Aktuální článek
IACM 56: Účinky konopí na posttraumatickou stresovou poruchu

IACM 56: Účinky konopí na posttraumatickou stresovou poruchu

  • Cílem nové práce amerických a kanadských lékařů a výzkumníků bylo zjistit, zda užívání konopí může ovlivnit spojitost mezi posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a prožíváním závažných depresivních epizod či myšlenek na sebevraždu.

Studie využila data z průzkumu Canadian Community Health Survey-Mental Health. Ten monitoruje problematiku duševního zdraví u Kanaďanů starších patnácti let, kteří nejsou hospitalizováni v psychiatrických léčebnách. „Vztah mezi PTSD a každým výstupem byl v rámci našich statistických metod modelován pomocí logistické regrese, ve které interakční členy zahrnovaly konopí a PTSD a která byla kontrolovaná dle demografických charakteristik duševního zdraví a onemocnění souvisejících s užíváním určitých drog,“ vysvětlují autoři svou metodiku. Do výzkumu byly postupně zahrnuty výpočty interakce pomocí multiplikativního a aditivního modelu s ohledem na poměr mezi poměrem šancí (OR) a relativním rizikem vzniklým interakcí.

Z 24 089 způsobilých respondentů 420 (1,7 %) uvedlo, že v současnosti mají klinickou diagnózu PTSD. Celkem 106 (28,2 %) subjektů s PTSD se přiznalo, že v předchozím roce užívali konopí. Mezi respondenty bez PTSD přitom konopí užívalo pouhých 11,2 %. Při multivariačních analýzách bylo u subjektů, kteří konopí neužívali, objevena „výrazná spojitost výskytu PTSD s nedávnou významnou depresivní epizodou a myšlenkami na sebevraždu. U uživatelů konopí přitom taková spojitost objevena nebyla.“

Autoři proto v závěru tvrdí, že „tato práce poskytuje předběžné epidemiologické důkazy, podle nichž by konopí mohlo napomoci snížit pravděpodobnost těžkých depresí či sebevražedných stavů u osob trpících PTSD. Oblast výzkumu léčby posttraumatické stresové poruchy pomocí konopí a kanabinoidů si žádá řadu dalších kvalitně provedených studií.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!