Aktuální článek
Kanabidiol jako účinný pomocník při temporomandibulárních poruchách

Kanabidiol jako účinný pomocník při temporomandibulárních poruchách

  • Do konopného výzkumu se zapojuje čím dál více zemí. Příkladem může být práce polských vědců, která zkoumala transdermální aplikaci CBD.

Cílem studie, na jejímž vypracování se podílel tým vědců ze tří univerzitních pracovišť v Katovicích, Gliwicích a Sosnovci, bylo zhodnotit potenciál CBD uvolňovat svaly při transdermální aplikaci u pacientů s myofasciální bolestí. Výzkum vycházel z polské verze standardizovaných diagnostických kritérií pro temporomandibulární poruchy a účastnilo se ho 60 pacientů rozdělených do dvou skupin. Průměrný věk v první skupině činil 23,2 let a v druhé 22,6 let. Jednalo se o paralelní, dvojitě zaslepenou studii.

První skupina dostávala CBD a druhá placebo – oba přípravky byly upravené k topikální aplikaci. Vědci u pacientů měřili aktivitu žvýkacího svalu v nultý a čtrnáctý den studie za pomoci metody povrchové elektromyografie (sEMG). Ve stejných dnech zjišťovali i intenzitu bolesti, kterou určovali pomocí VAS (vizuální analogové škály).

Výsledky byly následující: „U vzorku první skupiny se významně snížila aktivita žvýkacího svalu sEMG (o 11 % u pravého žvýkacího svalu a o 12,6 % u levého). Hodnota aktivity žvýkacího svalu u druhé skupiny se změnila jen nepatrně (3,3 % u levého a 0,23 % u pravého). Intenzita bolesti u vzorku první skupiny se na VAS škále snížila o významných 70,2 % oproti 9,81% snížení u vzorku druhé skupiny. Pacienti užívali přípravek dvakrát denně po dobu 14 dnů.“ V závěru autoři konstatují, že „aplikace CBD přípravku v oblasti žvýkacího svalu u pacientů s myofasciální bolestí snížila aktivitu této svalové skupiny a celkově zlepšila její stav.“ 

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov 


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!