Aktuální článek
IACM #56: Vliv legalizace léčby konopím na veřejné zdraví

IACM #56: Vliv legalizace léčby konopím na veřejné zdraví

  • Legalizace konopí pro léčebné účely má dle americké studie pozitivní dopad na různorodé skupiny obyvatel.

Zjistili to výzkumníci z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii: „Po legalizaci a zavedení výdejen došlo u několika demografických skupin ke zlepšení zdravotního stavu, zejména u osob s nižším vzděláním a jinou než bílou barvou pleti, dále pak u lidí s chronickými bolestmi,“ uvedla studie založená na dotaznících, ve kterých lidé uváděli svůj zdravotní stav. „Dostupnost legálního léčebného konopí zvyšovala pravděpodobnost, že lidé uvedou svůj zdravotní stav jako velmi dobrý či lepší o 1,7 %. Dále snížila počet dnů, ve kterých lidé čelili psychickým problémům o 0,114 dne (3 %),“ píše se v odborném časopise Forum for Health Economics & Policy.

Lidé, kteří dříve museli denně zvládat nesnesitelné bolesti, zaznamenali „značné zlepšení“ nejen tělesného, ale i duševního stavu a uvedli, že je jejich nemoci tolik neomezovaly v normálním fungování. Legální léčebné konopí také snížilo počet dnů, kdy pacienti žijící v manželském svazku trpěli psychickými i dalšími zdravotními problémy. U skupiny obyvatelstva s vyšším vzděláním, mužů a občanů starších 54 let pak klesl celkový počet dnů, kdy měli psychické problémy. Zajímavým zjištěním je také to, že legalizace konopné léčby „má negativní vliv na konzumaci alkoholu“. Ve státech, které léčbu konopím nepovolují, máte totiž o 0,8 procenta větší šanci, že se stanete „rizikovým pijanem“.

Zdroj: www.degruyter.com


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!