Aktuální článek
IACM 56: Akutní a reziduální účinky kouření konopí na řízení

IACM 56: Akutní a reziduální účinky kouření konopí na řízení

  • Zejména mladí lidé čím dál častěji řídí po užití konopí. Nový výzkum se zaměřil na akutní i reziduální vliv kouření konopí na schopnosti mladých uživatelů při řízení na trenažéru.

Tato dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie se zaměřila na dvě paralelní skupiny, do kterých byli náhodně rozděleni uživatelé konopí (1–4krát týdně) ve věku 19–25 let. Poměr účastníků ve skupinách byl dva ku jedné – dvou třetinám subjektů bylo ve formě cigarety o váze 750 mg podáno aktivní konopí (12,5 % THC) a jedné třetině placebo (0,009 % THC). Skupina, které bylo podáno aktivní konopí, byla pomocí mediánu rozdělena na dvě podskupiny dle množství THC obsaženého v krvi během řízení. V abstraktu se mimo jiné dočteme: „Hlavním cílem bylo prozkoumat schopnost řízení na simulátoru po 30 minutách, 24 hodinách a 48 hodinách od chvíle užití. Druhotné výsledky studie pak zahrnovaly koncentraci THC v krvi, subjektivní prožívání účinků látky a srdeční tep.“ Z 96 účastníků, kteří randomizovanou studii zahájili, bylo v konečné analýze zahrnuto 91 subjektů (30 s vyšším obsahem THC v krvi, 31 s nižším a 30 po užití placeba).

„Průměrná rychlost (nikoli však schopnost ovládat vozidlo) se po 30 minutách od užití konopí mezi hlavními dvěma skupinami subjektů výrazně lišila. Skupina s nižším i vyšším obsahem THC v krvi oproti skupině s placebem jela výrazně nižší rychlostí. Účinky zahrnující zrychlený srdeční tep a opojení se dostavily ihned po kouření, načež postupně slábly. Při sledování subjektů po dobu dvou dní po užití konopí nebyly pozorovány žádné z akutních účinků THC.“

Zdroj: www.sciencedirect.com


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!