Aktuální článek
Honba za štěstím a jak s ní souvisí kanabinoidy

Honba za štěstím a jak s ní souvisí kanabinoidy

  • Nás lidi mimo jiné spojuje touha po štěstí. V průběhu evoluce jsme vždy hledali lepší místa k životu, lepší jídlo, lepší podmínky, prostě lepší život. Chceme být spokojeni sami se sebou, se svým životem a životním prostředním a dosáhnout harmonie. Když se ale dnes rozhlédneme kolem sebe, nemůžeme si nevšimnout, že hon za štěstím nás ke kýžené harmonii nepřiblížil, ale paradoxně spíše vzdálil.

Statistiky jsou neúprosné – výskyt depresí, úzkosti, poruch nálad a dalších psychosomatických chorob je nejvyšší v historii a stále narůstá. Kde se stala chyba? Mohly by chybějícím dílkem skládačky být kanabinoidy?

Obranné mechanismy

Evoluce před nás postavila celou řadu překážek, především nedostatek potravy, úkrytu a ohrožení ze strany nejrůznějších predátorů. V moderní společnosti ale musíme čelit zcela jiným výzvám. Potravy a materiálních statků máme přebytek, jsme ale pod neustálým psychickým tlakem, naše jídlo, voda i vzduch obsahují stále více toxických látek, společnost očekává, že budeme skvělými rodiči a partnery, budeme mít koníčky a přátele a současně budeme úspěšní v práci. Obranné mechanismy lidského organismu se nikdy nemusely potýkat s takovým množstvím problémů. Jakými zbraněmi je naše tělo v tomto boji vybaveno?

Měli bychom si položit otázku, zda ignorování léčebného i preventivního potenciálu konopí není mnohem závažnějším zločinem než jeho konzumace?

V hodinách biologie jsme se dozvěděli o fyzických bariérách – kůže a sliznice nás chrání před útoky zvenku, imunitní systém bojuje proti patogenům, hormonální soustava umožňuje regulaci biologických funkcí. Většina z nás ale nemá ani tušení o existenci dalšího obranného mechanismu, který kontroluje fyziologické pochody lidského těla: endokanabinoidní soustavy. Ta sestává z endokanabinoidů, kanabinoidních receptorů a enzymů zodpovědných za tvorbu a štěpení endokanabinoidů. Role endokanabinoidní soustavy v lidské fyziologii je velmi dobře zdokumentovaná a vědecky popsaná. Máme mnoho důkazů o tom, že endokanabinoidy ovlivňují náladu, motivaci, paměť, vnímání štěstí, chuť k jídlu nebo metabolismus. Spojení mezi kanabinoidy a emocemi je už dlouho považováno za prokázané. Je známým faktem, že vůbec první důkladně prozkoumaná složka konopí, kanabinoid delta-9-THC, vyvolává euforii a mění smyslové vnímání.

Receptory v mozku

Od objevu kanabinoidních receptorů jsou vědci ohromeni vysokou hustotou jejich výskytu v mozku. V některých oblastech mají neurony více kanabinoidních receptorů než jakýchkoli jiných. Zdá se přinejmenším neobvyklé, že jsou naše buňky těmto molekulám tak dobře přizpůsobeny. Kanabinoidy byly původně považovány za poměrně vzácné látky vyskytující se především v jednom druhu rostlin: v konopí. Až objev arachidonyletanolamidu (AEA), obdoby THC později pojmenované anandamid, přinesl vědcům vytouženou odpověď. Naše buňky mají tolik kanabinoidních receptorů prostě proto, že si organismus sám vytváří vlastní kanabinoidy, které jsou nezbytné pro jeho celkové zdraví.


Kanabinoidy a emoce

Výzkum endokanabinoidů nám poskytl vhled do zcela nového druhu signalizačních molekul, které mají, jak se zdá, velmi široké pole působnosti. Ovlivňují prakticky každou buňku, tkáň a orgán. Stav endokanabinoidní soustavy je přímo úměrný tomu, jak se cítíme. Před tímto objevem vědci předpokládali, že „molekulami štěstí“ jsou serotonin a endorfiny, protože regulují a kontrolují emoce. Ukázalo se nicméně, že endokanabinoidy představují zcela novou biochemickou cestu ke štěstí. Už samotný název „anandamid“ odkazuje na slovo ānanda, které v sanskrtu znamená vnitřní štěstí. Nové studie zároveň ukazují na propojení mezi endokanabinoidní soustavou a serotoninem. Souvislost mezi depresemi, úzkostmi, poruchami nálad a obecně emocemi a kanabinoidy byla mnohokrát spolehlivě potvrzena a je v současné době předmětem řady výzkumů. Pozitivní emoce můžeme rozdělit do dvou skupin: dočasné (hédonie) a trvalé (eudaimonie). Zatímco hédonie je ve velké míře ovlivněna okolnostmi a momentální situaci, ve které se nacházíme, eudaimonie by se dala popsat jako celková životní spokojenost. Bylo zjištěno, že endokanabinoidy, stejně jako fytokanabinoidy, hrají roli v obou skupinách emocí. Na jedné straně zvyšuje správná rovnováha kanabinoidů naši citlivost na pozitivní stimulanty, na druhé se pak tyto molekuly chovají jako nárazníky, které mírní dopad negativních emocí. Tím podporují pozitivní a eliminují negativní vlivy přicházející z našeho okolí.

Důležitá role genetiky

Teorie, že naše genetická výbava předurčuje naši budoucnost, je do jisté míry pravdivá i v tomto případě. V genech, které mají na svědomí existenci receptorů CB1, existují malé odchylky (polymorfismy), které mají v konečném důsledku obrovský význam. Lidé se specifickým genetickým kódem receptorů CB1 jsou všeobecně šťastnější a lépe reagují na pozitivní vjemy. Nezáleží nicméně pouze na receptorech – náš emoční stav do značné míry ovlivňuje i hladina endokanabinoidů nebo schopnost vyrovnávat se se stresem. Kanabinoidy mají při reakci organismu na stres důležitou úlohu. Lidské tělo vylučuje endokanabinoidy jako odpověď na nejrůznější stresové podněty, například zranění, změnu teplot, přítomnost patogenů a toxinů nebo emoční zátěž. Jejich úkolem je obrana – chrání nás před fyziologickými následky stresu. Pokud je ale organismus dlouhodobě přetěžován, jeho obranné mechanismy jsou oslabeny, což vede k rozvoji symptomů podobných depresi.

Schopnost čelit zátěži či naopak soustředit se na kladné vjemy přímo souvisí se stavem naší endokanabinoidní soustavy.

Endokanabinoidy i fytokanabinoidy tedy ovlivňují biochemické funkce zodpovědné za zpracování stresu a emocí. Když jsme vystaveni stresu a současně reagujeme na pozitivní vjemy, aktivují se v mozku centra s nejvyšší hustotou kanabinoidních receptorů zvaná hédonická centra. To potvrzuje přímé anatomické propojení mezi kanabinoidy a štěstím, neboť oblasti mozku vykazující nejvyšší citlivost vůči pozitivním vjemům a stresu mají současně nejvyšší koncentraci kanabinoidních receptorů a jsou tedy nejcitlivější na endokanabinoidy a fytokanabinoidy.

Individuální reakce

Způsob, jakým se vyrovnáváme se stresem a reagujeme na pozitivní situace, předurčuje naši spokojenost se sebou samými a se životem. Naše schopnost čelit zátěži a naopak soustředit se na kladné vjemy přímo souvisí se stavem naší endokanabinoidní soustavy. Vzhledem k tomu, že hladina kanabinoidů i počet receptorů jsou velmi individuální, není divu, že stejná odrůda konopí nebo koncentrace kanabinoidů mohou mít na různé jedince diametrálně odlišný vliv. Když do organismu vstoupí fytokanabinoidy, reagují s individuální endokanabinoidní soustavou, takže u osob s různě vysokou hustotou receptorů nebo různě vysokou hladinou endokanabinoidů se pak mohou projevovat různě.

Biochemie štěstí

Celá záležitost je ale mnohem složitější, protože se liší i naše vnímání toho, co jsou pozitivní vjemy. Někdo si užije metalový koncert, jiný dává přednost klavírnímu recitálu. Někomu je příjemná představa výstupu na zasněžené vrcholky hor, jiný má raději pláže, moře a modrou oblohu. Stejnou situaci může jeden vnímat pozitivně, druhý ji naopak vidí jako ohrožující a stresující. Cesty, po kterých se vydáváme v honbě za štěstím, jsou stejně individuální jako endokanabinoidní soustava. To, jak vnímáme své okolí a jak na něj reagujeme, předurčuje naše fyzické i psychické odpovědi. Biochemie štěstí je nicméně u všech lidí stejná a kanabinoidy a endokanabinoidní soustava v ní z dlouhodobého hlediska hrají zásadní roli. Nelze je tedy přehlížet a odepírat jim jejich důležitost. Péče o endokanabinoidní soustavu a její správná výživa je s ohledem na výše zmíněné skutečnosti velmi důležitá. Musíme umět včas rozpoznat známky celkové únavy a narušené vnitřní rovnováhy, a tím předcházet selhání endokanabinoidní soustavy, které pak vede k výkyvům nálad i dalším, vážnějším psychickým poruchám. Víme, že moderní životní styl je pro lidský organismus vyčerpávající a klade na náš imunitní systém vysoké nároky. Použití přírodních fytokanabinoidů, které chrání naši obranyschopnost a udržují ji v pohotovosti, se zdá být logickým krokem.

Co je zločin?

Vzhledem k tomu, že na celém světě jsou stále tisíce lidí zatýkány za pěstování a užívání byliny obsahující kanabinoidy, bychom si měli položit otázku, zda není ignorování léčebného i preventivního potenciálu konopí mnohem závažnějším zločinem než jeho konzumace. Naše základní lidská práva, právo na štěstí a zdraví, jsou v ohrožení. Přibývá důkazů o neúčinnosti prohibice i jejích tragických dopadech na životy mnoha lidí a je tedy načase si přiznat, že zavírání očí prostě není řešení.

Zdroj:

fundacion-canna.es

…………………………………………………………………………………………………………….

Jak dále stimulovat endokanabinoidní soustavu

Nezáleží jen na genetických předpokladech a koncentraci kanabinoidů v naší konopné dietě. Endokanabinoidní soustavu a tím i náš pocit štěstí ovlivňuje i naše strava nebo například potravinové doplňky – probiotika, vitamíny a omega-3 mastné kyseliny. Určité potraviny, jako třeba extra panenský olivový olej, obsahují fenolické složky, které mohou podporovat funkci kanabinoidních receptorů. Je zajímavé, že podle některých výzkumů má na endokanabinoidní soustavu vliv i atmosféra během jídla (prostředí nebo hudba). Hladinu endokanabinoidů je dále možné zvýšit i masáží, aerobním cvičením, akupunkturou nebo půstem.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!