Aktuální článek
IACM 54: Uživatelé konopí s akutní pankreatitidou mají větší šanci na přežití hospitalizace

IACM 54: Uživatelé konopí s akutní pankreatitidou mají větší šanci na přežití hospitalizace

  • Cílem amerických výzkumníků ve studii publikované v červenci v lékařském žurnálu Pancreas bylo určit počet uživatelů konopí mezi pacienty s akutní pankreatitidou (AP) ve Spojených státech a zjistit případný vliv užívání konopí na úmrtnost, nemocnost a náklady na léčbu.

Výzkum bral ohled na faktory zahrnující úmrtnost v nemocnicích, délku hospitalizace, akutní poškození ledvin, výši nákladů s ohledem na inflaci, syndrom akutní dechové tísně a šok. Výsledky byly statisticky upraveny s ohledem na věk, pohlaví, etnický původ, Charlsonův komorbiditní index a charakteristické znaky dané nemocnice.

Studie se zaměřila na více než 2,8 milionu pacientů s AP a jejich klinická data z databáze The National Inpatient Sample z let 2003 a 2013. Prevalence pacientů „vystavených konopí“ činila 0,3 procenta. Obecně byli mladší a převážně mužského pohlaví. Po statistické úpravě s ohledem na tato specifika se ukázalo, že skupina pacientů užívajících konopí měla v porovnání s ostatními celkově nižší úmrtnost v průběhu hospitalizace, vyznačovali se kratším pobytem v nemocnici, měli nižší náklady na léčbu s ohledem na inflaci, méně často trpěli akutním poškozením ledvin a šokem v důsledku střevní neprůchodnosti. V neposlední řadě jim lékaři nemuseli tak často podávat náhradní výživu.

V závěru autoři jednoznačně konstatují: „Hospitalizovaní pacienti s akutní pankreatitidou, kteří byli uživateli konopí, vykazovali v závislosti na věku nižší míru mortality, morbidity a měli i poměrně nižší náklady na hospitalizaci než ostatní pacienti.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!