Aktuální článek
Marihuana: mýty a fakta #5

Marihuana: mýty a fakta #5

  • Vzhledem k tomu, kolik nepravd, polopravd a mýtů se o konopí (potažmo marihuaně) traduje, může tento seriál ještě pár měsíců pokračovat. V tomto díle si představíme souvislost marihuany s dopravními nehodami a omezení represivního přístupu.

12. Marihuana je hlavní příčinou automobilových nehod

Mýtus: Marihuana ovlivňuje schopnost řídit stejně jako alkohol. Když se zvýší počet jejích uživatelů, zvýší se i nehodovost na silnicích. Stejně jako alkohol zvyšuje marihuana sebevědomí řidiče, který tak přeceňuje svoje schopnosti a spíše se vrhne do situace, kterou by normálně vyhodnotil jako nezvladatelnou. Marihuanou ovlivněný řidič také podléhá iluzím, které se nevyskytují ani u alkoholu a dále snižují schopnost řídit.

Fakta: Nebudu zde tvrdit, že řídit pod vlivem marihuany je skvělá věc. Mechanismus účinku je ale naprosto odlišný. Nehodovost pod vlivem marihuany je výrazně nižší, než je zastoupení jejích uživatelů v populaci a množství nehod, kdy je marihuana v krvi zjištěna, se pohybuje v jednotkách procent, zatímco u alkoholu jsou to desítky. Navíc bývá marihuana zjištěna typicky v kombinaci s alkoholem. Pro jistotu zdůrazňuji, že nikoho nenabádám k řízení pod vlivem, ale občas k tomu dojde u nezanedbatelné části huličů. Proto je vhodné rozebrat si mechanismus účinku marihuany na schopnost řídit. Ten se od alkoholu velmi výrazně liší. Hlavním, ale v podstatě jediným negativním efektem je zpomalení reakcí. To se samozřejmě podepíše na schopnosti čelit nenadálým situacím. Tento fakt je do jisté míry kompenzován typickou opatrností zkouřených řidičů. Zatímco se tedy alkoholem ovlivněný řidič přeceňuje, vrhá se po hlavě do vyhrocených situací, překračuje povolenou rychlost nebo ignoruje červenou na semaforu, zkouřený řidič jede radši čtyřicítkou místo padesátkou, dvakrát si dobře rozmyslí vjezd do křižovatky a pro jistotu se ještě jednou podívá, jestli už má vážně zelenou. Mnohé léky ovlivňují schopnost řídit výrazně více, než marihuana. Analgetika, antidepresiva nebo anxiolytika (léky proti úzkosti), které jsou všechny užívány velkou částí populace, mají na schopnost řídit o mnoho větší vliv. Můj závěr je takový, že marihuana za volant nepatří, ale radši se nechám vézt zkouřeným řidičem, než takovým, který si dá „jenom jedno malý“ nebo užívá antidepresiva.

13. Je možné zabránit užívání marihuany

Mýtus: Za komunismu se drogy (včetně marihuany) výrazně více potíraly, takže uživatelů bylo mnohem méně. Od revoluce dochází k postupnému uvolňování zákonů, jehož důsledkem je, že stoupá počet uživatelů a tito se chovají rizikověji. Kdybychom opět zavedli tvrdou represi, uživatelů ubude.

Fakta: Nepřímá úměra mezi silou represe a počtem uživatelů (nejen) marihuany je všeobecně rozšířený blud. Na zvýšení počtu uživatelů marihuany se podepsal zejména mnohem svobodnější přístup k informacím. Lidé tak zjistili, že marihuana není ta zlá rostlina, která ničí životy a rozbíjí rodiny, ale naopak látka, která člověku dokáže ulevit v mnoha těžkých životních situacích, a to bez velkých následků, které se dostavují po noci strávené se strýčkem chlastem. Represe se nikdy v historii neukázala jako účinný způsob, jak snížit míru užívání jakékoliv látky. Vzpomeňme na americkou eskapádu s prohibicí alkoholu. Vzestup mafie byl jen jedním z děsivých dopadů tohoto experimentu. Mnohem smysluplnější je přístup „harm reduction“, tedy zaprvé říkat lidem celou pravdu o dané látce, včetně všech negativ a pozitiv, případně se snažit minimalizovat škody, když už k nějakému rizikovému užívání dochází. Mizí tak „efekt zakázaného ovoce“, tedy situace, kdy lidé něco zkouší nikoliv navzdory zákazu, ale právě kvůli němu.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!