Aktuální článek
Jak ochránit děti před drogami?

Jak ochránit děti před drogami?

  • Počet obětí drog mezi mladistvými neustále stoupá. Neúspěch mnohých osvětových programů pro mladistvé, mezi které patří i americká kampaň D.A.R.E., nutí odborníky, aby neustále hledali nové a lepší způsoby, jak mladistvé o nebezpečí drog informovat.

Pedagogové a zastánci drogové reformy z řad organizace Drug Policy Aliance (DPA) strávili poslední tři roky vývojem nových vzdělávacích osnov pro mladistvé, které by mohly změnit a zachránit spousty životů. V říjnu tato společnost oznámila zahájení prvního kurzu s titulem Safety First (tj. „Bezpečnost především“). Jedná se o bezplatný program pro střední školy, který žákům v průběhu patnácti lekcí nabídne vědecky podložené informace o drogách. Na rozdíl od dříve dostupných kurzů nabízí tento nový program unikátní kombinaci lékařsky podložených faktů s přístupem harm reduction, který má za cíl snížit negativní dopad drog na společnost, aniž by došlo ke zbytečné a kontraproduktivní stigmatizaci jejich uživatelů.

„Každý užívá nějaké drogy – této skutečnosti se v našem programu hodláme postavit čelem.“

Jsou situace, ve kterých „říci drogám ne“ není zas tak jednoduché. Cílem kurzu je proto poskytnout mladistvým informace, na jejichž základě budou moci činit vlastní rozhodnutí a o drogové problematice diskutovat i se svými vrstevníky. Zástupci DPA se nechali slyšet, že pokud chceme mladé lidi před drogami doopravdy ochránit, musíme přestat ignorovat současné změny v zákonech, ale i kultuře. „Ve Spojených státech máme tendenci vnímat drogy černobíle – buď se jim naprosto vyhýbáte, nebo jste beznadějně závislí,“ objasnila Sasha Simonová, programová manažerka kampaně Safety First. „Jakýkoli způsob užívání drog vždy vnímáme jako jejich zneužívání,“ přiblížila Simonová přístup osvětových institucí a zákonů. Všechny látky si však nejsou rovny – společnost běžně toleruje například každodenní užívání alkoholu, nikotinu, kofeinu i léků.

Drogy všedního dne

Simonová v rámci kampaně Safety First prohlásila: „Každý užívá nějaké drogy – této skutečnosti se v našem programu hodláme postavit čelem.“ Kurz založený na aktivním zapojení studentů má kromě předávání aktuálních poznatků o nebezpečích drog za cíl mladistvé naučit, jak se v oblasti drogové problematiky mohou sami informovat. Studenti se mimo jiné dozví o možných přínosech, ale i nebezpečích drog, jako je alkohol, konopí, psychedelika i stimulanty (od kávy až po kokain).

Ve Spojených státech je tendence vnímat drogy černobíle – buď se jim naprosto vyhýbáte, nebo jste beznadějně závislí.

Organizace chce k mladým lidem přistupovat především upřímně – rozhodně nehodlá skrývat skutečnost, že mnohé zákony o drogách, jako je konopí či psilocybin, se v dnešní době mění. Konopí je dnes stejně jako třeba alkohol velice populární drogou. Proto program Safety First tématu konopí věnuje dvě lekce, ve kterých studentům vysvětlí, jak kanabinoidy působí na lidské tělo anebo jaká zdravotní i právní rizika jejich užívání přináší. Výchozím předpokladem kampaně je, že jen plně informované lidé se dokážou doopravdy rozumně rozhodnout. 

Lze důvěřovat internetu?

Internet je zrádný – najít důvěryhodné informace v moři ideologicky motivovaných zpráv, které se navíc mění každým dnem, není vůbec jednoduché. Proto se mládež v jedné z lekcí naučí, jak lze ověřovat kvalitu a přesnost internetových zdrojů. Jiná lekce jim zase připomene, nad čím by se měli zamyslet, ještě než vyrazí na páteční party – jestli je tentýž večer nečekají neodkladné povinnosti, které by jim užívání jakýchkoli látek mohly zkomplikovat, jakým právním či zdravotním rizikům by se mohli vystavit, jestli se předem dostatečně napili a najedli nebo jak a s kým se ten večer plánují dostat bezpečně domů. Přístup této kampaně je tedy očividně velmi přímočarý. Mladí by dnes díky němu mohli být informováni a tím i chráněni mnohem lépe než předchozí generace, které si své zkušenosti s alkoholem a drogami musely odbýt bez jakýchkoli rad. 

Drogová osvěta nanečisto

Pozitivní dopad tohoto nového osvětového projektu již potvrdily zkušební programy, které proběhly ve dvou třídách středních škol v New Yorku a San Francisku. Studenti, kteří programem prošli, v rámci pozdějšího průzkumu častěji souhlasili s tím, že jen jeden zdroj při vyhledávání informací o účincích určité drogy nestačí. Častěji také adekvátně reagovali ve chvíli, kdy narazili na člověka předávkovaného alkoholem či drogami – postiženého uložili do stabilizované polohy.

Kurz vede žáky k tomu, aby používali kritické myšlení. 

Uchytí se nový program? Zaručit to s jistotou nelze. Program Safety First je v mnohém průkopnický – protidrogové zákony dodnes značně omezují rozsah znalostí, které mohou být studentům předávány. Díky uvolnění protidrogových zákonů mohou tyto látky také konečně začít zkoumat vědci. V několika posledních desetiletích byla většina osvětových programů o alkoholu a drogách, mezi které patří například i D.A.R.E., založena na striktním odmítání drog a abstinenci. Průzkumy dnes zkoumají jejich užitečnost (nebo v mnoha případech spíše selhání). Úspěšný preventivní program vyžaduje dostatek finanční podpory – jen díky ní se mohou vyvinout a realizovat nové metody, ale také následně ověřit jejich efektivita. „Společnost DPA se do nového programu rozhodla investovat nemalé částky. Díky tomu ho můžeme veřejnosti nabízet zdarma,“ prohlásila Simonová. „Jsme si vědomi, že využití přístupu harm reduction v drogové osvětě mladistvých je odvážný krok do neznáma, a tak jsme se účinnost naší metody rozhodli nejprve důkladně otestovat.“ 

Učit pravdu, ne strach

Drew Miller, vyučující na škole Bard Early College High School na Manhattanu, o pilotním kurzu programu Safety First prohlásil: „Zpočátku to bylo opravdu náročné… Hned mi ale došlo, co všechno dokáže tento kurz studentům nabídnout – značně jsem si rozšířil znalosti ohledně drogové problematiky, ale zároveň jsem i získal zcela nový pohled na své vlastní hodnoty a pedagogické metody.“ Miller již několik let vyučuje tělocvik a zdravotní výchovu na veřejných školách v New Yorku – pro něj i jeho 9. třídu byl však tento kurz zcela novým zážitkem. „Obsah kurzu je doopravdy promyšlený a smysluplný. Všechny informace jsou aktuální a zajímavé. Studenti jsou do výuky navíc aktivně zapojeni – chodí po třídě, označují nálepkami tvrzení, se kterými souhlasí či nesouhlasí, diskutují a ptají se na otázky. Kurz rozhodně vede žáky k tomu, aby používali kritické myšlení.“

Jen plně informované lidé se dokážou doopravdy rozumně rozhodnout.

„Dle mého názoru by takto měly vypadat všechny osnovy,“ nechal se slyšet Miller. Dodal, že v newyorských školách, kde dříve pracoval, studenti „téměř nikdy zdravotní výchovu neměli“ – na obdobné osvětové programy proto dříve nenarazil. Teprve nedávno se v New Yorku konečně objevily osnovy zahrnující program HealthSmart. Ten se dle Millerových slov zdá být „celkem užitečný, ale novému osvětovému programu nesahá ani po kotníky.“ 

Jak vzdělávat mladé o drogách

Nové osnovy DPA hodnotil kladně i dr. Khary Rigg, sociolog zaměřený na zdravotnictví a odborný asistent na Jihofloridské univerzitě. „Program Safety First je unikátní tím, že se smysluplně zaměřuje na mladistvé, kteří již s užíváním některých látek mají zkušenost, ale zároveň zvládá od nebezpečného experimentování odradit i ty, kteří zatím drogy nezkusili,“ uvedl v e-mailu dr. Rigg. „Výzkumy potvrdily, že přístup harm reduction dokáže negativní dopad drog na společnost i rizika spojená s jejich užíváním doopravdy snížit,“ dodal Rigg. „Dětem, kteří mají chuť experimentovat s drogami, musíme podat přesné informace, a to především co se týká jejich účinků na tělo i mozek. Když už se rozhodnou nějakou drogu vyzkoušet, měly by vědět, jakým rizikům v takovém případě budou čelit. „Některé školy budou tento program bohužel ignorovat už jen proto, že je veden v duchu přístupu harm reduction – v důsledku však mladým takové předsudky jen uškodí.“

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!