Aktuální článek
Obliba konopí mezi seniory trhá rekordy

Obliba konopí mezi seniory trhá rekordy

  • Z nového průzkumu vyplývá, že počet starších lidí, kteří z různých důvodů užívají konopí, neustále rychle roste. Lékaři o něm však stále nejsou připraveni mluvit.

Podle údajů publikovaných v lékařském žurnálu JAMA Internal Medicine uvedlo 4,2 % osob starších 65 let, že za poslední rok (2018) alespoň jednou užili konopí. To je o 75 % více než v roce 2015. Počet uživatelů se v této věkové skupině razantně zvyšuje zhruba od roku 2006, kdy mělo s rostlinou zkušenost údajně méně než 0,5 % z nich. 

Senioři to chtějí

Změny v chování starších pacientů popisuje autor výzkumu a geriatr Benjamin Han. „Před deseti lety se mě na konopí nikdo neptal, nyní je to naprosto běžné,“ tvrdí odborný asistent v oddělení geriatrie a paliativní péče na Lékařské fakultě Newyorské univerzity. „Ptají se mě tak jednou týdně a zájem neustále roste.“ 

Poskytovatelé zdravotní péče často nevnímají pacienty starší 65 let jako potenciální uživatele psychoaktivních látek. 

Průzkum vychází z amerického Národního výzkumu užívání návykových látek (National Survey on Drug Use and Health) a zahrnuje odpovědi více než 14 000 tisíc lidí. Výzkumníci se nicméně starších respondentů neptali, co je ke konopí vedlo, jak podotýká dr. Han: „Velkou roli v tom hraje pravděpodobně legalizace léčebného konopí, jeho destigmatizace a také fakt, že máme stále více a více informací ohledně pozitivního vlivu na chronické choroby.“ Velice razantní nárůst v užívání se údajně objevil například u cukrovkářů. Důvodem mohou být podle dr. Hana nové a nové důkazy ohledně schopnosti konopí tlumit neuropatickou bolest, kterou někdy diabetes způsobuje.  Další skupinou, u které došlo k významnému nárůstu, jsou onkologičtí pacienti. Nemocí by bylo zcela jistě více, ale v průzkumu nebyly zahrnuty diagnózy jako například artritida, Parkinsonova choroba či chronická bolest, což jsou potíže, které se v mnoha státech smí léčit za pomoci konopí, a stejně tak lidé si tyto zdravotní problémy chtějí konopím léčit stále častěji. Výzkum z roku 2019, který využíval metodu „ohniskové skupiny“ a zaměřoval se na starší věkovou kategorii, zjistil, že konopí lidem mnohdy slouží právě k potlačování bolesti. Podle dr. Hana je tento konkrétní výzkum v tomto ohledu omezený: „Opomíná mnoho chronických potíží, které starší pacienty postihují.“ 

Problém s lékaři

Přestože starší lidé užívají konopí čím dál tím více, mnoho lékařů o něm stále nerado mluví. Částečně lze vinit dosud omezené množství klinických důkazů ohledně terapeutických účinků na nemocné. U starších jedinců to platí dvojnásob, protože klinických studií se často účastní jen lidé v produktivním věku, zatímco seniory badatelé ve svých výzkumech opomíjejí.   

„Před deseti lety se mě na konopí nikdo neptal, nyní je to naprosto běžné.“ 

Zrovna pro starší osoby je však konzultace lékaře před tím, než začnou konopí užívat, naprosto zásadní. „Psychoaktivní látkyjsou pro ně často nebezpečnější než pro mladé,“ podotýká dr. Han. „V kombinaci s jinými léčivy mohou mít navíc psychoaktivní látky negativní účinky. A vzhledem k tomu, že starší pacienti často trpí větším množstvím potíží, pravděpodobně užívají více druhů léčiv.“ Poskytovatelé zdravotní péče často nevnímají pacienty starší 65 let jako potenciální uživatele psychoaktivních látek (tedy včetně THC obsaženého v konopí), výsledek výzkumu však zdůrazňuje, že je třeba se tohoto stereotypu zbavit. „Komunikaci se staršími pacienty ohledně alkoholu či jiných návykových látek velice podceňujeme. A to jejich zdraví neprospívá.“  

Zdroj: www.theverge.com

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!