Aktuální článek
IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

Věda: Kanabinoidy potlačují šíření viru HIV u pacientů v pokročilém stádiu AIDS

Vědci z Mount Sinai School of Medicine v New Yorku zjistili, že kanabinoidy, které se vážou na receptory CB2, aktivují receptory na jistých lidských imunitních buňkách, které mohou přímo zabraňovat šíření viru HIV u pozdního stádia AIDS. „Věděli jsme, že kanabinoidy jako marihuana mohou mít u pacientů s AIDS terapeutický účinek, ale nevěděli jsme, jakým způsobem ovlivňují šíření samotného viru“, uvedla autorka studie Dr. Cristina Costantinová. „Chtěli jsme prozkoumat kanabinoidní receptory jako cíl pro farmaceutické zásahy, které by léčily symptomy AIDS v pokročilém stádiu a zabraňovaly další progresi nemoci bez nežádoucích vedlejších účinků léčebné marihuany.“

Virus HIV napadá určité imunitní buňky – aktivní T-lymfocyty, nesoucí receptor CD4 – což těmto buňkám znemožňuje bojovat proti infekci. Aby se virus mohl šířit, potřebuje aktivovat tzv. neaktivní T-lymfocyty. V pokročilém stádiu AIDS virus HIV zmutuje tak, že dokáže napadnout tyto neaktivní T-lymfocyty, k nimž získává přístup prostřednictvím signálního receptoru CXCR4. Aplikací agonisty kanabinoidního CB2 receptoru na tyto buňky došlo k zablokování tohoto signálního procesu a k zamezení napadení virem HIV. „Nalezení léku, který aktivuje pouze CB2 receptory jako podpůrný prostředek ke standardní antivirové léčbě by mohlo napomoci úlevě od symptomů AIDS v pozdním stádiu a zabránit viru v dalším šíření“, uvedla Dr. Costantinová. Jelikož virus HIV nevyužívá receptor CXCR4 k infekci imunitních buněk v raných fázích choroby, je pravděpodobné, že agonista CB2 může sloužit jako efektivní antivirový lék pouze v pokročilém stádiu nemoci.

Na základě tohoto objevu plánuje výzkumný tým vedený prof. Benjaminem Chenem ze stejného ústavu vytvořit model pozdního stádia AIDS na myších, aby otestoval efektivitu léku aktivujícího CB2 receptor. V minulém roce publikoval tým vědců z University of Louisana v New Orleans výsledky výzkumu, provedeného na opicích makak, nakažených virem SIV (ekvivalent HIV). Podle nich THC snižovalo množství viru a zpomalovalo progresi této choroby analogické k AIDS.

(Zdroj: Science Daily, 20. března 2012)

Věda: Užívání konopí není spojeno se závažností průběhu nemoci po první psychotické epizodě

Vědci z Institutu pro mentální zdraví Yulius v Dordrechtu v Nizozemí, provedli randomizovanou otevřenou kontrolovanou studii, která zkoumala souvislost mezi užíváním konopí a měřítky mentálního zdraví a fungování v sociálních vztazích u 124 pacientů, kteří prodělali neafektivní první psychotickou epizodu. Pacienti byli sledováni po dobu dvou let. Další charakteristiky pacientů, které mohly nezávisle ovlivnit výsledek, mimo jiné užívání alkoholu a jiných drog, byly zhodnoceny na začátku zkoumání.

Pokračující užívání konopí nebylo spojeno se symptomatickou nebo funkční remisí či klinickým vyléčením. Po dvou letech bylo užívání konopí spojeno s určitými aspekty plnění sociálních rolí, konkrétně u ekonomických a společenských aktivit. Před koncem studie došlo u 53 % účastníků k odeznění psychotických symptomů, přičemž pravděpodobnost uzdravení, respektive „klinického uzdravení“ (tedy vymizení symptomů a návrat k normálnímu každodennímu fungování) byla stejná u uživatelů konopí jako u neuživatelů. Přesto však uživatelé konopí vykázali zvýšené riziko určitých „sociálních“ problémů, což se ukázalo na nižším skóre dosaženém v dotaznících, zaměřených na finanční nezávislost a společenské aktivity. „V reálném životě to může znamenat, že pokračující užívání konopí má škodlivý vliv na sociální fungování,“ uvedl vedoucí výzkumu Gunnar Faber pro Reuters. Poznamenal však, že tyto efekty se budou lišit od uživatele k uživateli a že toto zjištění neznamená, že by právě konopí způsobovalo sociální problémy. Jen několik z uživatelů konopí bylo těžkými kuřáky, což může vysvětlovat, proč konopí nevykazovalo silný vliv na uzdravení, uvedl Faber.

(Zdoje: Reuters, 1. března 2012; J Clin Psychiatry, 21. února 2012)

USA: V listopadu budou občané Colorada a Washingtonu hlasovat o legalizaci konopí pro rekreační účely

Voliči v americkém Coloradu budou v listopadovém referendu rozhodovat o legalizaci konopí pro rekreační účely. Pokud návrh projde, bude legalizováno držení až jedné unce (cca. 28 g) konopí a pěstování až šesti rostlin. Došlo by také k vytvoření regulačního rámce pro prodej konopných produktů a jejich zdanění a k legalizaci pěstování technického konopí. Návrh také stanovuje, že prvních 40 miliónů USD ročně vybraných na daních by bylo účelově určeno na výstavbu veřejných škol. Pokud by byl daňový výnos vyšší, zbývající částka by šla do obecného státního fondu.

V současnosti žádný stát nepovoluje konopí pro rekreační účely, podobný návrh neprošel v roce 2010 v Kalifornii. Colorado je jedním ze 16 států (plus Washinton, D.C.), které umožňují léčebné využití, ačkoli konopí zůstává klasifikováno jako ilegální narkotikum podle federálních zákonů. Veřejné mínění je v otázce plné legalizace ostře rozdělené. Podle zákona o léčebném využití z roku 2000 je v Coloradu více než 80 000 registrovaných pacientů.

Také ve státě Washington získali příznivci legalizace konopí pro rekreační účely dostatek podpisů k tomu, aby bylo v listopadu vypsáno referendum. Pokud návrh projde, bude umožněn prodej konopí občanům starším 21 let, dojde ke zdanění konopí, bude zakázána reklama a také řízení pod vlivem konopí.

(Zdroj: Reuters, 27. 1. 2012 a 28. 2. 2012)

Věda/Izrael: Konopí je podle průzkumu efektivní při potlačování symptomů rakoviny

Na konferenci Izraelské onkologické unie, konané v lednu v Eilatu, prohlásili výzkumníci, že konopí k léčbě pacientů s rakovinou by mělo doporučovat více lékařů. Podotkli, že většině současných pacientů s rakovinou, kteří konopí využívají, byla tato možnost nabídnuta až v pokročilém stádiu nemoci. Podle izraelské studie jsou více než dvě třetiny pacientů, kterým je konopí předepisováno na úlevu od bolesti, s touto léčbou spokojeny. Studie, která nedávno proběhla v nemocnici v Tel Hashomeru ve spolupráci s Izraelskou asociací pro rakovinu, se zúčastnilo 264 pacientů, kteří byli konopím léčeni alespoň jeden celý rok.

Asi 61 % pacientů uvedlo výrazné zlepšení kvality života a 56 % hlásilo zmírnění bolestí. Výzkumníci dále zjistili, že v průměru uběhlo 325 dní od chvíle, kdy byla rakovina diagnostikována, do podání žádosti o léčbu konopím. „Tato léčba by měla být nabízena pacientům v ranějších stádiích rakoviny,“ uvádí se ve zprávě. Dále zpráva konstatuje, že v současnosti je v Izraeli léčba konopím schválena u cca. 6000 pacientů, trpících různými nemocemi. Představitelé ministerstva zdravotnictví odhadují, že v následujících letech by toto číslo mohlo vzrůst na 40 000 pacientů.

(Zdroj: Haaretz, 30. ledna 2012)

USA: Legalizace léčebného využití konopí nezvyšuje jeho užívání mezi dospívajícími

Schválení zákonů, které legalizují léčebné využití konopí v některých státech USA, snížilo u dospívajících míru užívání konopí v posledním měsíci. To tvrdí ve svém článku v magazínu Annals of Epidemiology vědci z montrealské univerzity v Kanadě. Zopakovali dříve provedenou studii, podle které v těchto státech došlo naopak ke zvýšení konzumace mezi mladými, avšak rozšířili analýzu o započítání různých matoucích faktorů. Výzkumníci vycházeli z odhadů hladiny užívání konopí v jednotlivých státech, provedených v letech 2002 až 2009 prostřednictvím Národního průzkumu o užívání drog a zdraví.

Zákony o léčebném využití konopí snížily míru užívání konopí mládeží v posledním měsíci o 0.53 procentních bodů a neměly žádný zjistitelný vliv na vnímání rizikovosti této činnosti. Autoři napsali, že jejich analýza „neshledala dostatečné důkazy, že by schválení zákonů o léčebném konopí ovlivnilo míru užívání marihuany.“ Na závěr shrnuli, že existuje pouze „omezené množství důkazů o kauzálním vlivu“ těchto zákonů na užívání konopí.

(Zdroj: Harper, 27. ledna 2012)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!