉM

KONOPÍ A IMUNITNÍ SYSTÉM

  • Díky nové vlně výzkumů vysvítají adaptivní, imunomodulační vlastnosti kanabinoidů, které dokážou mnohem víc než jen tlumit imunitní reakce organismu.

Včera a dnes 

Konopí seté je lidmi po tisíciletí využíváno pro své léčebné a nutriční vlastnosti. Mnoho starověkých civilizací od Číny po Řecko ho považovalo za nedílnou součást svých léčebných praktik. Tehdy nikdo nepochyboval o tom, zda a jak konopí tlumí bolesti těla i duše. Bylo spolehlivým spojencem v nesnázích a na ničem jiném nezáleželo. Přenesme se skokem do 21. století. Vědci se snaží pochopit nejen molekulární strukturu konopí, ale i jeho vzájemné interakce se složitou sítí biologických soustav v našem těle. Ačkoli o vzrušující objevy není nouze, naše znalosti jsou stále poměrně povrchní, hlavně pokud se jedná o spolupráci kanabinoidů s imunitním systémem. Některé studie ukazují, že kanabinoidy jako THC a CBD mají imunosupresivní účinky (tlumí obranné mechanismy organismu), což by vysvětlovalo pozitivní zkušenosti pacientů trpících autoimunitními onemocněními nebo chronickými záněty. Jiné výzkumy naznačují, že pravidelné užívání konopí zvyšuje počet bílých krvinek u nemocných s poruchami imunity (například HIV). To je ale pravý opak imunosupresivních vlastností. Ještě více se celá záležitost komplikuje ve chvíli, kdy vezmeme v potaz skutečnost, že účinky konopí jsou organismu zprostředkovávány primárně endokanabinoidním systémem, který se podle názoru odborníků podílí na veškerých našich biologických pochodech včetně činnosti imunitní soustavy.  K úplnému poznání a pochopení konopí a jeho působení na imunitu vede ještě dlouhá a trnitá cesta. Pojďme se tedy společně podívat na to, co už víme.

Endokanabinoidní systém se podílí na veškerých našich biologických pochodech včetně činnosti imunitní soustavy.

Imunitní soustava – přehled

Náš organismus je neustále vystaven útokům infekčních onemocnění, bakterií a virů, jejichž jediným cílem je ho poškozovat a oslabovat. Bez „vestavěného“ obranného valu, který drží nepřátele za hradbami, bychom na této planetě nepřežili ani pět minut. Můžeme děkovat evoluci, že nás vybavila mocnou imunitní soustavou: komplexní sítí buněk, tkání a orgánů, která naše těla udržuje v dobré kondici s vojenskou přesností a nesmlouvavostí. Hlavní zbraní v arzenálu imunitního systému jsou armády bílých krvinek neboli leukocytů, které dokáží vyhledat a zničit nechtěné návštěvníky. Leukocyty se dále dělí do dvou skupin: zaprvé jsou to lymfocyty (buňky B a T), které ničí antigeny a pomáhají tělu pamatovat si předešlé agresory a lépe se proti nim bránit, a zadruhé fagocyty, které pohlcují a neutralizují cizí látky. T-lymfocyty jsou všeobecně známější zejména díky jejich spojení s virem HIV – ten je dokáže zahubit a snižuje tak obranyschopnost pacientů trpících AIDS.

Imunitní systém dále hraje zásadní roli při odhalování nefunkčních buněk, které pak pomocí apoptózy neboli buněčné smrti eliminuje. Tím zajišťuje, že se poškozené buňky nebudou množit a vyvolávat například nádorové bujení. Zabíjení nefunkčních buněk je zásadní pro správnou funkci imunitní soustavy a udržuje vratkou rovnováhu mezi životem a smrtí. Pokud například buňky umírají příliš rychle, může to vyvolat autoimunitní reakci. Nedostatečná očista organismu by naopak mohla vést až k vzniku rakoviny.

Endokanabinoidní systém a imunitní soustava

Optimální fungování imunitní soustavy je založené na neustálé komunikaci mezi buňkami, tkáněmi a orgány. Objev endokanabinoidního systému v devadesátých letech přinesl vědcům zásadní dílek do celé složité skládačky. Endokanabinoidní systém se skládá z řady různých receptorů, z nichž nejprozkoumanější jsou zatím CB1 a CB2, dále endogenních ligandů známých jako endokanabinoidy (nejznámější jsou anandamid a 2-AG) a bílkovin, které se starají o distribuci endokanabinoidů a enzymů, jež je v těle štěpí. Endokanabinoidní systém funguje jako homeostatický regulátor – pracuje neustále a stará se o udržení biologické rovnováhy v těle. Endokanabinoidy jsou vytvářeny takříkajíc na přání, pohybují se napříč chemickými synapsemi a upravují buněčnou aktivitu. Endokanabinoidní systém řídí řadu fyziologických procesů včetně imunitních a protizánětlivých funkcí. Receptory CB1 a CB2 se nacházejí v buňkách imunitní soustavy, přičemž receptorů CB2 je desetkrát až stokrát více než CB1. Endokanabinoidy se vážou přímo na buňky imunitní soustavy právě skrze receptory CB2.

Receptor CB2 zprostředkovává protizánětlivý účinek a je proto v centru zájmu při léčbě autoimunitních a neurodegenerativních onemocnění. Imunosupresivní funkce endokanabinoidní soustavy je ale považována za přechodnou vlastnost, která může být v případě rozvoje zánětu potlačena. Vědci zjistili, že kanabinoidy jako THC nebo CBD mají přímý vliv na naše zdraví, protože různými způsoby reagují s prvky endokanabinoidního systému. Je tedy logické, že užívání konopí se nějakým způsobem projeví i na naší imunitní soustavě, zatím ale není zcela zřejmé, jakým způsobem a za jakých podmínek.


Konopí a imunitní systém

Pod pojmem konopí se ve skutečnosti skrývají více než čtyři stovky různých molekul (docent Hanuš na letošní brněnské konferenci Konopí a věda hovořil o 1415 sloučeninách, z nichž 144 jsou kanabinoidy přítomné jen v konopí – pozn. red.). Patří mezi ně na jedné straně známé a často studované kanabinoidy jako THC a CBD, na druhé straně ale také více než stovka dalších, neprobádaných kanabinoidů a desítky různých terpenů, flavonoidů a dalších látek. Poměry jednotlivých látek se přitom odrůda od odrůdy liší. Většina dosavadních výzkumů se týkala jednotlivých kanabinoidů, především THC a CBD. Pokud ale hledáme pevně daná pravidla jejich fungování a vlivu na imunitní soustavu, máme smůlu. THC stojí ve světlech reflektorů. Váže se na receptory CB2, čímž vyvolává protizánětlivou reakci. To by mohlo ukazovat na imunosupresivní vlastnosti a THC je proto považováno za slibnou látku při léčbě autoimunitních onemocnění, jako je Crohnova choroba nebo roztroušené skleróza. CBD se na kanabinoidní receptory váže mnohem méně ochotně než THC, i ono ale funguje imunosupresivně, protože snižuje produkci cytokininu a podporuje aktivitu T-lymfocytů.

Předklinická data naznačují, že kombinace CBD a THC s konvenční chemoterapií a ozařováním by mohla mít při léčbě rakoviny významný synergický efekt.

Konopí a HIV

Konopí je při paliativní léčbě pacientů s HIV známým a oblíbeným pomocníkem. Tlumí úzkost, zlepšuje chuť k jídlu, a navíc ulevuje od bolesti. Role THC by ale podle některých vědců mohla být mnohem významnější – mělo by podporovat funkci imunitní soustavy a zlepšovat výsledky léčby. Preklinické výzkumy zpočátku zdánlivě potvrzovaly názor, že THC funguje při léčbě HIV jako imunosupresivní činitel, který zvyšuje počty virových buněk a zhoršuje stav pacientů. Novější výzkumy však naznačují, že THC imunitu spíše podporuje. Studie Louisianské univerzity z roku 2011 provedená na opicích ukázala skvělé výsledky u jedinců konzumujících THC v období 28 dnů před nakažením SIV (opičí obdoba HIV). Zdálo se, že má THC preventivní účinky, prodlužuje život nakažených opic a snižuje množství virových buněk. Vědci zjistili, že u subjektů užívajících konopí docházelo ke zvýšení počtu imunitních buněk bojujících se zánětem. Stejný tým dokázal v roce 2014 dovést výzkum ještě o krok dál. THC bylo opicím tentokrát podáváno sedmnáct měsíců před nakažením virem SIV. Nejenže se u nich zvýšilo množství T-lymfocytů a ubylo buněk viru, THC navíc chránilo opice před poškozením trávicího traktu, které je běžným doprovodným jevem SIV. Tyto vzrušující výsledky byly následně potvrzeny i u lidí. Společná studie Floridské a Virginské univerzity porovnávala počty bílých krvinek CD4 a CD8 u 95 pacientů s HIV, z nichž někteří byli dlouhodobými uživateli konopí. Autoři zjistili, že konzumenti konopí měli více buněk obou typů, a jsou přesvědčeni, že jejich imunitní systém byl stimulován právě konopím.

Konopí, rakovina a imunitní systém

Rakovina se v nějakém životním stadiu týká každého druhého člověka. Neexistují žádná pravidla jejího výskytu, většina nádorových onemocnění má nicméně stejnou podstatu. Náš imunitní systém je naprogramován tak, aby detekoval a ničil nepřátelské buňky díky procesu zvanému apoptóza. Tím předchází vzniku a bujení nádorů. Rakovinné buňky však dokáží imunitní systém přelstít tak, že pracuje v jejich prospěch. Esther Martinezová, vedoucí laboratoře pro výzkum konopí na Komplutenské univerzitě v Madridu, popisuje „námluvy“ mezi rakovinou a imunitní soustavou. „Když nádor komunikuje s imunitním systémem, vysílá opačný signál,“ uvedla. „Jako by říkal: ‚Tady jsem a ty teď budeš pracovat pro mě‘. Místo aby na nádor útočily, jak by správně měly, dostávají buňky signál k přežití a celá struktura soustavy se kolem nádoru mění. Rakoviny dokáže imunitní systém doslova vypnout.“

Pravidelné užívání konopí zvyšuje počet bílých krvinek u nemocných s poruchami imunity jako HIV.

Když je obrana organismu vypnutá, mohou se rakovinné buňky nekontrolovatelně množit. Až donedávna byly jedinými účinnými metodami léčby agresivní prostředky jako například chemoterapie, která ale nezabíjí jen nádorové buňky, ale spolu s nimi hubí i rychle rostoucí zdravou tkáň. Není tedy překvapením, že protinádorové vlastnosti konopí, především pak v něm obsaženého THC a CBD, vyvolaly mezi lékaři i pacienty zájem. Kolegové doktorky Mendezové Manuel Guzmán a Cristina Sánchezová vydláždili svou prací cestu k dalšímu výzkumu možnosti využití kanabinoidů při hubení buněk rakoviny pomocí apoptózy i dalších procesů.

O vztahu mezi kanabinoidy a imunitním systémem u onkologicky nemocných toho zatím bohužel víme jen velmi málo. Jedním z důvodů je i to, že myši používané při laboratorních experimentech mají od začátku oslabenou imunitu, aby se zvýšila pravděpodobnost přijetí nádoru. Některé studie, při nichž byly použity zdravé myši s dobrou imunitou, například práce britského vědce Wai Liu z roku 2014 se zabývaly možností využití THC a CBD paralelně s ozařováním při léčbě nádorů mozku. Jak zjistil dr. Liu, nejenže byly nádory znatelně menší, nedocházelo navíc ani ke snížení obranyschopnosti organismu.

To je dobrá zpráva, neboť konopí v některých případech naopak způsobuje apoptózu bílých krvinek a tím potlačuje imunitní reakci. Schopnost kanabinoidů tlumit i podporovat imunitní systém je v souladu s teorií, že endokanabinoidní systém se nějakým způsobem podílí na regulaci obranyschopnosti. „Podle mého názoru mají kanabinoidy dva různé účinky – zaprvé přímo zabíjejí nežádoucí buňky a zadruhé podporují obranyschopnost, protože hubí ty buňky imunitního systému, které jsou zmatené a stimulují růst nádoru,“ vysvětluje Liu.

Imunoterapie při léčbě rakoviny

Nejistota panující kolem interakce mezi kanabinoidy a imunitní soustavou vyvolává pochyby o používání léčebného konopí jako imunoterapeutického prostředku. Tato procedura, považovaná za velký příslib do budoucna, dokáže přeprogramovat bílé krvinky, aby znovu vyhledávaly a ničily nádorové buňky. Doposud nicméně proběhl jediný výzkum role kanabinoidů v tomto procesu a jeho výsledky byly problematické. Výzkum probíhal v Rambamově nemocnici v izraelské Haifě a pacienti užívající konopí na předpis vykazovali v jeho průběhu jen asi padesátiprocentní účinnost samotné imunoterapie ve srovnání s referenční skupinou. Zajímavé bylo, že konzumenti konopí s vysokým obsahem THC reagovali na imunoterapii lépe než ti, kteří dostávali konopí s nízkou hladinou THC. Nebyl zaznamenán žádný statisticky relevantní vliv na celkovou šanci na přežití. K dispozici máme také svědectví pacientů z Kalifornie, kteří vypovídají o příznivých účincích malých dávek konopí s vysokým obsahem CBD jako podpůrného prostředku při imunoterapii. Nevelká, avšak pomalu rostoucí množina preklinických dat navíc naznačuje, že kombinace CBD a THC s konvenční chemoterapií a ozařováním by mohla mít při léčbě rakoviny významný synergický efekt. Tato zjištění ale zatím nebyla potvrzena testováním na lidech.

Oba směry

Konopí funguje jako imunosupresivum, pokud je obranná reakce organismu přemrštěná, v ostatních případech ale reguluje chod imunitního systému a přináší potřebnou rovnováhu. Navzdory nedostatku informací o vlivu kanabinoidů na imunoterapii se zdá očividné, že bychom měli opustit zastaralý pohled na ně jako na pouhá imunosupresiva a věnovat více pozornosti jejich schopnosti modulovat fungování obranné soustavy. Přesvědčen o tom na základě důkazů z vlastní praxe i Mariano Garcia de Palau, španělský lékař a člen Španělské společnosti pro monitorování léčby konopím. „Nepochybuji o tom, že konopí tlumí reakce imunitního soustavy, jsou-li přehnané, jinak ale její chování spíše reguluje a řídí. Můžeme tedy říci, že funguje stejně jako tělu vlastní endokanabinoidní systém.“ A co to znamená pro ty, kdo pravidelně užívají konopí, mají zhoršenou obranyschopnost a čeká je imunoterapie? Pokud je to jen trochu možné, proberte situaci se svým ošetřujícím lékařem. V tuto chvíli můžeme jen doufat, že budoucí výzkumy vrhnou více světla do zatím neprobádaných zákoutí vztahu mezi endokanabinoidním systémem, imunitní soustavou a konkrétními složkami konopí.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!