Aktuální článek
Uživatelům konopí hrozí menší riziko pankreatitidy v důsledku konzumace alkoholu

Uživatelům konopí hrozí menší riziko pankreatitidy v důsledku konzumace alkoholu

  • Užívání konopí ovlivňuje dle dosavadních studií rozvoj pankreatitidy, která je spojena s vysokou úmrtností.

Studie vědců z různých koutů Spojených států se zaměřila na rozsáhlejší a detailnější zhodnocení vlivu konopí na pankreatitidu a přišla se zajímavými výsledky, které potvrzují závěry dřívějších výzkumů, o nichž jsme psali v této rubrice. Studie vycházela z analýzy lékařských zpráv více než šestnácti milionů pacientů starších 18 let v databázi Healthcare Cost and Utilization Project – Nationwide Inpatient Sample z období mezi roky 2012 a 2014. Pacienti byli rozděleni do tří hlavních skupin: skupina se žlučovými kameny (379 125), alkoholici (762 356) a abstinenti bez žlučových kamenů (15 255 464). Na základě zkušenosti s konopím byly v každé skupině vytvořeny dvě kontrastní skupiny stejného věku, etnického původu a pohlaví. Odhad upraveného poměru šancí (aOR) pro akutní a chronickou pankreatitidu (AP a CP) využil modely založené na podmíněné logistické regresi.

V závěru se dozvíme, že „užívání konopí u pacientů alkoholiků souvisí s méně častým výskytem AP a CP. Překvapilo nás však, že u pacientů se žlučovými kameny, kteří nemají problémy s alkoholem, užívání konopí výskyt AP a CP neovlivnilo. U uživatelů konopí bez žlučových kamenů a bez problémů s alkoholem bylo užívání konopí spojováno s častějším výskytem CP, ale ne AP.“ Výsledky podle autorů naznačují, že „konopí snižuje šanci výskytu pankreatitidy pouze tehdy, je-li spojena s nadměrným užíváním alkoholu.“ 

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!