Aktuální článek
Návrh registrované samoléčby konopím

Návrh registrované samoléčby konopím

  • V průběhu moderované diskuse se zástupci politických stran dne 5. května v rámci Million Marihuana March 2012 v Praze jsem navrhla způsob, jakým zavést v ČR samoléčbu konopím coby doplňující alternativu k vládnímu návrhu farmaceutizace konopí. Považuji současný stav, kdy se nemocní lidé léčí konopím ve strachu z policie a soudů, za neslučitelný s právním státem.

Mohlo by se tedy zdát, že současný vládní návrh zákona, který má učinit konopí dostupným na předpis, vychází vstříc potřebám společnosti a zlepší život občanů ČR. Bohužel, zdá se, že opak je pravdou, a že tato snaha našich zákonodárců místo úlevy přinese jen hořké ovoce a zklamání. Předkladatelé návrhu zákona mylně tvrdí veřejnosti, že měsíční cena léčby bude 700-1500 Kč. Ve skutečnosti však bude taková léčba stát víc než desetkrát tolik, a protože nebude hrazená pojišťovnou, drtivá většina těch, kteří by ji potřebovali, na ni nebude mít peníze. A vládní protidrogový koordinátor už nyní přes média vyhrožuje nemocným lidem, že až tento zákon vejde v platnost, všichni, kteří si nadále budou pěstovat konopí pro vlastní léčbu, budou automaticky považovaní za narkomany a podle toho s nimi bude policie a soudy jednat. Navrhuji, aby se ulehčila situace těchto nemocných lidí a zákon jim po zápisu v celostátním registru umožnil pěstovat si beztrestně konopí pro vlastní léčbu v rozsahu stávající dekriminalizace, tj. 5 samičích rostlin.

Desetitisíce nevinných zločinců

Dnes je patrné, že napříč politickým spektrem se dosáhlo souhlasu s využitím konopí pro léčebné účely, takže je třeba najít praktická řešení, jak to uskutečnit. V současné době jsou v ČR celé desítky tisíc nemocných lidí léčících se úspěšně konopím, které si sami pěstují. Tito občané se nedopouštějí žádného trestného činu, protože konopí nezneužívají, ale naopak si jím udržují své zdraví v co nejlepším stavu. Většinou se jedná o starší lidi a chronicky nemocné pacienty s autoimunními a neurodegenerativními chorobami, kteří často patří mezi sociálně slabé, protože jejich možnosti výdělku jsou omezené špatným zdravotním stavem. Jejich situaci je třeba zregularizovat, protože není možné, aby v netotalitní demokratické zemi žily ve strachu z policie desetitisíce lidí, kteří nic špatného nedělají, jen pečují o své zdraví – a přece jsou za to státem kriminalizovaní. Tato situace je světový unikát, protože nikde ve světě se pěstování konopí pacienty pro léčbu a ostatně ani pro rekreační účely tolik nerozmohlo, jako v ČR. Proto je potřeba tuto situaci zohlednit a upravit náležitě legislativu. Ať je navrhovaný program konopí do lékárnách schválen, ale v takové podobě, aby neměl monopol, a hlavně se pak nesmí zneužít k ještě většímu pronásledování lidí, kteří si konopí pěstují pro léčbu. Souběžně s ním je proto potřeba depenalizovat (učinit beztrestným) omezené pěstování pro samoléčbu, například podle následujícího návrhu registrované samoléčby.

Beztrestné pěstování a držení konopí pro vlastní léčbu

Vzhledem k velkému nedostatku lékařů se znalostí léčby konopím navrhuji, aby samoléčba konopím primárně nepodléhala dobrozdání lékaře. Zájemci o samoléčbu by se zapsali do registru vedeného např. při ministerstvu zdravotnictví. Taková registrace by jim zaručila, že pokud by na jejich pěstování někdo upozornil policii (jak se často stává), policisté by neměli povinnost konopí pacientovi sebrat, jak je tomu dnes, ale počkali by na výsledek lékařské prohlídky u některého z akreditovaných lékařů farmaceutizačního programu. Tento lékař se znalostí léčby konopím by určil, zdali dotyčný samoléčitel opravdu trpí nemocí, při které konopí pomáhá. V případě kladného výroku by policie neměla dál pacienta obtěžovat.

Nemocní lidé nemají důvod se skrývat, když získají jistotu, že jim policie nesklidí konopí a nepřijdou tak o svůj lék, který se dá ve venkovních podmínkách vypěstovat jen jednou za rok. V zájmu usnadnění zapracování mého návrhu do stávající legislativy navrhuji omezit počet rostlin na 5 (definováno jako 5 kvetoucích samičích rostlin, nepočítaje nedospělé rostliny a samce).

Registrace samoléčitelů by měla stát nějaký rozumný roční poplatek (např. 500-1000 Kč), kterým by se pokryly náklady na vedení registru. Pokud by byl poplatek 1000 Kč, měl by pacientovi jednou za rok poskytnout možnost chemické analýzy obsahu účinných látek v pěstovaném konopí, aby samoléčitel věděl, čím se léčí. V případě nižší sazby za registraci by pacient měl mít obdobný nárok na analýzu za rozumnou cenu (do 500 Kč), zajištěnou SÚKL nebo novou státní agenturou pro konopí. Registrovaný samoléčitel bude muset souhlasit s podáváním zprávy každých 6 měsíců o svém zdravotním stavu a používaném konopí orgánu spravujícímu registr.

Registrovaní samoléčitelé by měli mít právo sdružovat se do konopných klubů, kde by si mohli pohromadě pěstovat a zpracovávat konopí pro svou léčbu. Pro nemocné se sníženými motorickými schopnostmi nebo celkově příliš slabé a fyzicky neschopné vypěstovat si své vlastní konopí, by v nich pěstovali a zpracovávali konopí ostatní pacienti, kteří jsou na tom lépe. V rámci takových klubů by se pak pro jeho členy připravovaly masti, oleje, tinktury a výtažky a prováděla by se osvěta o samoléčbě i pro širší veřejnost. Prostřednictvím těchto klubů by se mohl provádět pravidelný sběr dat o léčebných účincích konopí, podepřených analýzou užívaného materiálu, který by zajisté velmi dobře využil i státní program farmaceutizace konopí. Činnost klubů konopných pacientů by vedle zlepšení kvality života jejich vlastních členů prospěla i obecné znalosti o účincích léčby konopí – jejich funkce by byla prospěšná pro celou společnost.

Cena léčby konopím

Předkladatelé návrhu zákona, který má umožnit předepisování konopí lékařem a jeho výdej v lékárnách, lživě tvrdí veřejnosti, že měsíční léčba bude stát 700-1500 Kč. Je známo a obecně přijímáno, že průměrná dávka konopí při léčbě je 1-5 g/den, takže cena léčby by odpovídala 20 Kč/gram. Přitom v dokumentu expertní skupiny, která návrh připravovala, se přímo uvádí: “Pro Českou republiku, cena za gram léčebného konopí by byla vyšší než 80–130 Kč za gram a nižší než 200 Kč za gram.”

A co říct na dostupnost u přípravku pro léčbu konopím jako je dovážený ústní sprej Sativex, u něhož při nákupní ceně od výrobce stojí měsíční léčba 8-16 tisíc korun (250 liber za 20 ml – doporučená cena od výrobce) – kolik myslíte, že se u nás najde pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří budou moct platit takový obnos za léčbu bez úhrady pojišťovnou?

Skutečná cena léčby v případě dostupnosti českého konopí by tedy byla řádově desetkrát vyšší. Vzhledem k tomu, že náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek prohlásil, že konopí v lékárnách NEBUDE pacientům proplácené zdravotními pojišťovnami, je tedy zřejmé, že na takovou léčbu nedosáhne drtivá většina populace, především v seniorském věku, která se dnes již konopím sama léčí prakticky zdarma.

Pokud se konopí pěstuje venku nebo ve skleníku, jsou náklady zanedbatelné, stačí slunné místo a dobrá zemina. Potřebná hnojiva jako koňský hnůj či slepičince se na venkově dají sehnat zadarmo. U mnoha nemocí pomáhá i slabší konopí vyšlechtěné z ptačího zobu, jehož semena se též dají sehnat zdarma. Jak chce stát odůvodnit nemocným, kteří se vlastním vypěstovaným konopím úspěšně léčí, že musí přestat pěstovat a místo toho si lék kupovat za cenu černého trhu? Vždyť tak by se nechoval ani ten nejsprostší drogový dealer!

Vládní návrh konopí do lékáren

Sněmovní tisk č. 590/0 s návrhem farmaceutizace konopí, který půjde začátkem června do 1. čtení, uvádí varianty 1 a 2 s tím, že v obou variantách se bude konopí nejméně první dva roky dovážet, takže pacienti zaplatí ceny platné na světovém trhu. Na sněmovním webu je ke stažení ve formátu PDF dokument pracovní skupiny návrhu farmaceutizace konopí “Pěstování léčebného konopí – analýza zahraničních zkušeností z regulačního a ekonomického hlediska”. V dokumentu se přímo uvádí cena plánovaná při domácí produkci konopí, která je lehce pod světovými cenami. Hlasovat se bude o dvou verzích návrhu, první počítá jen s dovozem konopí pro léčbu, zatímco podle druhého návrhu by se první dva roky dováželo a potom pěstovalo v ČR. Světové ceny konopí (200-250 Kč/gram) jsou uvedené v přehledné tabulce v dokumentu a jsou ještě vyšší než ty navrhované pracovní skupinou pro Českou republiku (80–130 Kč až 200 Kč za gram). Přímo se v něm uvádí, že u zahraničních modelů se cena indoor léčebného konopí pohybovala mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou konopí na černém trhu. Je tedy zjevné, že předkladatelé zákona farmaceutizace konopí se ve svém odhadu ceny léčby buď hrubě zmýlili, nebo prostě lžou, protože za dvacku korun českých se na světovém trhu gram léčebného konopí nenakoupí, ale spíše se nakupuje za ceny černého trhu s marihuanou.

Předkladatelé návrhu se ohánějí izraelským modelem, ale tam konopí pěstují dobrovolnické organizace, ne ziskové firmy. Léčba tam byla donedávna zcela zdarma a nyní ji při velkém počtu pacientů (přes 7500) sice zpoplatnili, ale stojí méně než desetinu životního minima. Navíc vládní návrh zákona počítá s omezením předepisování konopí pro pár tisíc pacientů, zatímco v současnosti jsou v ČR už celé desítky tisíc nemocných lidí, samoléčících se úspěšně konopím. Celý tento projekt konopí výhradně do lékáren mi zavání tunelem, pro nemocné lidi z něj nic dobrého nekouká, změna legislativy však umožní otevření soukromých klinik, kde se bude draze léčit konopím. Existuje jediný způsob, jak tomuto projektu dodat důvěryhodnost – povolit souběžně jako alternativu pěstování pro samoléčbu. Můj návrh vyhovuje i mezinárodním dohodám, které po signatářských státech žádají, aby si své legislativy upravily tak, že konopí nebude volně dostupné, ale s nějakým omezením. V mém návrhu tuto politiky do nekonečna omílanou podmínku splňuje povinnost registrace k samoléčbě.

Léčba konopím bez předpisu

Lékařů, kteří mají znalosti a zkušenosti s léčbou konopím, je u nás méně než prstů na jedné ruce. Jak budete po obvodních nebo i specializovaných lékařích chtít, aby konopí předepisovali? Na základě čeho? Na léčbu konopím lidé reagují velmi individuálně a navíc není konopí jako konopí, musíte se v něm vyznat. Mnozí z pacientů, kteří se konopím už dlouhá léta léčí, vědí o léčbě konopím víc, než všichni čeští lékaři dohromady. Někteří z nich si už po dlouhá léta pěstují své odrůdy, které jim pomáhají, a v případě, že by si konopí kupovali v lékárně, nemuselo by jim ani pomáhat, protože bude mít jiné složení než to jejich. Za těchto okolností je konopí výhradně na předpis naprosto absurdní a pro pacienty škodlivý koncept. Slepý povede jednookého! 

Velká část nemocných, kteří se v současnosti konopím léčí, o tom informují svého lékaře. A zbytek by to také udělal, kdyby se nebál, že je lékař udá policii nebo je bude považovat za narkomany. Pokud se taková samoléčba stane legální, drtivá většina pacientů bude pod lékařským dozorem a naši lékaři tím získají jedinečnou příležitost čerpat z poznatků a zkušeností těchto pacientů a rozšířit si obzory.

Registrace by pacientům dala možnost nechat si své konopí jednou ročně zanalyzovat za rozumnou cenu, takže budou přesně vědět, čím se léčí. Registr by se mohl využít i pro sběr dat o užívaném konopí a výsledcích jeho použití při léčbě od velkého množství pacientů, což by bylo přímo nebeskou manou pro oficiální výzkum léčebných účinků konopí.

 Riziko zneužívání systému samoléčby

Rekreační uživatelé konopí si dnes pěstují 5 rostlin bez velkého rizika, a když jim policie konopí sklidí, dokážou si ho sehnat od kamarádů nebo na černém trhu – tak proč by na sebe zbytečně upozorňovali registrací, kterou můj návrh předpokládá? A pokud se prokáže, že registrovaný pacient své konopí prodává, ztratí registraci i právo ji obnovit.

Tento systém registrované samoléčby má jednu obrovskou výhodu – nejsou v něm žádné velké peníze, které by stály za to ukrást!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!