Aktuální článek
Odkazujeme – světové organizace zabývající se drogovou problematikou

Odkazujeme – světové organizace zabývající se drogovou problematikou

ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies)

Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku je platformou založenou v roce 1993 sdružující na 160 evropských organizací, které si přejí inteligentní a účinný přístup k drogové problematice. Snaží se o vyvolání celoevropské diskuse vedoucí ke změně zákonů, které by umožnily regulaci drog s cílem omezit problémy spojené s drogami a organizovaným zločinem a současně tak zlepšit životní úroveň miliónů lidí a v neposlední řadě tak významně přispět k oslabení hlavního světového zdroje kriminality. ENCOD aktivně podporuje vznik společenských klubů konopí a jeho zástupci pravidelně vystupují na mezinárodním setkání UNODC ve Vídni. Jedním z cílů ENCOD je změnit konvenci OSN o drogách z roku 1961. Na Spojených národech požaduje, aby každému dospělému občanovi na světě bylo přiznáno právo pěstovat a mít v držení rostliny pro osobní potřebu a nekomerční účely, s využitím veškerého dostupného technického vybavení. Zároveň požaduje pro jednotlivé členské země uznání oprávnění k provádění experimentů s přístupy, které nejsou postaveny na prohibici.

Předseda: Joep Oomen (Belgie)

Sekretariát: Ploegstraat 27, 2018 Antwerpen, Belgium

T: +32 (0)495 122 644; E: office@encod.org; W: www.encod.org

LEAP (Law Enforcement Against Prohibition)

Mezinárodní nezisková vzdělávací organizace vytvořená z policistů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků a dalších osob prosazujících zákon, kteří jsou ze své praxe přesvědčení, že válka proti drogám selhala. LEAP vznikla v roce 2002 v USA z pěti důstojníků policie, dnes představuje 30 000 lidí v celých Spojených státech a 78 dalších zemích. Podporuje alternativní politiku a snaží se snížit zločinnost, úmrtnost, závislosti a nemoci spojené s užíváním drog. Požaduje, aby byli uživatelé drog léčeni, a ne zavíráni. Jejím cílem je tedy snaha užívání drog předcházet, nikoli jej kriminalizovat a nahrávat tak výrobcům a prodejcům drog. Současně se snaží o vzdělávání veřejnosti, médií a politiků o selhání současných prohibičních politik.

Ředitel: Neill Franklin

121 Mystic Ave., Medford, MA 02155

T: (781) 393-6985, Fax: (781) 393-2964; E: info@leap.cc; W: http://www.leap.cc/

České stránky LEAP: www.leap.estranky.cz

Mluvčí pro ČR: Jiří Stuna: stunj@seznam.cz

NORML (The National Organization for the Reform of Marihuana Laws)

NORML je nejstarší a největší organizace pro legalizaci marihuany v USA. Jedná se o neziskové zájmové sdružení skupiny právníků, kteří zastupují zájmy desítek miliónů Američanů užívajících konopí. Během 70. let vedl NORML úspěšně kampaň za dekriminalizaci marihuany, jejímž cílem bylo snížení postihů na hranici přestupků v 11 státech a výrazně nižší tresty za marihuanu ve všech ostatních. Dnes vede NORML nadále boj o reformu státních a federálních zákonů souvisejících s  marihuanou, ať už z podnětu voličů nebo prostřednictvím volených zákonodárných sborů. NORML slouží jako informační zdroj pro národní média o marihuaně a s ní souvisejících příbězích, vyrovnává pohled vládní anti-marihuanové propagandy. V rámci svých aktivit lobuje u státních a federálních zákonodárců za podporu reformy právních předpisů, vydává pravidelný newsletter, provozuje informační webové stránky a pořádá tématickou výroční konferenci. Sesterská organizace, nadace NORML, sponzoruje veřejné reklamní kampaně, vzdělává veřejnost o alternativách k současné politice marihuany a poskytuje právní pomoc a podporu obětem současných zákonů. NORML udržuje zázemí odborných pracovníků ve Washingtonu D. C., v čele s výkonným ředitelem Allenem St-Pierrem, a současně i síť místních dobrovolnických NORML poboček po celých USA.

NORML and the NORML Foundation

1600 K Street, NW; Suite 501; Washington, D. C. 20006-2832

T (free): +001 888-676-6765; E: norml@norml.org; W: www.norml.org

DEA (Drug Enforcement Administration)

Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami je jedna z regulačních federálních agentur USA, která se zabývá bojem, pašováním, distribucí drog a jejich užíváním. Byla založena v roce 1973 za vlády prezidenta Richarda Nixona a sdílí jurisdikci s FBI. V roce 2009 měla rozpočet zhruba 2,4 miliardy dolarů a zhruba deset tisíc zaměstnanců, z nichž přibližně polovina měla statut zvláštního agenta. Má 21 divizí v USA, s 227 pobočkami a 86 zahraničními kancelářemi v 62 zemích světa. V roce 2005 zachytil úřad DEA objem finančních prostředků z obchodu s drogami za 1,4 miliardy dolarů a 477 milionů dolarů bylo napočítáno v hodnotě drog. Podle úřadu Bílého domu pro kontrolu drogové politiky však byla celková hodnota všech drog prodávaných v USA 64 miliard dolarů ročně, čímž se dostává efektivita úsilí DEA pod 1 %. Ředitelství se nachází ve městě Arlington ve Virginii. V čele úřadu stojí ředitel jmenovaný prezidentem USA a schválený senátem.

W: www.justice.gov/dea

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (dříve Úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti) byl založený v roce 1997 s cílem posílit úlohu OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. Jeho úkolem je koordinace aktivit OSN v oblasti kontroly drog a informování veřejnosti o jejich nebezpečnosti. Členským zemím poskytuje technické poradenství, statistické údaje z oboru, údaje o trendech a pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky. Zvláštní pozornost věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, nezákonným obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem. UNODC má přibližně 500 zaměstnanců, síť 22 místních pracovišť a styčné kanceláře v New Yorku a Bruselu. Rozpočet pro období 2002–2003 činil 181,9 milionu USD, z čehož 166,4 milionu bylo určeno na drogový program a 15,5 milionu na program pro prevenci kriminality. Plných 90 % prostředků protidrogového programu a 49 % prostředků na prevenci zločinnosti pochází z dobrovolných příspěvků, zbytek pochází z řádného rozpočtu Organizace spojených národů.

Generální ředitel: Antonio Maria Costa (Itálie)

Adresa ústředí: Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5, P. O. Box 500, A-1400 Vídeň, Rakousko

T: (43 1) 26060 0; E: odccp@odccp.org; W: www.odccp.org

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!