Aktuální článek
Prášky na spaní, nebo konopí? Podle nové studie lidé volí raději to druhé

Prášky na spaní, nebo konopí? Podle nové studie lidé volí raději to druhé

  • Stále méně lidí kupuje volně dostupné léky na spaní, pokud mají legální přístup ke konopí.

Podle vědecké komunity není stále jasné, zdali konopí napomáhá při léčbě spánkových poruch (např. nespavosti).

„Výsledky výzkumu ukazují, že v námi zkoumaném vzorku se po otevření prodejen s konopím pro rekreační účely snížil růst podílu přípravků na spaní o více než 200 %. Tato souvislost byla zjevnější s každou další otevřenou prodejnou,“ uvádí studie publikovaná v prosincovém vydání lékařského časopisu Complementary Therapies in Medicine.

Úspěšná konkurence

„Konopí úspěšně konkuruje volně prodejným přípravkům na spaní, obzvláště těm, které obsahují difenhydramin a doxylamin. Právě tyto látky obsahuje až 87,4 % všech přípravků na trhu.“ 

Prodejny konopí určeného k rekreačním účelům významně zvyšují počet jedinců, kteří ho mohou využít k legální léčbě poruch spánku. Převážně jde o jedince s mírnými a středně závažnými potížemi. 

Vědci na Univerzitě v Novém Mexiku a Státní polytechnické univerzitě v Kalifornii využili data ze skenerů v lékárnách, která jim poskytla společnost Nielsen. Díky nim výzkumníci zjistili, jak přístup ke konopí určenému k rekreaci ovlivňuje prodej volně dostupných přípravků na spaní v lékárnách ve státě Colorado. Analýza celkového podílu přípravků na spaní na trhu včetně náhražek, jako je melatonin, a léků jako difenhydramin, zahrnovala 587 lékáren. Vědci také využili pravidelná měsíční data z Finančního úřadu pro stát Colorado, aby porovnali počet jednotlivých prodejů a počet prodejen konopí k rekreačním účelům v každém okresu. Dospělí obyvatelé státu Colorado si mohou zakoupit konopí od 1. ledna 2014. Tato studie zkoumala období od prosince 2013 do prosince 2014. 

Zásadní změna

V každém okresu se podíl prodaných přípravků na spaní nezvyšoval ani nesnižoval, dokud nebyla otevřena první prodejna s rekreačním konopím. Jakmile však došlo k prvnímu otevření, počet prodaných přípravků na spaní se od té doby snižoval každý měsíc. Tento model ukazuje pokles podílu na trhu s přípravky na spaní o 236 % poté, co na trh vstoupila prodejna rekreačního konopí. Pokles byl stále větší s každou další otevřenou prodejnou.

Snížení prodeje přípravků na spaní je markantnější tam, kde se otvírají další prodejny a kde jsou v rámci okresu větší prodeje konopí. 

Autoři studie uvádějí: „Naše výsledky jako první poukazují na významnou negativní kauzalitu mezi dostupností konopí k rekreačním účelům a prodejem volně dostupných přípravků na spaní. Zdá se, že alespoň někteří zákazníci si nekupují konopí kvůli rekreačním účelům, ale kvůli léčebným účinkům.“

Nemáme klinické studie!

Efektivita konopí, které si lidé sami dávkují, nebyla při léčbě spánkových poruch klinicky ověřena, nicméně navzdory tomu naše výsledky ukazují, že nezanedbatelný počet lidí přechází od volně prodejných přípravků na spaní k rekreačnímu konopí. Výsledky výzkumu, založeného na kvazi-experimentálním návrhu a statisticky konzervativní proměnné na úrovni měsíců a okresů, též ukazují statisticky významný pokles prodeje volně dostupných přípravků na spaní ve spojení s přístupem k rekreačnímu konopí,“ uzavírá studie“Naše výsledky jsou v souladu s hypotézou, podle níž má legální přístup k léčebnému konopí  spojitost se snížením počtu předepsaných léků řazených mezi omamné látky podle seznamů II-V (např. opioidy a sedativa) v Jednotné úmluvě o omamných látkách a mnohdy používaných k léčení spánkových poruch,“ píší autoři.

Mnoho jednotlivců používá konopí k léčení nespavosti, ačkoli dle zákona nelze na poruchy spánku předepsat léčebné konopí. 

Sarah Stithová, hlavní autorka studie a badatelka v oblasti aplikované mikroekonomie na Univerzitě v Novém Mexiku, přidává v komentáři vysvětlení: „Z hlediska národního zdraví by případné masivní využívání konopí pro účely léčby méně závažných zdravotních potíží bylo svědectvím terapeutického potenciálu této rostliny, ale zároveň by vyvolalo obavy, zdali je vhodné relativně neúčinné, volně dostupné léky vyznačující se nízkým rizikem zneužití nahrazovat látkou běžně spojovanou se zneužíváním a závislostí.“ 

„Z ekonomického či obchodního hlediska plynou z našich zjištění o změně nákupního chování důsledky třeba právě pro mnohamilionový trh s volně prodejnými léky a doplňky pro lepší spánek,“ uvedla dále Stithová. „A lékařská komunita by si zase měla uvědomit, že nedostatek instrukcí od lékaře nemusí nutně znamenat, že se daným produktem nebudou lidé léčit. Výdejny konopí a různá online fóra se snaží vyplnit informační vakuum, zatímco lidé jsou nucení vzít svou léčbu do vlastních rukou – a to má statisticky zjevné dopady na jejich volbu.“

Zdroj: www.marijuanamoment.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!