Aktuální článek
IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

  • Oba druhy kanabinoidních receptorů, CB1 i CB2, dokážou regulovat mozkové mechanismy závislosti založené na odměně a recidivě. Výzkumy na zvířatech ukázaly, že antagonisté CB1 receptorů a agonisté CB2 receptorů dokážou léčit závislost na řadě drog.

Kanabinoid Δ8-tetrahydrokanabivarin (Δ8 -THCV) funguje zároveň jako antagonista CB1 a agonista CB2, a proto se stal předmětem zájmu badatelů z Velké Británie, Číny a Spojených států. Tým pod vedením legendy v oblasti kanabinoidního výzkumu Richarda G. Pertweeho z Aberdeenské univerzity v abstraktu hodnotí své pokusy a působení Δ8-THCV následovně: „Vlastnosti Δ8 -THCV jsme zkoumali na sedmi různých zvířecích modelech hlodavců. Cílem bylo zjistit možnost léčby závislosti na nikotinu. U zvířat jsme zkoumali chování zahrnující samostatné užívání nikotinu, vyhledávání nikotinu na základě spouštěcího podnětu po delší nucené abstinenci, nikotinem spuštěný návrat k opětovnému vyhledávání nikotinu, akvizice chování zahrnujícího vyhledávání konkrétních míst vyvolaného nikotinem, úzkostné chování vyvolané nikotinovou abstinencí, somatické abstinenční příznaky vyvolané nikotinovou abstinencí a hyperalgesii vyvolanou nikotinovou abstinencí.“

Užívání Δ8-THCV dokázalo podle vědců výrazně zmírnit potřebu subjekty řízeného intravenózního užívání nikotinu. U krys potlačilo i tendenci k relapsu vyhledávání nikotinu vyvolaného vnějším podnětem i nikotinem samotným. Dále se máme možnost dočíst, že kanabinoid Δ8-THCV u myší výrazně zmírnil nikotinem vyvolané chování zahrnující vyhledávání určitých míst a abstinenční příznaky.

„Dospěli jsme k závěru, že Δ8-THCV by mohl mít potenciál pro využití při léčbě závislosti na nikotinu. Náš výzkum dále naznačil, že tetrahydrokanabivariny (tedy i Δ9-THCV – pozn. red.) by měly projít preklinickým testováním případných účinků při léčbě závislosti na jiných drogách na větší škále zvířecích modelů a poté eventuálně i u lidí.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!