Aktuální článek
Velká Británie: Proč je léčebné konopí stále tak nedostupné

Velká Británie: Proč je léčebné konopí stále tak nedostupné

  • Pacienti si zaslouží, aby měli k léčebnému konopí rychlejší přístup. Legalizace sama o sobě však nestačí. Politici a firmy zaměřující se na konopí by měli spolupracovat a docílit tak odstranění překážek v legálním prodeji byliny. Jedině tak se jim podaří uživatele odnaučit nakupovat na černém trhu.

Není tomu až tak dávno, co Velká Británie v roce 2018 povolila prodej léčebného konopí na svém území. Někdy v té době jsem obdržela dotaz od jisté paní ze severu Anglie, která se mě ptala, kde by mohla sehnat něco s obsahem léčebného konopí pro svého manžela, jenž trpěl smrtelnou formou rakoviny slinivky. Celé dny zažíval nepředstavitelné bolesti, ale klasické léky mu příliš nepomáhaly. Proto chtěl vyzkoušet léčebné konopí v naději, že by mu možná přineslo úlevu od jeho utrpení. Účinky byliny proti bolesti se již zabýval nespočet výzkumů. A oba manželé ode mě zkrátka jen chtěli vědět, kde by mohli zakoupit nějaké konopné léčivo. 

V Británii na černý trh spoléhá až 72 procent nemocných. 

Popsala jsem jí tedy celý proces, jak funguje u nás ve Velké Británii. Napřed si musíte vyhledat lékařského specialistu, který vám konopí předepíše. Následně předpis předáte regulačním orgánu a čekáte, až jej schválí. Poté si najdete lékárnu, jež je ochotná konopný produkt objednat, a k tomu i distributora s licencí od britského ministerstva vnitra. Jakmile zařídíte import, pak potřebujete ještě společnost, která bude lék exportovat do lékáren. Celá záležitost většinou zabere minimálně tři měsíce. Manžel se tak bohužel své medicíny nakonec nedočkal. Po čtyřech měsících čekání svou ženu navěky opustil. Konopné léky mu mohly přinést úlevu, ale během svých posledních chvil se k nim naneštěstí neměl ani šanci přiblížit. Od legalizace v Británii přitom uběhl už rok a miliony pacientů mají nadále nemalé obtíže si konopí legálně obstarat. 

Zmatek a nejistota

Léčebné konopí je momentálně alespoň do jisté míry povoleno ve 41 zemích po celém světě a podobně zdlouhavý proces funguje prakticky v každé z nich. Důvodů je k tomu několik. Mnohdy dojde k legalizaci léčebného konopí dříve, než místní zdravotní kontrolní orgány vůbec nové produkty k prodeji schválí. V některých státech se léčebné konopí povolilo především kvůli silnému tlaku od voličů, a proto se musely potřebné zákony vytvořit za velice krátkou dobu. Jinde soudní moc jednoduše pouze uzákonila, že pacienti na léčebné konopí mají právo, a nové regule tak ani nestíhají vznikat. Ještě nikdy se v historii nestalo, že by došlo k vytvoření nabídky pro lékařský produkt, který ještě ani nebyl pořádně schválen příslušnými orgány. Vzniká zmatek na všech frontách. Nikdo nic neví, ani lékaři, ani pacienti, ani kontroloři, ani politici a už vůbec ne veřejnost. Ze všech zdrojů se šíří dezinformace a nikdo se nedokáže shodnout na tom, kde je vlastně zakopaný pes. K tomu ani není snadné se dopátrat ověřených důkazů, aby měl člověk o celé komplikované záležitosti alespoň fakticky správné informace. V konečném důsledku tak pro nové zákony a regule ani neexistují pořádné podklady.

Musíme zavést zcela nové postupy, díky kterým se konopí dostane k pacientům bezpečně a zároveň tak neohrozíme nijak veřejné zdraví. 

O léčebném potenciálu konopí byste nalezli nespočet výzkumů, nicméně odborníci si stále nejsou jistí účinky této léčivé byliny při léčbě určitých chorob, a proto jsou další experimenty nasnadě. Desítky studií od věhlasných vědců z celého světa dokazují, že konopí představuje bezpečnější alternativu klasických léčiv proti bolesti či epilepsii. Při předepisování léků se lékaři mnohdy zaměřují na možná rizika jednotlivých medicínských produktů. Některé účinky léčebného konopí jsou sice nadále zahaleny tajemstvím, nicméně většina lékařů se shoduje, že rostlina jako taková je pro pacienty relativně neriziková. 

Nebezpečí černého trhu

Existující regulace a standardy však v současnosti pacienty spíše zrazují. Tatterton a Walker ve svém letošním průzkumu uvádí, že více než 87 procent respondentů z britských hospiců pro děti ví, že jejích rodiče pro ně získávají konopí nezákonnou cestou, protože není v jejich schopnostech si ho obstarat legálně. Podle výzkumu od United Patients Alliance, největší britské organizace podporující léčbu konopím, se na černý trh spoléhá až 72 procent nemocných. Nedávný vládní průzkum zase zjistil, že ve Velké Británii si konopí ilegálně pořizuje přibližně 1,4 milionu lidí. Podobná čísla však nejsou ničím překvapivým, vezmeme-li v úvahu, jaký je problém si v Británii obstarat konopné produkty v mezích zákona na předpis. Zboží od drogových dealerů ovšem může pro pacienty představovat zdravotní nebezpečí. A navíc se jim tak ani nedostává lékařské péče a dohledu, které by si zasloužili. 

Nové mechanismy

Existuje ale řešení. Musíme zavést zcela nové postupy, díky kterým se konopí dostane k pacientům bezpečně a zároveň tak neohrozíme nijak veřejné zdraví. A svou úlohu v tomto sehraje jak konopný průmysl, tak i vlády a medicínští experti. Společnosti by měly získat důvěru jak lékařů, tak i pacientů. Toho lze dosáhnout tím, že jejich léčiva budou splňovat celosvětový standard kvality na základě požadavků stanovených Mezinárodní radou pro harmonizaci technických požadavků na léčiva pro humánní použití (ICH). Všechny lékařské produkty se rovněž musí vyrábět v souladu s pravidly Správné výrobní praxe (GMP).

Dodnes nemáme dostatek vědecky ověřených informací, abychom mohli s jistotou tvrdit, jaký poměr kterých kanabinoidů představuje nejúčinnější léčbu té které nemoci. 

To ale nejsou zdaleka jediné důvody, proč je potřeba zavést úplně nové regulační mechanismy. Konopné produkty totiž zaprvé neobsahují žádné neznámé chemikálie. Ba naopak obsahují obyčejné přírodní sloučeniny, jako jsou kanabinoidy kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC), které lidstvo v různých formách užívá od počátku věků. Zadruhé je důležité si uvědomit, že účinky konopné léčby se liší člověk od člověka. Míra tolerance vůči kanabinoidům je mezi pacienty nesmírně rozmanitá. Dodnes navíc nemáme dostatek vědecky ověřených informací, abychom mohli s jistotou tvrdit, jaký poměr kterých kanabinoidů představuje nejúčinnější léčbu té které nemoci. Proto jsou do budoucna potřeba drahé a komplikované klinické testy, které si samozřejmě konopné společnosti musí zafinancovat samy. To samozřejmě povede ke zvýšení ceny jejich produktů. A to bude mít za následek to, že státy nebudou z finančních důvodů financovat výzkum konopí a pacienti se tak budou nadále spoléhat na černý trh.

Dále musíme společně zapracovat na tom, abychom lépe porozuměli obavám veřejnosti a vyjádřili se k tomu, jaké hrozby mohou souviset s větší dostupností konopných produktů. Mezi tyto hrozby se řadí rekreační konzumace mezi mládeží, řízení pod vlivem a pravděpodobnost vzniku závislosti. Abychom našli odpovědi na tyto otázky, mělo by se začít se sbíráním a analyzováním co největšího množství spolehlivých dat. Mimo jiné musíme také naučit veřejnost rozlišovat mezi léčebným využitím konopných produktů a rekreačním užíváním mezi dospělými. Ano, celý svět nadále diskutuje o tom, zdali je legalizace konopí správná, či ne. Podobné diskuze by nás však neměly zdržovat od toho, abychom pomohli pacientům s jejich potížemi.

Proto si myslím, že nadešel čas, abychom z veřejné diskuze o konopných produktech vypustili jakékoli předsudky z dob minulých a spíše se zaměřili na vědecky doložené informace a také na náš zdravý rozum.

Zdroj: www.euractiv.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!