Aktuální článek
Výhody a rizika spojená s užíváním konopí

Výhody a rizika spojená s užíváním konopí

  • Jak jsem tak zpovídala naše respondenty, trochu zahanbeně jsem si uvědomila, že jsem na tom nejspíš podobně jako většina populace – nejsem vybavena dostatkem informací. Ale vzápětí se mi poněkud ulevilo: není přeci nic divného na tom, že my – laici – nesypeme z rukávu detailní informace, ale přesto si můžeme, ba dokonce máme něco myslet. Já kupříkladu mám za to, že žádné zákazy a tresty ještě nikdy nic moc nevyřešily.

Taky trochu nechápu, že alkohol – navzdory všemu, co jsme o něm za tu dlouhatánskou dobu, co se s ním kamarádíme, zjistili – si tu udržuje takovou celospolečenskou prestiž. Dokonce je některými lékaři doporučován, byť v přiměřeném množství, jako jakýsi všelék. Ptám se tedy: proč nemůžeme obdobně nakládat s konopím? Proč je v pořádku, že si někdo pálí doma slivovici, protože „stopečka hnedlinko po ránu dělá jednomu tak dobře na zažívání“, ale stařík, který kvůli své chorobě na zahrádce zalévá a okopává tu svou rostlinku, která mu uleví od bolesti, je kriminalizován? Copak vám to taky nezní jako nějaká nejapná „švejkovina“? Je to prý složité, říkají. A co není? Od toho máme přece z našich daní placené politiky, právníky a spoustu dalších odborníků. To oni musí vše náležitě prozkoumat, promyslet, prodiskutovat, dohodnout se na optimálním řešení a neprodleně ho, pro blaho svých spoluobčanů, uvést do praxe.

Takže kde jste a co děláte, zástupci námi zvolení? Léta ubíhají a ti, kterým čas plyne mnohem rychleji a bolestněji než nám, mladším a zdravějším, čekají. Zatím marně. Já jsem ale nenapravitelná optimistka a věřím, že se ti nahoře „pochlapí“ a neprodleně uvedou věc do pořádku. Jinak by se jim totiž mohlo stát, že se sami ocitnou v kůži těch, na které dnes myslí tak žalostně málo…

V čem spatřujete výhody a rizika užívání konopí? 

MUDr. Tomáš Zábranský (50), adiktolog, epidemiolog

Výhody konopí jsou několikeré:

1. Jde o léčivou bylinu, účinnou na úlevu od řady příznaků chronických nemocí;
a) především chronickou bolest, která je symptomem mnoha onemocnění;
b) křeče a křečové stavy svalů, které jsou příznakem velkého množství onemocnění, typicky roztroušené sklerózy a několika dalších degenerativních nervových onemocnění;
c) inkontinence močového měchýře a paralýzy střev;
d) záněty nejrůznější etiologie, které jsou podkladem mnohých onemocnění
e) nevolnost a zvracení, ať už jako příznak virových onemocnění nebo agresivní léčby (chemoterapie/radioterapie) nádorových onemocnění (rakoviny);
f) epilepsie, zejména na standardní léčbu odolných těžkých dětských epilepsií;
g) zelený zákal (glaukom), jakkoliv pro jeho léčbu existuje řada konvenčních farmaceutických léčiv;
h) Touretteův syndrom (onemocnění projevující se tiky a nekoordinovanou řečí, často koprolalickou (vulgární).
ch) rakoviny nejrůznějších typů;
i) idiopatická zánětlivá onemocnění trávicího traktu;
j) některé příznaky duševních nemocí typu deprese a panických záchvatů.
k) Výzkum prokázal extrémně nadějné šance, že konopí, respektive látky z něj, by do budoucna mohly být léčivem pro:

2. Z návykových psychotropních látek mají relativně nejnižší potenciál závislosti.

Nevýhody konopí vyplývají především z jeho nezákonnosti, respektive zákonnosti coby individuálně připravovaného léčebného přípravku:

  1. Klasifikace v ČR rozlišuje u léčebného konopí jen obsah THC a CBD, nikoliv jiných kanabinoidů, terpenů a flavonoidů, což významně snižuje možnost pacientů vybrat si „tu pravou“ odrůdu pro své obtíže.
  2. U konopí z černého trhu nemáte k dispozici chemický rozbor toho, co si kupujete, a musíte se spolehnou na namnoze zavádějící informace dealera. Tudíž „Jack Herer“ může být ve skutečnosti „Black Widow“ a naopak, a jiných možných záměn je nespočet.
  3. Intenzivní dlouhodobé užívání konopí poškozuje krátkodobou paměť a proces učení.
  4. U cca 9 % pravidelných dlouhodobých uživatelů se může rozvinout závislost.
  5. Klasické kouření spalných produktů konopí zvyšuje riziko rakoviny (jakkoliv je vyváženo protirakovinným působeném látek z konopí samotného, nejde o zdravý způsob užívání).
  6. U malého procenta uživatelů konopí se může rozvinout tzv. kanabinoidní hyperemetický syndrom, spočívající v těžko zvládnutelném zvracení.
  7. U predisponovaných jedinců (schizofrenie v rodinné nebo osobní anamnéze) může konopí spustit psychotickou ataku.
  8. Některé odrůdy (především Cannabis sativa var. indica) mohou zhoršovat depresivní stavy pacientů.

Ivan Douda (76), psycholog, adiktolog, spoluzakladatel Drop-In

Výhody a rizika jsou velmi dobře známy, ale celkový pohled na ně je poněkud zkreslen statistikou. Je totiž obrovský rozdíl u výhod a rizik u jednotlivců, kde statistika prostě neplatí. Výhody, například léčebné využití, zjistím definitivně až užitím (individuální reakcí a citlivostí). Rizika existují, obdobně jako u všech látek, hlavně u specificky disponovaných (oslabených) osob, ať tělesně (fyziologicky) či psychicky. Takže platí: znej a poznej sám sebe, pouč se ze zkušeností nejen z okolí (včetně rodiny), ale hlavně ze svých vlastních. Pak jsou rizika marihuany zcela minimální a prospěšnost veliká. To je samozřejmě velmi obtížné a pracné. Tento v podstatě kopernikovský obrat pohledu na drogy (včetně alkoholu) by měl být brán v potaz i při společenských pravidlech kolem nich. Rozhodující by měla být výchova k zodpovědnosti, samozřejmě hlavně na úrovni rodiny, ale i školy a státu, nikoliv primitivní a velmi drahá a neefektivní represe.

Hana Pessrová (83), bývalá dlouholetá nezdravotnická pracovnice ve zdravotnictví

Jsem přesvědčena, že užívání konopí způsobem, který pomůže řešit některé zdravotní problémy, jinak řešitelné pouze silnými opiáty, má v medicíně své místo. Především se domnívám, že diskuse o tom, zda užívat, či neužívat konopí, by měla probíhat podstatně rychleji. Je tady totiž určitá část populace – tím myslím zejména lidi nevyléčitelně nemocné –, kteří vyžadují paliativní péči a jimž by mnohdy těžké strádání konopí zásadně ulehčilo. Do debaty by se dle mého názoru měly zásadněji zapojit Česká lékařská společnost J. E. Purkyně a další odborné instituce, které se problematikou paliativní péče zabývají. Chápu, že rozhodnutí o tom, bude-li užívání konopí bráno jako celospolečenská možnost pro veškerou populaci, je složitý problém. Problematika by ale neměla být zužována pouze na možnost zneužití konopí jako drogy, protože tím řada našich trpících spoluobčanů přichází o možnost částečného usnadnění finální části svého života. Jsem přesvědčena, že naše zdravotnictví je dostatečně připraveno vést diskusi o prospěšnosti konopí a dovést ji do zdárného konce tak, aby bylo možno nahradit některé preparáty, které jsou z toho či onoho důvodu buď těžce dostupné, nebo nejsou přírodního původu. V tomto procesu je samozřejmě důležitá legislativa, nicméně žádný zákon sám o sobě nepřináší okamžitý výsledek. Každý právní předpis vyžaduje dlouhou dobu na to, aby dokázal svoji životnost, nebo naopak zbytnost. Obávám se, že v současné době se nacházíme v bodu, kdy, zjednodušeně řečeno, užívání konopí je povoleno, ale vlastně povoleno není. Je totiž regulováno takovým způsobem, že tomu rozumí jen velmi úzká část odborníků. Ale ta část populace, která by z legalizace konopí jako léčiva mohla mít největší prospěch, zatím, bohužel, zůstává naprosto stranou.

Martin Rajniš (75), architekt, pedagog, cestovatel

S konopím nemám velký zkušenosti. Používal jsem ho při zdlouhavejch a úpornejch bolestech na cestách a musím říct, že mi dost významně pomáhalo. Další moje pozitivní zkušenost s aplikací konopí byla při zdolávání vysoký nadmořský výšky. Moc špatně jsem to snášel a konopí v přiměřeným množství bylo i v tomhle případě dost účinný. Zkrátka díky konopí jsem dokázal rozhejbat nohy a zvládat dlouhý pochody v extrémních podmínkách tropickejch dešťů. Chlad a prokřehlost mě pak sužovaly mnohem míň. Asi bych se mohl zmínit i o blahodárným účinku konopí na moje tělo i psýchu před a při mejch vysokoškolskejch přednáškách – nakoplo mě to vždycky tak, že i moje povídání dostalo patřičnej švunk a spád a bylo prej mnohem záživnější. Takže chci říct, že nemám sebemenší pochyby o tom, že podobný používání konopí by rozhodně mělo bejt zcela legální. Porovnám-li riziko takovýhle aplikace konopí s rizikem konzumace alkoholu a dalších civilizačních vlivů, který na nás působí, namátkou jmenuju třeba různý ohavný praktiky při vymáhání dluhů, jsou to věci daleko riskantnější, tvrdší a zdraví škodlivější a na člověka můžou dopadnout daleko razantnějc než úměrná dávka jakýkoliv konopný terapie. Riziko spojený s legalizací konopí? Legalizace konopí je rizikem hlavně pro různý medicínský koncerny, který přijdou o část svejch tučnejch zisků. A taky by snad díky legalizaci konopí mohlo ubejt policajtů a státních úředníků… 


Michaela Gübelová (64), publicistka

Konopí je podle mě přínosem především v lékařství. Moje maminka si kdysi, po vzoru Indiánů, tajně pěstovala kytky a vyráběla si z nich mastičky, kterými úspěšně léčila ekzémy, dokonce i lupénku. Potud rozhodně pozitivní dopady konopí. A negativa? Znám ze svého okolí mnoho případů, kdy se po „údajně“ rekreačním užívání marihuany sáhlo po tvrdé droze a následky byly katastrofální. Problematické je zřejmě i rozpoznání hranice, kdy droga něco poskytuje a kdy začíná ničit.

Vladivojna La Chia (36), skladatelka, zpěvačka, hudebnice

Já osobně vnímám konopí jako lék, ale když se to s ním přehání a kouří se ve velkém, je to podobné jako s alkoholem – poškozuje mozek. Nadměrná konzumace alkoholu mozku asi škodí víc, ale tráva zase může rozjet vážné psychické nemoci. V mém okolí je řada lidí, kteří by bez marihuany museli užívat hodně léků. Někdo ji kouří, jiný kupuje masti. Těch využití je samozřejmě spousta a já jsem rozhodně pro, aby bylo konopí součástí oficiální medicíny. Co se týče kouření pro potěšení nebo uvolnění, je to, podle mě, každého věc. Já marihuanu nekouřím, protože v lepším případě vyžeru ledničku a do půl hodiny usnu, v horším případě na mě padne úzkost a panická ataka.  Mnoho mých přátel má trávu rádo a užívají ji jako relaxační drogu. Já mám radši dobře načepovanou plzeň nebo červené…  

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!