Aktuální článek
Nová zbraň proti rakovině mozku?

Nová zbraň proti rakovině mozku?

  • „Snad nejhorší diagnóza, kterou vám lékař může sdělit, je rakovina mozku,“ zahajuje rozhovor Mara Gordonová. Je zakladatelkou společnosti Aunt Zelda, která pro pacienty vyvíjí speciální směsi konopných přípravků.

Za posledních osm let se do rukou jejich odborníků svěřily již tisícovky kalifornských pacientů s mnoha různými a často komplikovanými diagnózami. Velkou část klientely tohoto soukromého zdravotnického střediska přitom tvoří pacienti s rakovinou. „Rakovina mozku je ve většině případů smrtelná. V současnosti na ni neexistují dostatečně účinné léky,“ vysvětluje Gordonová na YouTube ve svém seriálu Green Flower Beginner’s Series určeném pro začínající konopné pacienty s rakovinou. Rakovina mozku je pro onkology dodnes tvrdým oříškem. Léčbu rakoviny obecně v poslední době sice výrazně zlepšilo cílené ozařování a pokroky v oblasti chemoterapie, ale většina konvenčních léčiv využívaných při chemoterapii do mozku pronikne jen velmi těžko.

Konopí překonává překážky

Je tomu tak zčásti proto, že mozek je vybaven takzvanou hematoencefalickou bariérou, která ho odděluje od zbytku krevního oběhu. Tato bariéra funguje jako vstupní filtr mozkových cév a dokáže chránit mozek před patogeny a nejrůznějšími toxickými látkami. Na druhou stranu ale také brání lékařům, aby do mozku dostali účinné látky léků. Abychom tedy mohli dát pacientům s rakovinou naději na uzdravení, musíme najít léky, které se přes hematoencefalickou bariéru dokážou dostat až k nádorovým buňkám. Preklinické výzkumy naznačují, že právě tuto vlastnost by mohly mít kanabinoidy. Výzkum konopí má však obecně jeden velký nedostatek – většinou probíhá ve zkumavkách či na zvířatech. Mohou za to dlouholeté represivní prohibiční zákony, které brání vědcům po celém světě v poctivém výzkumu konopných léčiv u lidských pacientů.

Některým pacientům pomáhá konopí více než jiným.

První klinické testování léku na bázi rostlinného konopí u lidských pacientů proběhlo v roce 2017. Zúčastnilo se ho 21 pacientů s agresivní formou rakoviny mozku, která se odborně nazývá multiformní glioblastom. Jde o velmi rychle rostoucí a neléčitelný druh rakovinného nádoru. Tvoří se v buňkách, které podporují funkci neuronů, což jsou asi nejznámější mozkové buňky. Pacientům s tímto druhem rakoviny je obvykle předepsána velmi radikální léčba, která však bohužel příliš vysoké efektivity nedosahuje – dostat rakovinu dlouhodobě pod kontrolu se díky ní podaří odhadem pouze 20 procent pacientů. Průměrná délka života pacientů od diagnózy této formy rakoviny činí pouhých 15–16 měsíců. 

Delší dožití

To se ale může zásadně změnit. Výsledky nedávných klinických testů naznačují, že s pomocí konopí bychom tuto agresivní formu rakoviny mohli léčit zcela jinak. V druhé fázi klinických testů se pacienti s glioblastomem, kteří podstoupili léčbu kombinací chemoterapie s kanabinoidy THC a CBD, dožili déle než ostatní pacienti, kterým se dostalo pouze chemoterapie a placeba. Klinické testování provedla britská biofarmaceutická společnost GW Pharmaceuticals, která se na léčbu konopím dlouhodobě specializuje. V současnosti se sice objevuje čím dál více výzkumných společností, které se o léčbu konopím zajímají, společnost GW Pharmaceuticals má ale v tomto oboru nejvíce zkušeností.

Zatímco THC je proslulé svými psychoaktivními účinky, CBD je naopak nepsychoaktivní kanabinoid, který je známý například schopností mírnit nebezpečné záchvaty při epilepsii. Z výsledků zmíněného klinického testu vyplývá, že 83 procent pacientů, kterým lékaři jako doplněk k chemoterapii podali i konopný přípravek, se dožilo dalšího roku, zatímco těch, kterým bylo pro srovnání mimo chemoterapii podáno jen placebo, přežilo následující rok pouze 53 procent. Když se podíváme na detailnější hodnoty, zjistíme, že pacienti s doplňkovou konopnou léčbou se v průměru dožili dalších 550 dnů, zatímco ti ostatní jen 369 dní.

Pacienti s doplňkovou konopnou léčbou glioblastomu se v průměru dožili dalších 550 dnů, zatímco ostatní jen 369 dní.

Výzkumu léčby glioblastomu pomocí konopí se však věnuje více studií. V roce 2006 se skupina španělských vědců zaměřila na účinky THC na devět pacientů s multiformním glioblastomem při podání intrakraniálním způsobem. Při intrakraniálním podání se účinná látka vpichuje přímo do mozku. Tito pacienti se oproti dříve zmíněné studii sice delšího věku nedožili, ale vědcům se podařilo objevit důkaz, že THC napomáhá likvidaci rakovinných buněk.

Jak léčit neléčitelné

Tento objev následně inspiroval další vědce, aby provedli výzkum protirakovinných účinků THC u zvířat. V jedné studii zjistili, že THC u hlodavců dokázalo úspěšně redukovat šíření nádorů a zabíjet rakovinné buňky. Proč tomu tak může být, vysvětlila Mara Gordonová ve svém vzdělávacím videu na kanálu Green Flower. „Zjistili jsme, že mozek je plný receptorů CB1 a CB2. Právě tyto receptory, které se nacházejí na povrchu buněk, dokážou látky obsažené v konopí aktivovat.“ Tytéž receptory mohou mimo jiné i za psychoaktivní účinky THC. Pro nás je ale zásadní, že díky jejich citlivosti na kanabinoidy je konopí odnepaměti vyhlášené svými léčivými účinky. „Když tedy máte rakovinu mozku, můžete díky konopí využít neuvěřitelné množství receptorů, které se nacházejí přímo v mozku,“ vysvětluje Gordonová.

Lékaři ze společnosti Aunt Zelda byli již mnohokrát svědky toho, jak doplňková léčba může pacientům s rakovinou pomoci. „Měli jsme tu případy, které jsme díky konopí dostali z hospice,“ tvrdí Gordonová. „Tito pacienti již byli v hospici kvůli nezadržitelně rostoucím nádorům. Stačilo nasadit konopnou léčbu a rakovinné bujení se zničehonic zastavilo. Nádory následně začaly dokonce ustupovat a zmenšovat se.“

Tým Mary Gordonové sice formální klinická testování neprovádí, ale u každého pacienta se pečlivě zaznamenávají všechny údaje. K dispozici tak jsou nesmírně podrobná data týkající se změn zdravotního stavu a dávkování konopných léčiv.


Mnoho druhů rakoviny

První výzkumy doplňkové léčby rakoviny konopím zní stejně jako mnohé zkušenosti pacientů slibně. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že v této oblasti ještě chybí oficiální klinická testování. Dosavadní výzkum se navíc zaměřil především na léčbu glioblastomu. Rakoviny mozku ale existuje mnoho typů a konopí vždy nemusí fungovat stejným způsobem. Dokonce i údaje, které shromáždil tým ze společnosti Aunt Zelda, naznačují, že některým pacientům konopí pomáhá více než jiným. „Existuje například určitý druh rakoviny mozku, který se jmenuje DIPG a postihuje specificky oblast mozku zvanou mozkový kmen. V mozkovém kmeni se však bohužel nevyskytuje dostatek receptorů CB1 – proto by v tomto případě léčba konopím pacientovi příliš nepomohla,“ vysvětluje Gordonová. Dnes lze již s jistotou prohlásit, že možnosti využití konopí při léčbě rakoviny jsou i přes nedostatek výzkumu v této oblasti ohromující. Lékařům a vědcům však ještě potrvá, než se jim podaří mechanismus fungování konopné léčby rakoviny přesně pochopit. Na účinné léky proti rakovině na bázi konopí si tedy pacienti ještě budou muset počkat, i když dosavadní zkušenosti se v mnoha ohledech jeví nadějně. „Pacienti, které léčíme kombinací tradičních léků s konopím, mají mnohem vyšší kvalitu života,“ uzavírá Mara Gordonová. 

Zdroj: green-flower.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!