Aktuální článek
Konopím proti kriminalitě

Konopím proti kriminalitě

  • Odpůrci legalizace konopí často veřejně vyjadřují obavy, že v místech, kde se otevřou výdejny konopí, by mohla stoupat kriminalita. Nová studie však zjistila, že je tomu právě naopak.

„Výsledky výzkumu potvrdily, že výskyt každé další výdejny dokáže v dané čtvrti snížit počet zločinů měsíčně o 17 případů na 10 000 obyvatel. V průběhu studie klesla průměrná míra zločinnosti ve sledovaných částech měst po otevření nových výdejen přibližně o 19 procent,“ uvádí autoři nového výzkumu. Studie, která byla nedávno publikovaná v odborném časopise Regional Science and Urban Economics, je jednou z prvních prací, která se věnuje problematice vlivu legalizace na kriminalitu v různých městských částech. Vědci v ní využili data o zločinnosti v Denveru, kde legalizace rekreačního užívání konopí proběhla v lednu roku 2014. Průzkum se zaměřil na data získaná v období mezi lednem roku 2013 a prosincem roku 2016. 

Jak konopí mění město?

Vědci ve studii upozornili: „Co se týká rekreačního užívání konopí, Denver se v tomto ohledu stal Mekkou celého Colorada.“ Výzkumníci se mimo jiné zaměřili na specifika oblastí, ve kterých se výdejny rekreačního a léčebného konopí během trvání studie nacházely. Ukázalo se, že více výdejen se nachází v městských čtvrtích, které jsou specifické pestřejším etnickým složením, nižšími příjmy obyvatel a zaměstnaností ve větším počtu povolání. 

Nepotvrdilo se, že by výdejny zvyšovaly kriminalitu v dané oblasti kvůli vyššímu počtu osob pod vlivem konopí. 

V období mezi roky 2013 a 2014 celková míra kriminality sice v o okolních okresech klesla, ale v Denveru samotném naopak stoupla o 1,7 %. Významnou výjimkou však byly právě čtvrti, kde se otevřely výdejny konopí. „Zjistili jsme, že když v městské čtvrti (s 10 000 obyvateli) otevřete novou výdejnu konopí, snížíte tím průměrnou měsíční míru kriminality oproti údajům ze sčítání obyvatelstva o 19 procent,“ uvedli autoři studie. „Tyto výsledky jsou relativně nezávislé na mnoha faktorech, které jinak situaci v městských čtvrtích ovlivňují. Ke snížení kriminality došlo ve sledovaných oblastech pouze v období po legalizaci a vždy v souvislosti s otevřením nových výdejen konopí.“

Když bezpečnost dostane zelenou

Studie zjistila, že způsob, jakým otevírání výdejen snižuje kriminalitu, „má vliv opravdu jen na malé území a v sousedících čtvrtích se již neprojevuje.“ Autoři studie zároveň naznačili, že snížení kriminality v jednotlivých čtvrtích by následně mohlo mít příznivý vliv na situaci v celém městě. „Pokud vycházíme z toho, že změny v kriminalitě na okresní úrovni závisí na změnách na úrovni nižších správních celků a jednotlivých městských částí, naznačuje naše studie, že legalizace prodeje konopí může snížit kriminalitu v celých městech.“  Prodejny nabízející tabák a alkohol mají tendenci přitahovat více zločinu než výdejny léčivého konopí. Ve studii se uvádí, že zločiny, jejichž počet přístup k legálnímu konopí snížil, většinou nebyly násilné. Nejčastěji mezi ně patřily menší přestupky, narušování veřejného pořádku a fyzické napadení bez vážných následků. Vědci dále zjistili, že počet provinění spojených s drogami klesl měsíčně o 2,3 případů na 10 000 obyvatel městské části. Počet provinění spojených s konopím po otevření výdejen sice neklesl, ale legální prodej konopí snížil počet přestupků spojených s metamfetaminem, kokainem a heroinem. Autoři studie poznamenali, že některé zločiny také mohla odvrátit přítomnost strážníků u nově otevřených výdejen.

Ke snížení kriminality došlo ve sledovaných oblastech pouze v období po legalizaci a vždy v souvislosti s otevřením nových výdejen konopí.

„Výsledky výzkumu ukázaly, že oproti obavám mnohých odpůrců legalizace mezi otevíráním nových výdejen a nárůstem kriminality kvůli konopí spojitost neexistuje (v okolí nových výdejen se počet případů spojených s pěstováním, držením ani prodejem konopí nezvýšil). Zároveň se také nepotvrdilo, že by snad výdejny zvyšovaly kriminalitu v dané oblasti kvůli vyššímu počtu osob pod vlivem konopí (počet případů, ve kterých konopí hrálo roli se v oblastech kolem výdejen nezvýšil),“ uvedli vědci závěrem. Je načase, aby si většinová společnost přiznala, že za kriminalitou často stojí látky, jejichž užívání se běžně toleruje. To potvrzuje i studie z roku 2017, která poukazuje na to, že prodejny nabízející tabák a alkohol mají tendenci přitahovat více zločinu než výdejny léčivého konopí.

Zdroj: www.marijuanamoment.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!