Aktuální článek
Nový šlechtitelský program s mnoha otazníky

Nový šlechtitelský program s mnoha otazníky

  • Když se společnost Phylos Bioscience rozhodla ve své databázi Galaxy zmapovat existující konopné odrůdy, požádala pěstitele, aby jí zaslali svůj genetický materiál. Nedávno je však rozezlila oznámením, že spouští svůj vlastní šlechtitelský program. V oficiálním prohlášení stojí, že firma nemá sebemenší zájem konkurovat producentům konopí. Nicméně podle dostupných důkazů má v plánu vytvořit odrůdy, které ovládnou trh s konopím.

Oregonská laboratoř Phylos Bioscience, jež se zabývá testováním a výzkumem konopí, přišla v dubnu s šokujícím prohlášením: Phylos rozjíždí svůj vlastní šlechtitelskýprogram zaměřený na indoorové odrůdy. Mnoho pěstitelů na sociálních sítích vzápětí vyjádřilo své obavy ohledně toho, jak hodlá Phylos využít či spíše zneužít svěřená data o konopí pro svůj vlastní šlechtitelský program. Načež přišel Phylos s ujištěním, že firma nebude pěstovat odrůdy, které získala v rámci předchozích testování. Výkonný ředitel společnosti Mowgli Holmes rovněž slíbil, že Phylos „nebude konkurovat pěstitelům“. Nicméně video z únoru toho roku, kde Holmes promlouvá na konferenci Benzinga Cannabis Capital, poukazuje na zcela jiný plán. Dle něj hodlá Phylos kvůli tomu, že přichází doba širokého komerčního využívání konopí, vyšlechtit „novou generaci rostlin“ – a to s využitím všech genomických dat, která od pěstitelů nashromáždil do roku 2014.

Kde získal Phylos svá data?

Po spuštění programu vedením firmy v Portlandu si Phylos vybudoval jméno díky projektu Cannabis Evolution. Tento projekt měl za cíl zmapovat DNA konopí na základě dat z databáze Galaxy. Společnost veřejně vyzvala pěstitele konopí, aby na její adresu zaslali vzorky svých geneticky starých a jedinečnýchodrůd. Projekt byl vykreslen jako výraz společného úsilí při pátrání po historii genomu konopí.

„Lidé nám pořád volají, jezdí za námi s pytlíčky starých semen a vyprávějí nám bláznivé příběhy o jejich původu,“ líčil Holmes magazínu Cannabis Now v roce 2015. „Nemůžeme ale s jistotou vědět, co vlastně mají v rukách, dokud to neosekvenujeme. Slýcháváme zkazky, že se třeba daná odrůda pěstuje na kopcích v Mendocinu už třicet let, ale bez jediného zkřížení! A tak tam můžeme poslat lidi a zjišťovat, co je pravda – anebo jim můžeme zkusit věřit. Není to lehké.“ Avšak Phylos ujistil pěstitele, že si nebude nárokovat vlastnictví jejich genetických dat, ba je ujistil, že je to naopak: záznamy o otestování genetického materiálu se přece budou pěstitelům hodit, až si budou potřebovat zajistit autorská práva na určitou odrůdu.

Nejšpičkovější odrůdy, které pěstitelé vlastní, mají obrovskou cenu.

Firma v současnosti prodává fenotypový test, který prezentuje na svých webových stránkách jako produkt, jenž pomůže pěstitelům konopí „ochránit svá autorská práva a vybudovat důvěryhodnou značku“ právě tím, že budou uvedeni v databázi Galaxy a že „podpoří otevřená data“. A tady je ten kámen úrazu. Mnoho pěstitelů šlechtících konopí má pocit, že nebylo hned od začátku jasné, že Phylos má v úmyslu využít jejich data pro vytvoření vlastních odrůd. Holmes zanechal na instagramovém profilu Phylosu zprávu, v níž program společnosti obhajuje. Snažili jsme se proto navázat spojení se zástupci firmy, nicméně po několika marných pokusech o domluvení schůzky jsme došli k závěru, že od nich žádné vyjádření nezískáme. 

Proč jsou pěstitelé naštvaní?

Jeden ze pěstitelů, který poslal Phylosu několik vzorků – včetně odrůdy, jež se ukázala být jednou z nejvzácnějších v databázi Galaxy – by prý své vzorky neposlal, kdyby věděl, že se Phylos chystá brzy spustit vlastní šlechtitelský program. „Samozřejmě to bylo jinak, než nám to prezentovali, “ sdělil magazínu Cannabis Now anonymně tento pěstitel. „Bylo to podáno tak, aby si člověk myslel, že by mu někdo mohl ukrást naši genetiku a že tohle je jediná možnost, jak prokázat původ odrůdy a zajistit si práva jejího duševního vlastnictví.“ Na druhou stranu tento pěstitel uznal, že vidět odrůdy na 3D mapě v databázi Galaxy má své přínosy. U jedné ze svých odrůd třeba získal jasnou představu o tom, jak ji pěstují ostatní groweři v jeho lokalitě. „Jenže původní idea byla, že nás tento projekt má pomoct ochránit,“ dodal.

Tento pěstitel spadá do první ze dvou hlavních skupin lidí, kteří na instagramovém profilu Phylosu vyjádřili svůj nesouhlas. První skupina zahrnuje ty, kteří věřili, že se jedná o společný vědecký projekt k odhalení genomu konopí, a posléze byli překvapeni tím, co dalšího společnost vyvíjí. Oproti tomu ve druhé skupině jsou lidé, kteří věděli, že se něco chystá. Ne náhodou se o nejšpičkovějších odrůdách, které pěstitelé vlastní, říká, že jsou jejich „rodinné stříbro“ – mají totiž obrovskou cenu a udržují se v tajnosti. Zatímco někdo bude tvrdit, že až tak o nic nejde, když Phylos využívá jejich data k tvorbě nových odrůd, tito pěstitelé si myslí svoje. Jsou přesvědčení, že genetické markery, které získal Phylos od roku 2014, jim dovolí nejen znovu vytvořit ty nejlepší odrůdy, ale také poskytnou genetickou mapu ke zlepšování těchto odrůd. 


Výkonný ředitel Phylosu reaguje na obvinění

Výkonný ředitel Holmes zanechal na Instagramu prohlášení, kterým se pokusil trochu přiblížit některé detaily ohledně nového šlechtitelského programu Phylosu. „Bylo naznačováno, že si nárokujeme vlastnictví vzorků, které nám byly poslány, a že využíváme naši genetickou databázi jako nástroj konkurence proti našim zákazníkům,“ napsal Holmes. „To by ale bylo zvrácené. A není to pravda.“ Holmes dále prohlásil: „Phylos nevyužívá data o vašich rostlinách k vlastním šlechtitelským záměrům. Vaše rostliny nám nepatří a my se je nechystáme ukrást.“  „Data pro genotypový test nejsou vhodná pro šlechtitelský program, jelikož nejsou propojena s fenotypovými znaky. Taková data se získávají z živých rostlin a v mnohem větší škále,“ pokračuje Holmes. „Galaxy je databáze na našich webových stránkách, která slouží jako důkaz původu lidem, kteří sem dodali své vzorky – a tedy i jako důkaz toho, že nepatří Phylosu. Tyto informace jsme ostatně poskytli veřejně a každý si je tak může prohlédnout. Nenárokujeme si žádnou z těchto rostlin. Navíc znovu oživit vzorky mrtvých rostlin zkrátka není možné. A i kdyby bylo, neuděláme to, protože ty rostliny zkrátka nejsou naše.“

Genetické záznamy by se mohly pěstitelům hodit, až si budou potřebovat zajistit autorská práva na určitou odrůdu.

Naproti tomu Holmes prohlásil, že se Phylos chystá pustit do vlastních oddělených šlechtitelských projektů, které však „nebudou konkurovat ostatním šlechtitelům“. Nicméně poté pokračoval seznamem svých vizí o budoucnosti podnikání Phylosu, ze kterých vyznívá, že chce konkurovat ostatním na trhu – ačkoli zároveň dodal, že se budou zaměřovat na odrůdy s vysokým obsahem THC a ty, jež mají otevřený zdroj licence„Chceme se vypořádat se závažnými problémy, například vyvinout lepší odolnost proti padlí, a získat tak silnější rostliny pro všechny,“ napsal Holmes. „Také budeme šlechtit technické konopí pro průmyslové využití, jako je výroba konopného betonu, bioplastů nebo sekvestrace čili ukládání uhlíku (tj. přeměna oxidu uhličitého na stabilní uhlík v rostlině či v půdě – pozn. red.). Jestliže budeme pracovat na odrůdách s vysokým procentem THC a s jedinečnými vůněmi, hodláme je vydat s otevřenou licencí, aby je mohl pěstovat každý.” Své prohlášení Holmes zakončil silným tvrzením, že Phylos potřebuje „dostat šanci, aby mohl vybudovat něco jiného než ostatní.“ 

Příští generace rostlin

Navzdory tvrzení Holmese, že společnost nebude soutěžit s ostatními šlechtiteli, prohlásil v únoru během své prezentace na konferenci Benzinga Cannabis Capital, že to byl od začátku plán Phylosu a že jejich nové odrůdy konopí budou brzy patřit k špičce. „Je to podobné jako s kukuřicí před osmdesáti lety, zkrátka je to stále ještě nerozvinutá plodina,“ vysvětloval Holmes davu investorů na videu z Benzingy, zveřejněném na youtubových stránkách konference. „Lidi stále ještě nechápou, jak neskutečné jsou možnosti využití konopí v průmyslu. Ale proti tomu, co nastane jednou, se pořád ještě nic neděje.“

Podle Holmese budou v průběhu několika následujících let všechny odrůdy dostupné na současném trhu nahrazeny optimalizovanými rostlinami. Tyto rostliny budou zcela rezistentní vůči veškerým houbovým chorobám a spotřebu vody budou mít optimalizovanou pro jakékoli klima, ve kterém budou pěstovány.

„My jsme ti, kdo budou produkovat takové rostliny,“ říká Holmes. „A myslím, že je to z následujících důvodů: Máme opravdu velký náskok před ostatními, sbíráme data již čtyři roky. A ten náskok si udržíme, protože konkurence absolutně nemá šanci získat takový soubor dat, jaký máme už dnes… Jsme plně integrováni v konopném průmyslua máme v něm větší důvěru než kterákoli jiná firma.“ Ve svém projevu Holmes zmínil, že Phylos dokáže využívat čtení genetické informace k identifikaci markerů genetických vlastností. Tím, že to dokážou již u malých sazenic, výrazně zkrátili proces šlechtění. „Můžeme vybrat kýženou rostlinu, už když je malá, přepnout ji na květ a posunout se tak dál v cyklu. Takže dokážeme šlechtit rostliny rychleji než kdy předtím,“ říká Holmes.

„Jste-li producenti konopí, mít takovéto genetiky pro vás bude brzy nutností,“ vzkazuje Holmes posluchačům. „Naše firma vyvíjí příští generaci rostlin – a nebude to trvat dlouho.“ 

Budoucí zájem korporací

„Šlechtění rostlin není možné provádět někde v podmínkách sklepa. V dnešní době tento proces závisí na celé řadě technologií. Všechny z nich vycházejí z genomových dat – a Phylos má tu největší sbírku genomových dat na světě, “ chvástá se Holmes. Nicméně mnohé z genetik, které Phylos získal od lidí během posledních let, pochází z rostlin pěstovaných právě ve sklepech nebo menších pěstírnách – groweři přirozeně nechtěli skončit ve vězení, takže pěstovali v utajení. Pěstování ve větším rozsahu probíhá pouze tu a tam v Kanadě, Kalifornii a na severozápadním pacifickém pobřeží, ale obecně platí, že sesbíraný genetický materiál pochází z domácích podmínek. Tudíž vyvstává otázka: Jestliže nelze vyšlechtit dobrou trávu někde ve sklepě, proč Phylos potřebuje genetická data z takových podmínek k vybudování databáze Galaxy?

Za pár let bude konopí třetí největší plodinou v zemi, hned po kukuřici a sóji.

Zatímco mnozí považovali Phylos za datovou společnost, Holmes ve své řeči na Benzinga v zásadě připustil, že vybudovat vlastní šlechtitelský program měla společnost v plánu od samého počátku. Firma byla koneckonců navržena tak, aby se stala cílem akvizice velkými zemědělskými korporacemi. „Za pár let bude konopí třetí největší plodinou v zemi, hned po kukuřici a sóji,“ předpovídá Holmes. „A přitom se tím doposud nezabývá žádný vědní obor. Právě proto jsme vybudovali naši firmu, abychom shromáždili všechny dostupné vědecké poznatky o nové hospodářské plodině – konopí.“

Holmes se domnívá, že společnosti se šlechtitelskými programy zpracovanými na genetické úrovni se stanou primárním cílem investic ze strany korporací, které tím budou chtít urychlit vývoj v konopném průmyslu. Je vysoce pravděpodobné, že o vědecký tým této společnosti, její největší sbírku genomových dat konopí na světě i jednotlivé firmy, které Phylos vytvořil kvůli svému šlechtitelskému programu, bude jednou mezi korporacemi náramný zájem. Výkonný ředitel také oznámil, že Phylos čeká navýšení kapitálu o 20 milionů dolarů, které umožní financovat uvedení jejich vlastních odrůd na trh.

Co myslíte, začíná právě první velká intelektuální válka o duševní vlastnictví konopní?

Zdroj: cannabisnow.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!