Aktuální článek
Sex na konopí: lepší, delší, orgasmičtější

Sex na konopí: lepší, delší, orgasmičtější

  • Ať už jste mladí a neklidní, momentálně na singl turné anebo vaše šediny září v posteli stejně jako vaše životní zkušenosti, konopí vám dokáže zvýšit kvalitu, četnost a intenzitu sexuálního potěšení. Jakkoli bylo toto tvrzení do této doby považováno za lobbing vyhulenců, dnes se můžeme opírat o údaje z výzkumů a vesele tak bořit další mýtus o konopí.

Sex na konopí opravdu není totéž co mnohahodinová syrová soulož pod vlivem stimulantů. A přesto se stále jedná o poměrně velké tabu, v očích veřejnosti řazené někam mezi projev drogové prostopášnosti a příznak sexuální poruchy. Pravdou je ale pravý opak: konopí ve spojení se sexuálními prožitky dokáže léčit traumata, vztahy a třeba i tak závažné civilizační „choroby“, jako je zanedbaný orgasmus. 

Američtí vědci zjistili 

Jedna nedávná studie, která probíhala v červnu a červenci letošního roku, přináší do stále přetrvávajícího mystéria sexu a konopí nová data. Na jejich základě se potvrzuje, že milování pod vlivem kanabinoidů neznamená jen prázdný přenos tekutin, ale skutečný, obohacený zážitek, který má významný vliv nejen na sexuální zdraví jednotlivců, ale i na partnerský život.  Studie je výsledkem průzkumu, který se konal pod záštitou výrobce vibrátorů Lioness a konopné distribuční společnosti Eaze a který online vyplňovalo 432 respondentů v Severní Americe. Ti během dvou měsíců užívali konopné produkty s různými poměry CBD a THC formou inhalace, konzumace rozličných pochutin a používáním konopného lubrikantu.  Vedoucí projektu Peter Gigante zahájil tento výzkum v naději, že vědomosti o příznivých účincích konopí na sexuální život opřené o reálná fakta z výzkumu povzbudí v lidech touhu pochopit, jak si mohou díky konopí zásadně zlepšit přístup k sexuálnímu potěšení. Závěrečná zpráva pak přináší jednoznačná fakta.  

Některé páry přisuzují konopí nejen zlepšení sexuálního života, ale i samotného vztahu. 

Konopí zajistí delší radovánky

Data sesbíraná od účastníků výzkumu ukázala, že průměrný čas potřebný k dosažení orgasmu při partnerském sexu trvá 34,6 minuty, při svépomocné honbě za uspokojením je to 19,2 minuty a s pomocí inteligentního vibrátoru 12,6 minuty. Po užití konopí 73 procent respondentů uvedlo, že se jejich partnerské milování prodloužilo, a 64 procent se přiznalo k tomu, že nyní touží věnovat více času sebeuspokojování. Manželské páry rovněž uváděly, že mají chuť věnovat více času milování než kdy dřív. Nejvýznamnější dopad na délku a frekvenci orgasmu pak mělo působení THC. 

Více orgasmů

Téměř polovina účastníků uvedla, že po užití konopí jako prostředku k vylepšení sexu zažila více orgasmů než dříve, ať už při partnerském sexu nebo během masturbace (48 procent, respektive 43 procent). I zde se za potěšením skrýval příjem THC. 

Snadnější a intenzivnější orgasmus

63 procent účastníků průzkumu uvedlo, že když byli sólo, konopí jim usnadnilo dosáhnout orgasmu. Hezkých 71 procent se domnívá, že užívání konopí je přiblížilo k orgasmu při partnerském sexu. „Respondenti zjistili, že konopí pomohlo zkrátit dobu potřebnou k dosažení orgasmu, ať už s partnerem nebo bez něj,“ uvádí se ve zprávě. Podle sběru dat z chytrých vibrátorů se také podařilo dokázat, že konopí dokáže zintenzívnit a prodloužit orgasmus v průměru o 14 procent. Průměrná délka orgasmu tak byla prodloužena na 33,6 sekund! 

Celkově větší spokojenost

Bezmála 80 procent respondentů hodnotí několikatýdenní výzkumný projekt jako skvělý způsob, jak si zlepšit sexuální prožitky jak při chvílích sebepoznávání a sebeuspokojování, tak při partnerské interakci. Celkově 90 procent manželských párů hodnotilo užívání konopí jako skvělý prostředek k lepšímu sexuálnímu prožitku.  V tomto kontextu je zajímavé, že bylo provedeno i přímé srovnání s alkoholem. Uspokojivější předehru, lepší napojení na partnera, delší milování i intenzivnější orgasmy si u konopí pochvalovalo 55 až 65 procent párů, zatímco alkoholu dávalo přednost ve všech čtyřech kategoriích pouze 2 až 3 procenta respondentů. 


Pomůže vám CBD, nebo THC? 

Podle zjištění výzkumu oba kanabinoidy posílily prožitek ze sexu. Produkty obsahující CBD však více usnadňovaly dosažení orgasmu, zatímco produkty s THC vedly k intenzivnějším prožitkům jak na tělesné, tak duševní úrovni. Na základě jiného průzkumu, který byl prováděn na jedné univerzitě v Severní Carolině a soustředil se na různorodé respondenty se vztahem ke konopí, bylo zjištěno, že na zvýšení prožitku a touhy a silnějších orgasmech v důsledku konopí nemá vliv věk ani pohlaví, ani to, zda se radovánkám oddávali účastníci v páru nebo sólo.  

Může užívání konopí negativně ovlivnit sexuální zdraví? 

Absolventka East Carolina University v Severní Carolině Amanda Moserová ve své diplomové práce zjišťovala, jak velkou roli může užívání konopí sehrát v ložnicích párů i jedinců. Za tímto účelem vytvořila anonymní dotazník, který měl potvrdit či vyvrátit domněnky, které o sexu a konopí kolují. Při výzkumu se zaměřovala také na to, zda má konzumace konopí pro muže a ženy rozdílný přínos či zda má na některé pohlaví negativní účinky ve vyšší míře.  Při dlouhodobém výzkumu se jí podařilo nasbírat data od 811 lidí různého věku, společenského postavení, sexuální orientace a preferencí ohledně konopí. V závěru studie uvádí, že ať byl respondent osmnáctiletý mladík ve stadiu pokusů o první zkušenosti, manželský pár středního věku nebo pětaosmdesátiletá babička, všichni potvrdili, že užívání konopí pro ně znamenalo zlepšení sexuální prožitku, snadnější dosažení orgasmu a prohloubení vztahu k vlastní sexualitě.  Amanda Moserová zmiňuje respondentky, které děkovaly konopí za to, že mohou cítit doteky intenzivněji, mají více chuti k sexuálním hrátkám a cesta k orgasmu je snadnější. Dodává také, že některé páry přisuzují konopí nejen zlepšení sexuálního života, ale i samotného vztahu.  

Lék na zraněné lůno

Ženy zažívají jistou sexuální emancipaci již od vynálezu antikoncepce, ale na to, jak se jim daří v posteli opravdu daří, se jich donedávna nikdo moc neptal. Až v posledních několika letech se vlivem rozšiřování médií cílících na ženy svět sexuálního potěšení konečně začal zabývat tím, zda si jsou před orgasmem všichni rovni. Logická reakce pak byla výroba stále sofistikovanějších sexuálních pomůcek, rozkvět ezoterických terapií na uzdravování jóni a snad i větší zamyšlení mužů nad tím, zda věnují vagínám svých partnerek dostatek pozornosti. Dokud si však samy ženy nezačnou dávat pozor na to, kolikrát a jak dobře se udělají a proč se tak děje, jejich sexuální zdraví nikdo nespasí.  Podle všech výzkumů, které se zabývají tématem sexuálního zdraví a uspokojení žen, mezi všemi dopingy pro neuspokojené klíny stojí konopí jednoznačně na prvním místě. O přínosnosti konopného lubrikantu, a to bez stále obávaného zásahu do psychiky, se můžete dočíst i v nedávném pátém vydání magazínu Konopí. Ovšem to, jak velký vliv může mít uvolňující účinek konopí na ženskou mysl a vagínu, všechna její tajemství, traumata a obavy, je znalost, kterou by si měla osvojit každá žena, která cítí potíže v sexuálním prožitku jak o samotě, tak se svým partnerem. 

Konopí pomohlo zkrátit dobu potřebnou k dosažení orgasmu, ať už s partnerem nebo bez něj. 

Vliv konopí na erekci 

O vlivu konopí na mužskou potenci a plodnost koluje spousta domněnek a polopravd, které se postupně daří vyvracet – například vžitá lež, že konopí způsobuje neplodnost, se naštěstí pomalu ocitá v propadlišti dějin. Jelikož je konopí vnímáno jako svalový relaxant, mnoho mužů se obává, že po jeho konzumaci nebudou schopni dosáhnout plné erekce. Amanda Moserová, autorka zmiňované studie, proto vliv konopí na ztopoření zařadila do svého výzkumu jako jedno z hlavních témat, které chtěla na mužích zkoumat. „Hypotéza o vlivu kanabinoidů na erekci sice dává smysl, ale můj výzkum ji zcela vyvrací. Zjistila jsem, že konopí neovlivňuje schopnost mužů dosáhnout a udržet erekci – ani jeden z respondentů žádné takové potíže neměl.“  Moserová proto dává za pravdu vědcům, kteří tvrdili, že konopí může fungovat jako vazodilatátor, jinými slovy může pomoci rozšířit cévní stěny a zlepšit tak průtok krve.  Zatímco dosavadní studie, včetně té od Amandy Moserové, naznačují, že konopí může vyřešit mnoho druhů sexuálních dysfunkcí u žen, nyní se v něm začíná rýsovat rovněž lék, který dokáže pomoci i s erekcí, a to i bez užívání chemických farmaceutik.  

Léčba partnerských potíží 

Pokud máte za sebou dlouhé roky v partnerství, které jste si možná i slíbili navěky, určitě víte, jak v horizontu událostí a plynutí času může neuspokojivý sexuální život řetězit potíže, které nezřídka kdy vedou k zásadním milníkům i u těch nejvyrovnanějších párů.  Jak dokazují obě zmiňované studie, jednou z cest, jak se vyhnout vysedáváním v manželských poradnách nebo tichých domácnostech, je sex za spoluúčasti konopí.  Podle mnoha párů, respondentů studií i zoufalých lidí toužících po návratu souznění a společných intenzivních prožitků dokáže milování pod vlivem konopí zacelovat i větší rány, které mohly během plavby společným životem vzniknout. Konopí dokáže zintenzivňovat pocity, doteky, ale také vytřibovat city, které jsou zejména pro ženy k uspokojivému partnerskému milování zapotřebí.  Důležitým prvkem, jak si společný sex na konopí užít, je vzájemná domluva, že k užití konopí dojde, a zároveň ujasnění si toho, že konopí neužíváte jako drogu, jak se často mylně srovnává například s užíváním kokainu nebo pervitinu. Neužíváte omamné látky proto, abyste udrželi zběsilé, několikahodinové tempo, které otřese i vašimi sousedy, ale proto, abyste si byli ještě blíž. Ať už si na pomoc vezmete konopný lubrikant nebo si předáte dýmku míru, pamatujte na jedno: chcete-li si skrze sexuální prožitek zacelit šrámy na duši či pohlavních orgánech, je potřeba vědět, že konopí prochází zejména srdcem. 

Zdroje:

marijuanamoment.net
eaze.com
Moser, Amanda. The Influence of Cannabis on Sexual Functioning and Satisfaction. Magisterská práce, East Carolina University, 2019.  

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!