Aktuální článek
Je CBG nové CBD?

Je CBG nové CBD?

  • Pozornost pacientů i odborníků si získává další kanabinoid – dosud přehlížený kanabigerol. První výzkumy potvrzují, že CBG má léčebný potenciál například při mírnění úzkosti, chronické bolesti a svalového napětí, a to bez nežádoucích účinků běžných u THC.

Když se Shango Los, zakladatel organizace VIMEA a protagonista podcastu Shaping Fire, poprvé setkal s Judy, potýkala se tato energická žena se záchvaty úzkosti, které se začínaly negativně projevovat i v jejím každodenním životě. Pouhý nákup ji psychicky vyčerpával na celé hodiny, pracovní závazky se nevyhnutelně hromadily a předepsané léky měly více nežádoucích vedlejších účinků než těch žádoucích. Zoufalá Judy se obrátila právě na Lose, protože věděla, že provozuje komunitní informační centrum zaměřené na konopí jako alternativu ke konvenční léčbě. Los jí nejprve doporučil kanabidiol, takže začala užívat přípravky s poměrem THC k CBD 1 : 2 – a vskutku, její úzkosti mírně polevily. Dalším krokem byla experimentální aplikace kanabigerolu (CBG), kanabinoidu, který se na trhu objevil teprve nedávno. Judy dostala kapsle s extraktem z rostlin bohatých právě na CBG a hned po první dávce byla ohromená – projevy úzkostných stavů prakticky okamžitě polevily. Dnes je podstatně méně unavená, má dost energie na občasné návštěvy přátel a vaří pro sebe i celou svou rodinu. Její život se změnil k lepšímu. CBG užívá prakticky denně a v rámci léčby ho příležitostně doplňuje i o jiné konopné tinktury. Pokud je tušení Shanga Lose správné, mohlo by být CBG konopným objevem roku. Tento doposud opomíjený kanabinoid je podle některých odborníků při léčbě úzkosti a chronických bolestí dokonce účinnější než CBD a mohl by představovat konkurenci pro CBD doplňky. Výzkumy se nicméně nacházejí ve velmi raném stadiu a většina studií byla prováděna na zvířatech, takže je brzy na směrodatné závěry. 

CBG x CBD x THC

Abychom lépe pochopili, co je CBG, je dobré udělat malý úkrok stranou a podívat se na konopí jako celek. Každá rostlina produkuje celé spektrum kanabinoidů, což jsou sloučeniny vážící se na kanabinoidní receptory lidského organismu a spolupracující s endokanabinoidním systémem mozku. Chemicky je CBG blízce příbuzné s nejznámějšími a nejběžnějšími kanabinoidy THC a CBD. „CBG není konečným produktem konopí, ale takříkajíc přestupní stanicí při syntetizaci dalších kanabinoidů, mezi jinými i THC a CBD,“ vysvětluje Ethan Russo, ředitel výzkumu a vývoje v Mezinárodním institutu pro konopí a kanabinoidy. Někteří propagátoři konopí, například známá chemička a zakladatelka společnosti Heylo Cannabis Lo Friesenová, zkoumali, zda by se dal zastavit vývoj konopných rostlin dříve, než se CBG začne měnit na jiné kanabinoidy, čímž by se zachovala jeho vysoká hladina. Friesenová a její tým se v domovském Seattlu zabývají výrobou konopných extraktů a věří, že sázka na CBG by se mohla mnohonásobně vrátit.

Naprostá většina rostlin produkuje CBG ve velmi malém množství.

CBD: přehnaná očekávání?

Abychom lépe pochopili možnosti a omezení CBG, je dobré se důkladně podívat na blízce příbuzný kanabidiol CBD. Tento kanabinoid si v posledních letech získal pozornost a přízeň odborníků i veřejnosti a jeho popularita roste neuvěřitelným tempem. Veřejnost je CBD nakloněna, protože není psychoaktivní, lze ho získávat i z technického konopí a má pozitivní účinky při léčbě epilepsie, úzkosti, nespavosti nebo chronických bolestí. Navíc je jeho užívání prakticky bez rizika – i Světová zdravotnická organizace konstatovala, že „CBD nemá žádné vlastnosti ukazující na možnost jeho zneužívání nebo vzniku závislosti.“ Až doposud nebyl zaznamenán jediný případ ohrožení zdraví nebo společnosti v souvislosti s užíváním čistého CBD. O CBG se Světová zdravotnická organizace zatím nezmiňuje, což ale můžeme přičíst faktu, že jde o kanabinoid zatím prakticky neznámý a neprobádaný.

Navzdory atraktivitě CBD je i jeho výzkum stále v plenkách a soustřeďuje se především na laboratorní testy a pokusy na zvířatech, takže ani lékaři nemohou nade vši pochybnost prohlásit, že funguje na to či ono také u lidí a že pozorované účinky nejsou pouhým projevem placebo efektu. „Užívání CBD a dalších kanabinoidů má obrovský potenciál jak v oblasti léčby, tak jako součást životního stylu rekreačních konzumentů,“ uvádí doktor Peter Grinspoon, lékař Massachusettské všeobecné nemocnice a profesor medicíny na lékařské fakultě Harvardovy univerzity. „Musíme se ale mít na pozoru, protože vysoká očekávání a kouzlo marketingu předbíhají v mnoha případech skutečné vědecké důkazy.“ Dalším problémem je kolísající kvalita CBD výrobků, protože jejich složení a obsah nepodléhá žádným kontrolám ani regulacím. CBD je velmi snadno dostupné především online. V Evropě uplatňuje každý stát vlastní pravidla, ovšem v rámci Evropské unie jsou zde tlaky na zařazení CBD do kategorie nových potravin (novel food), což může vést při implementaci na úrovni národních států k zásadnímu omezení nabídky a zvýšení ceny CBD produktů. Certifikáty a vyřizování kolem nových potravin vyjde totiž na obrovské peníze, které si budou moci dovolit investovat pouze velké farmaceutické společnosti. 


CBG proti úzkosti a bolesti

Ale zpět od politiky a směrnic k praktickým věcem. CBG a CBD jsou na jedné lodi, přičemž kanabigerol je mnohem méně prozkoumán a jeho dostupnost je prakticky nulová. Někteří odborníci přesto věří, že by právě CBG mohlo představovat alternativní léčebný prostředek proti úzkosti a chronickým bolestem a svou efektivitou dokonce předčit THC a CBD.

„THC vás vtahuje dovnitř a uzavírá, takže může úzkost ještě prohlubovat. Zdá se ale, že CBG dokáže tyto nechtěné účinky mírnit,“ tvrdí Daniel Luebke, šéf marketingu společnosti Heylo Cannabis. Ethan Russo dodává, že ve výzkumu I. fáze byl potvrzen potenciál CBG při mírnění úzkosti bez vedlejších účinků, jako je únava, otupělost nebo rozvoj závislosti.

„CBG se váže na kanabinoidní receptory, jeho afinita je ale výrazně nižší než u THC, takže ani konzumace velkého množství látky nevede k intoxikaci,“ vysvětluje Russo nejnovější poznatky z výzkumu. „CBG ale vykazuje výbornou účinnost proti úzkosti a také uvolňuje svalové napětí, možná dokonce lépe než THC. Odborníci se proto domnívají, že se váže na specifické endokanabinoidní receptory zodpovědné za mírnění úzkosti a bolesti.“ Třešničkou na dortu je pak absence nežádoucích vedlejších účinků, snad s výjimkou zvýšené chuti k jídlu.

Shango Los má k dispozici svědectví pacientů, kteří užívají CBG k léčbě chronické bolesti. V naprosté většině případů kombinují přípravky s CBD, CBG a THC, aby předešli zvyšování tolerance organismu k jednotlivým kanabinoidům. Pacienti pozorovali zmírnění svalového napětí a křečí, přičemž nezaznamenali žádné psychoaktivní účinky. Stále se bohužel nedostává spolehlivých vědeckých studií, které by potvrdily pacientské zkušenosti. Získání potřebných důkazů o účinnosti CBG při léčbě lidí může trvat celé roky. Pokusy na zvířatech prokázaly, že CBG skutečně tlumí bolest, u koček snižuje nitrooční tlak způsobený zeleným zákalem, u myší pak mírní neurologické záněty. Podle závěrů výzkumu z roku 2013 vykazuje vysokou úspěšnost při léčbě zánětlivých onemocnění střev a vědci se zabývají také možností jeho aplikace jako preventivního a terapeutického prostředku proti neurodegenerativním chorobám. 

Pokusy na zvířatech prokázaly, že CBG mimo jiné tlumí bolest a pomáhá mírnit úzkostné stavy.

Další studie na zvířatech potvrdily domněnky Shanga Lose – CBG pomáhá mírnit úzkostné stavy. Tento předpoklad však zatím nebyl validován pokusy na lidských pacientech. Několik studií na buňkách a zvířatech taktéž ukázalo na potenciál CBG působit proti nádorovým onemocněním – například italská studie publikovaná v roce 2014 v žurnálu Carcinogenesis přišla se závěrem, že „kanabigerol zpomaluje růst buněk rakoviny tlustého střeva, a to prostřednictvím reakcí s receptory TRPM8.“ Závěr vědců tehdy (ano, už před více než pěti lety) zněl: „O CBG by se mělo uvažovat jako o potenciální prevenci a léčbě rakoviny tlustého střeva.“ 

Zabržděný výzkum

Na cestě k masovému užívání CBG se navzdory všem dílčím úspěchům i dnes tyčí celá řada překážek. V prvé řadě se jedná o regulaci výzkumu. Jediným způsobem, jak posunout celé odvětví kupředu, je vyjmutí kanabinoidů ze seznamů zakázaných látek. Právě tato klasifikaci totiž brání vědcům v tom, aby prováděli studie ve větším měřítku. Doposud byl americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválen pouze jediný preparát na bázi CBD – Epidiolex, využívaný k léčbě dětské epilepsie. Abychom zjistili, zda se CBD a CBG hodí k léčbě konkrétní symptomů, je třeba provádět pokusy na lidských subjektech. Dr. Ethan Russo k tomu poznamenal, že takový výzkum se s největší pravděpodobností nebude odehrávat na půdě Spojených států: „Národní institut pro zneužívání drog, který je garantem veškerého konopného výzkumu v Americe, se podle mých informací v tuto chvíli nechystá CBG zabývat.“

Výzkum potvrzuje potenciál CBG při mírnění úzkosti bez vedlejších účinků, jako je únava, otupělost nebo rozvoj závislosti.

Stejně jako u CBD vede nedostatek veřejně dostupných informací ze spolehlivých zdrojů k tomu, že nemocní na vlastní pěst experimentují s dávkováním i různými způsoby užívání – anebo se v lepším případě obracejí na osvětové organizace, jako je Losova VIMEA ve státě Washington. „Zoufalí pacienti a jejich blízcí si vyměňují informace na internetu a nevědomky tak posouvají výzkum kupředu,“ podotýká Shango Los. 

Nové zdroje CBG

Druhým zásadním problémem je dostupnost a kvalita CBG. Naprostá většina rostlin produkuje tento kanabinoid ve velmi malém množství, protože kyselina CBGA, takzvaný prekurzor CBG, se ještě před fází květu mění na kyseliny THCA a CBDA. Z nich pak vznikají kanabinoid THC a CBD. To v důsledku znamená, že je ho na trhu nedostatek a pro uživatele je velký problém sehnat ho i ve státech, kde je jeho výroba a prodej legální. CBG je navíc v naprosté většině případů dostupné pouze v kombinaci s CBD nebo THC a pacienti často nemají dostatečné zásoby k pravidelnému užívání. Jeho kvalita navíc není nikterak regulovaná a je tedy sporná. Lo Friesenová věří, že se situace bude v nadcházejících letech zlepšovat. Někteří podnikatelé jako David Heldreth, vedoucí vědecký pracovník organizace True Terpenes a ředitel společnosti Panacea Plant Sciences, už pracují na šlechtění rostlin, které budou obsahovat více CBG. Vlastním zdrojem konopí bohatého na CBG disponuje podle některých informací také britský farmaceutický gigant GW Pharmaceuticals.

„Naše společnost se zaměřuje na kvalitu, nikoli kvantitu,“ prohlásila Friesenová. Jejím cílem je spolupráce se zodpovědnými pěstiteli, kteří dodržují zásady udržitelného zemědělství a jsou schopni dodávat konopí s požadovanými chemickými vlastnostmi. CBG preparáty chce nabízet i pacientům bez předchozích zkušeností s kanabinoidní terapií – toto rozhodnutí považuje za správné jak z ekonomického hlediska, tak jako další způsob vzdělávání veřejnosti o léčebném potenciálu konopí. „Chceme nabízet širokou škálu výrobků s různými chemickými profily a také dále rozšiřovat vlastní výzkum,“ nastiňuje Friesenová své plány do budoucna. „Myslím, že celé odvětví už si uvědomilo, jak je důležité uchovávat geneticky zajímavé odrůdy. Zájem o novinky, mezi něž dnes řadíme i CBG, bude jenom narůstat. I běžní milovníci konopí se chtějí dozvědět, jak ještě by jim konopí mohlo zlepšit život.“ 

Zdroj: elemental.medium.com 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!