Aktuální článek
Editorial 56: Presumpce viny?

Editorial 56: Presumpce viny?

  • „Jde o zcela raritní případ, kdy je stěžovatel kvůli pěstování pouhých čtyř rostlin konopí zcela absurdně obviněn ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ píše se mimo jiné v nálezu Ústavního soudu ze dne 8. října 2019. Ten dospěl k závěru, že rozhodnutími obecných soudů bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu a právo na bezplatnou pomoc obhájce, a tato rozhodnutí zrušil.

Jedná se tak o první nezanedbatelné vítězství v kauze pánů Koláčných, otce a syna, kteří v září letošního roku odešli od Okresního soudu v Pardubicích s podmínečnými tresty v délce patnáct a třináct měsíců za to, že na své zahradě vypěstovali čtyři rostliny konopí, protože z nich chtěli vyrobit mast pro nemocnou manželku, resp. matku.

Tomuto nepravomocnému rozsudku však předcházel spor o přiznání nároku na bezplatnou obhajobu pro mladšího z Koláčných, který byl v době trestního stíhání studentem denního studia na střední škole bez dalších příjmů a neměl tak dostatek prostředků, aby si sám hradil náklady obhajoby. Jeho žádost o přiznání nároku však byla okresním a následně i krajským soudem zamítnuta, a to způsobem, který nález Ústavního soudu nepovažuje za ústavně konformní. Obecné soudy totiž neposuzovaly zjištěný současný stav pana Koláčného mladšího ani nerozporovaly tvrzení ohledně jeho majetkové a sociální situace, ale vycházely z údajů zcela hypotetických a nezdůvodněných a svá negativní rozhodnutí založily na vlastním, blíže nijak nerozvedeném přesvědčení.

Více o kauze Koláčných najdete na webu www.podportemirka.cz

Údajně si podle okresního soudu mohl pan Koláčný mladší při svém věku a zdravotním stavu vydělávat finanční prostředky na právní zastoupení pracovní činností, a to zřejmě na úkor řádné školní docházky. Krajský soud jde ve své argumentaci ještě dál, kdy dikcí ve svém odůvodnění již předpokládá, že bude pan Koláčný mladší za trestnou činnost, ze které je obviněn, i odsouzen, když ve svém zamítavém stanovisku píší: „ze způsobu spáchání trestné činnosti lze vyvozovat, že k jejímu páchání stěžovatel využil svých odborných znalosti, trestnou činnost páchal společně s dalším členem rodiny, a nelze vyloučit ani to, že trestná činnost měla sloužit k získání finančního prospěchu.“ Takovéto konstatování obecného soudu, které se nadto naprosto míjí s předmětem přezkoumávaného soudního řízení, kterým je posouzení práva obviněného na přiznání bezplatné obhajoby, je podle Ústavního soudu flagrantním porušením zásady presumpce neviny.

Jsme tak svědky tristní situace, kdy nejenže jsou za pěstování čtyř rostlin konopí pro vlastní potřebu dnes trestně stíháni jinak bezúhonní občané, ale nadto se nám opět potvrzuje, jak obecné soudy považují obviněné v konopných kauzách na základě stigmatizujících a spekulativních závěrů za automaticky vinné a odsouzené.

Přeji nejen pánům Koláčným, ale všem obětem konopné prohibice právo na spravedlivý proces a nemohu si do nového roku přát nic víc než takovou revizi konopných paragrafů, které tuto nesmyslnou válku proti konopí a jeho uživatelům jednou provždy ukončí. 

Robert Veverka
šéfredaktor

…………………………………………………………………….. 

Podpořte Mirka!

Sledujte web na podporu pánů Koláčných, kde naleznete nejen informace o celé kauze, ale také můžete přispět na soudní výlohy spojené s jejich trestním stíháním formou daru na transparentní účet číslo 123-451790267/0100.

www.podportemirka.cz 

…………………………………………………………………….. 

12. ročník akce Semínka seniorům byl zahájen na Cannafestu 2019!

Sdružení Legalizace.cz neúnavně pokračuje ve své kampani, v níž rozdává semínka konopí všem dospělým lidem, kteří je hodlají využít k pěstování rostlin pro osobní potřebu. Další ročník kampaně bude zahájen na letošním mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest, který se bude konat na letňanském výstavišti v Praze ve dnech 1. až 3. listopadu 2019. Veškeré informace o kampani, včetně podmínek pro zaslání semínek, naleznete na internetové stránce

www.seminkaseniorum.cz.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!