Aktuální článek
Poezie: Odpověď

Poezie: Odpověď

  • Úryvek básně Odpověď ze sbírky Kadiš, která vyjde v nakladatelství Argo v roce 2020. Přeložil Bob Hýsek.

Bůh odpovídá mou zkázou! jsem znicotněn

tuto poezii stravují plameny knihy života

na mé lži odpoví červ z ucha

na vize ruka která mi dopadá před oči aby zakryla

pohled na mou kostru

a mou touhu stát se Bohem roztřesené odpoví zarostlé bradaté tělo

ten nestvůrný kožich co obrůstá mi lebku

Žaludek ze sebe dáví liánu duše, mrtvola na

podlaze bambusové chýše, tělomaso se plazí vstříc

svému osudu zachvacuje mě hrůza

V uších bzukot stvořeného světa, jenž vzývá svého Kata, jektání

ptáků do Bezmezna, psí štěkot

coby zvracení, Smrt ve skřehotu žab na stromech

jsem seraf a nevím zda vcházím do Prázdnoty

jsem člověk a nevím zda vcházím do Smrti –

                                                Kristus ubohý zoufalý Kristus

pozvednutý na Kříž mezi Dimenze –

aby spatřil Navždy Nepoznatelné!

tělo rozechvívají údery mrtvého gongu a do mozku mi vstupuje

obrovská Bytost zdaleka co žije navěky

Nic než Přítomnost tak mocná že se vzpírá zaznamenání!

 

(…)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!