Aktuální článek
IACM 55: Konopí a inzulinová rezistence u obézních pacientů

IACM 55: Konopí a inzulinová rezistence u obézních pacientů

  • U obézních pacientů se může vyskytnout vyšší rezistence vůči inzulinu (IR), což je zjednodušeně řečeno stav, kdy tělo nedokáže dostatečně využívat vlastní inzulin. Cílem této studie bylo prozkoumat vztah užívání konopí a IR u dospělých obyvatelů Spojených států s různými hodnotami indexu tělesné hmotnosti (BMI).

Autoři analyzovali data z plošného průzkumu zdravotního stavu populace Spojených států Nutrition Examination Survey (NHANES) provedeného mezi roky 2009 a 2016, kdy je zajímala především spojitost mezi užíváním konopí, hodnotami inzulinu v krvi (FINS) a homeostatickým modelem inzulinové rezistence (HOMA-IR) u subjektů s podváhou, nadváhou i obezitou, a to za použití generalizovaných lineárních modelů.

Zkoumaná skupina sestávala ze 129 509 dospělých ve věku 18–59 let, z čehož 50,3 % tvořily ženy. Jaké byly výsledky? „Obézní pacienti, kteří konopí užívali čtyřikrát či méně měsíčně, měli průměrné hodnoty FINS o 52 % nižší než úplní abstinenti. U dříve obézních uživatelů, kteří konopí užívali osmkrát měsíčně či víc a přestali ho užívat před méně než dvanácti měsíci, byla průměrná hodnota FINS o 47 % nižší než u abstinentů. Střední hodnota FINS u těch, kteří konopí přestali užívat před 12 až 120 měsíci, byla stále o 36 % nižší,“ dočteme se poněkud překvapivé závěry v abstraktu.

Autoři studie také zjistili, že už i velmi střídmé užívání konopí (méně než čtyřikrát měsíčně) má u obézních pacientů spojitost s nižší hodnotou FINS a HOMA-IR. Tato spojitost se však týká výhradně obézních subjektů. Dále se ukázalo, že bývalí uživatelé konopí s vyšším celkovým množstvím spotřebovaného konopí za život mají výrazně nižší úroveň FINS. Tento účinek byl vypozorován nezávisle na délce období, po které konopí užívali, i na době od posledního užití.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!