Aktuální článek
Semínka seniorům

Semínka seniorům

  • To je název akce, kterou pořádá sdružení Legalizace.cz. Pokud si myslíte, že jde o marihuanu, pak máte pravdu. Sdružení zájemcům nabízí zadarmo konopná semínka, ovšem s podmínkou, že rostliny budou pěstovat výhradně pro svou léčbu. Podle iniciátorů je takovýchto lidí stále více, zákon ale mluví jasně. I pár rostlin trestá pokutou.

Těmito slovy uvedla začátkem února Česká televize ve večerních Událostech reportáž o velice netradiční akci pořádané sdružením Legalizace.cz. Kdyby se nejednalo o omamné konopí, těžko by nějaké rozdávání semínek vzbudilo takovou pozornost. Ale je to právě nelegální marihuana a její tisíce let osvědčené léčebné a blahodárné účinky na jedné straně a posledních sedmdesát let pověst zapovězené a nebezpečné drogy na straně druhé, které z ní dělají tolik diskutovanou rostlinu. Marihuana není pouze omamnou rekreační drogou, jak se mnozí drogobijci mylně domnívají, ale především lék ke zmírnění či odstranění negativních dopadů mnoha nemocí. Lék, který musí být legislativně a finančně dostupný všem bez rozdílu.

Česká republika si v mnohém nezadá s jinými státy světa, které legislativně podporují neefektivní prohibici konopí, a jejichž protidrogová politika je postavena na represi pěstitelů a uživatelů konopí bez ohledu na potřeby a svobody jednotlivce. Ačkoliv se ČR může pyšnit jednou z nejliberálnějších protidrogových politik v EU, politický nezájem o nemocné občany, kteří nežádají nic víc než oprávnění pěstovat a držet léčivé (rozuměj omamné) konopí pro osobní potřebu samoléčby, je do očí bijící ohavnost. Zde už nejde o vysvětlitelné snahy zákonodárců, či snad předpojatých rodičů, omezit dostupnost konopné drogy mezi mladistvými (ačkoliv prohibice a černý trh šíření konopí a jiných drog přímo podporují), ale narážíme tu na něco mnohem tvrdšího. Otázkou je, zda se jedná o mezinárodní úmluvy, které Česká republika podepsala, a jejichž nedodržením by se dostala pod palbu ostré kritiky spřátelených zemí, či neochota politiků za logickou legalizaci konopí ztratit slovo, protože by tím pravděpodobně ztratili především přízeň těch, kteří z prohibice tyjí a vehementně ji podporují.

Ať tak či onak, je zřejmé, že současný stav je neudržitelný, protože hraje v neprospěch jedné z nejslabších skupin obyvatel – nemocných občanů. Některé progresivní státy světa už cestu, jak konopí nemocným poskytnout, našly. Buď povolily lokální, státem certifikované, pěstírny a výdejny léčivého konopí, nebo v lepším případě legalizovaly pěstování a držení konopí pro osobní potřebu. Vhodnými vzory by České republice mohly být například Belgie nebo Španělsko, kde  se legalizace pěstování pro osobní potřebu osvědčila. Ale do doby, než u nás někdo najde odvahu, resp. potřebu žalostný stav současné protidrogové politiky změnit, bude jakýkoliv nemocný člověk, který si přeje a má právo se konopím léčit, považován za zločince. Zločince, srovnatelného s překupníkem, pašerákem nebo výrobcem drog.

Nemocní často vyhledávají konopí ve chvílích, kdy konvenční léčba již nepomáhá nebo má příliš negativních vedlejších účinků. Při rozhodování, zda za cenu možného postihu získat bylinný lék, dávají jednoznačně přednost zdraví před trestem. Konopí kvůli prohibici však není legálně dostupné, nemocní proto musí potupně nakupovat předražené konopí neznámé kvality na černém trhu. Nejen, že ve snaze se léčit překračují zákon, ale navíc ohrožují své zdraví nákupem konopí kdovíjakého původu.

O.s. Legalizace odmítá tomuto stavu nečinně přihlížet. Akcí nazvanou Semínka seniorům nabízí všem nemocným starším osmnácti let alternativu, jak si i přes hrozbu postihu, zajistit levný a tradicí osvědčený lék. Nemocný člověk, který si pěstuje a drží konopí pro vlastní potřebu samoléčby, není společnosti nijak nebezpečný a nesmí mu být upíráno právo pěstovat jakoukoliv rostlinu, která by mohla zlepšit jeho zdravotní stav. Proto o.s. Legalizace proti čestnému prohlášení zdarma rozdává semínka léčivého konopí a informuje každého, kdo o konopnou léčbu projeví zájem. Poskytuje poradenství v otázkách pěstování i následného zpracování konopí na léčivé preparáty. Zároveň touto akcí upozorňuje na extrémní nedostatek odborných informací, které se týkají vhodné léčby, aplikace a dávkování konopí při zmírnění negativních příznaků mnohých nemocí. Apeluje na zájem lékařů a lékárníků se léčbou konopím zabývat a podílet se na prosazení práv nemocných.

Důkazem oprávněnosti požadavku sdružení Legalizace.cz, adresovaného vládě ČR, na legalizaci konopí pro osobní potřebu, léčebné účely a vědu a výzkum, jsou desítky žádostí o semínka od nemocných občanů z celé republiky, které denně do sdružení přicházejí. V loňském roce Legalizace.cz rozdala přes jeden kilogram semínek léčivého konopí a letos je zřejmé, že se semínek rozdá násobně více. Lidé se musí léčit a pečovat o své zdraví už nyní, nemohou čekat, až jim vláda jejich snahu zachránit si nebo zlepšit život posvětí. Jsou to naopak zákonodárci, kteří by měli na potřeby veřejnosti reagovat a usilovat o zlepšení života v naší zemi. Nakonec právě proto jsme si je do vedení jako své zástupce zvolili.

Výše napsané řádky stvrzují i slova nemocných, kteří se na sdružení obracejí. Například pan Vladimír ve svém dopise píše:

„Vloni jsem získal Cannabis a ověřil si, že účinky této kytičky předčí očekávání. Výdaje za Ibalgin, Voltaren Gel a jiné prostředky klesly prakticky na nulu. Proto moc vítám vaši iniciativu a již se těším, až mě policajti začnou stíhat.

Jak je dojemná snaha naší vlády ochránit dědky a báby před zhoubnými látkami! Je vidět, jak jim na srdci leží zdraví občanů a o prachy jí jde až daleko na prvním místě. Váš boj proti farmaceutickým lobby je samozřejmě bez šancí, ale o to krásnější a záslužnější. Moc Vám držím palce, aby Vaše Rosinanta Vás v boji s těmito větrnými mlýny nesla statečně.“

a pan Jaroslav dodává :

„Velice děkuji za záslužnou práci, kterou lidé určitě ocení. Naši poslanci mají jiné starosti než dělat práci pro lidi. Mají tolik svých zájmů, že na ostatní už nezbývá čas. Doufejme, že to tak nebude stále a naši potomci jim to spočítají!“

Mnoho lidí se také svěřuje se svými zdravotními problémy a žádají radu, jak se léčit, nebo píší o svých osobních zkušenostech jako pan Karel.

„Dozvěděl jsem se o Vás v TV a velmi vítám Vaši aktivitu, protože zákaz užívání Cannabis k léčebným účelům považuji za zcestný.

Jsem vlastníkem jedné leukemie a jedné cukrovky a to doživotně. Cannabis užívám jako alkoholový výluh vždy na noc a dlužno říci, že se mi krvinky a další srovnalo do normálu. Nevím, jestli je to užíváním, nebo zdali to funguje jako placebo, ale v každém případě to užívání funguje.

Rovněž Cannabis používám jako mast ze sádla, když mě bolí záda. Tady to funguje přímo a zde nemám pochybnosti, že to je tou skvělou bylinkou.

Oceňuji Vaši společenskou statečnost a děkuji za semínka.“

Jak získat semínka léčivého konopí?

Pro bezplatné zaslání konopných semínek musí žadatel splnit následující podmínky:

  • být starší 18 let
  • musí zaslat podepsané čestné prohlášení
  • k žádosti přiložit ofrankovanou obálku (nejlépe bublinkovou) se zpáteční adresou

Čestné prohlášení by mělo obsahovat sdělení:

Já … (jméno, příjmení, bydliště, datum narození) prohlašuji na svou čest, že konopná semena využiji výhradně pro vypěstování konopí pro vlastní samoléčbu. Dne … Podpis …

Podepsané čestné prohlášením společně s ofrankovanou, nejlépe bublinkovou obálkou s vaší zpáteční adresou prosím zasílejte na korespondenční adresu:

Legalizace.cz
Jaromírova 23
128 00  Praha 2

Osobní odběr není možný. Akce trvá do Million Marihuana March 2011 – demonstrace za legalizaci konopí, která se uskuteční 7. května 2011 v Praze.

Více informací na www.legalizace.cz
Dotazy prosím na email: info@legalizace.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!