Aktuální článek
Odpověď ministerstva zdravotnictví

Odpověď ministerstva zdravotnictví

  • "Proč mám být považována za člověka porušujícího zákon jen proto, že si chci vyrobit z byliny konopí tinkturu a mast, které bych používala jako lék?", ptá se paní Jarmila K. ministra zdravotnictví

Vážený pane ministře zdravotnictví Hergere,

ráda bych Vám položila pro mne pár důležitých otázek v naději, že neskončí v zapomnění, přes tu spoustu starostí se záplavami v naší zemi.

  • Proč je mi jako občanovi se zaručenou svobodou léčit se a povinností dbát o své vlastní zdraví, zakazováno vypěstovat si pár rostlin konopí k výrobě konopné tinktury?
  • Dále proč mi je vyhrožováno až 15000 Kč pokutou za případné vypěstování pár ks této byliny, jejíž několik kapek tinktury by mi pokrylo léčení hned několika diagnos, které mě sužují a zle mi komplikují život? Od podání pendeponu jsem nejen ochrnula, ale také jsem polyvalentní alergik. Je velký problém najít pro mne vhodné léky a ty ještě můj organizmus špatně snáší.
  • Tak proč mám být považována za člověka porušujícího zákon, či dokonce trestána jako distributor drog, jen proto, že si chci vyrobit z byliny konopí tinkturu, která by mi zdraví nezhoršovala, neohrožovala by mně tolika závažnými vedlejšími účinky, jako léky, které dosud beru, a při tom mě ani neuzdravují? Pro léky a nezbytné hyg. pomůcky musím samozřejmě chodit každý měsíc a platit už jen za opakující se recepty více korun, nežli by mě stálo vypěstování a výroba tinktury a masti pro moji každodenní potřebu.
  • Proč  nemohu dostat jednorázový doklad, který by umožňoval si bylinu konopí v malém množství  pěstovat a mít tak ochranu před sankcemi a případným trestním obviněním? Vždyť na chemické léky, které mnohdy brát musím, také vzniká nebezpečný návyk a nikdo za to není postihovaný, trestaný nebo osočovaný.
  • Opravdu je nemožné, vytisknout mi třeba ochrannou kartičku povolující  pěstování  pár rostlin konopí k výrobě konopné tinktury a masti? Byla bych tak pod kontrolou i ochranou státu, který si dále povede svůj boj proti narkomanii a pěstování rostlin k tomu potřebných.

(I když popravdě po tom, co jsem četla  “Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika”  – – souhrnnou zprávu z odborného parlamentního semináře na internetu, tak  nechápu tu hysterii proti konopí v naší zemi, v níž vědci jako první na světě odhalili její léčebné účinky, pokud se nepletu.)

Vážený pane ministře, děkuji Vám předem za Váš čas potřebný k zabývání se mým problémem a také k odpovědi na moje, pro mne tak důležité, otázky.

Přeju Vám vždy potřebné zdraví, dobrou rozlišovací schopnost s potřebnou empatií  a radost z Vaší práce.

Jarmila Králová

Odpověď na dotaz z Ministerstva zdravotnictví ČR

Vážená paní Králová,

jsme si vědomi, že jsou stále častěji a hlasitěji slyšet názory o léčebných účincích konopí – zde se dá diskutovat o termínu „léčebné“ – jde spíše o tlumení příznaků různých chorob. Tuto vlastnost konopí nikdo zásadně nepopírá, z profesionálního (odborného) hlediska je však důležité, že nejsou známy mechanismy tohoto působení, dávkování, možnost případného poškození zdravotního stavu pacienta léčeného současně jinými léčivými přípravky – tedy základní podmínky, které musí splnit registrovaný lék. Na straně druhé stojí studie připouštějící možnost přímého poškození zdravotního stavu u predisponovaných jedinců, tj. být spouštěcím mechanismem např. u psychických poruch.

Naprosto zásadní námitkou pro volné použití konopí (a to všude na světě) je však prakticky 100% pravděpodobnost jeho zneužití a rozšíření v té části populace, která jej bude používat výhradně jako drogu.

Proto je také v současné době konopí s obsahem tetrahydrokanabinolů vyšším než 0,3% zařazeno zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, mezi omamné látky s velmi přísným dohledem, které nelze volně pěstovat a používat. Konopí s nižším obsahem uvedených látek se může běžně pěstovat pro průmyslové použití.

Situace kolem konopí není pouze vnitřní záležitostí ČR, ale je nepřetržitě sledována INCB (Mezinárodní  úřad pro kontrolu omamných látek) i OSN (Organizace spojených národů), které v případech, kdy dojde k porušení mezinárodních úmluv velmi rychle reagují a obracejí se na ČR se žádostí o podání vysvětlení a nápravu.

Chápeme dobře vaše zdravotní problémy a chtěli bychom zdůraznit, že Ministerstvo zdravotnictví v žádném případě nehodlá zbraňovat nebo klást překážky využití léčebných účinků konopí, pokud bude na předpis, podáváno lékařem a ve formě léčivého přípravku (sprej, řezanka, tableta) s definovaným (přesně stanoveným) obsahem účinných látek a řádně registrovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Nic nebrání ani event. dovozu takového léčivého přípravku ze zemí, které by takový přípravek vyráběly, pokud výrobce požádá o registraci na našem území. Lze využít i možnost individuálního dovozu léku registrovaného v zahraničí, v takovém případě ovšem lékař, který takový přípravek předepíše a nechá pro pacienta přivézt, bere na sebe veškerá rizika spojená s případnými nežádoucími účinky nebo komplikacemi.

 

Závěrem bychom tedy ještě jednou shrnuli:

  • Ministerstvo zdravotnictví, vázáno Úmluvou o omamných látkách nehodlá povolit volné pěstování konopí
  • Ministerstvo zdravotnictví má vážné a oprávněné obavy z masivních úniků nekontrolovaně pěstovaného a distribuovaného      konopí bez lékařského předpisu a důsledné centrální evidence.
  • Ministerstvo zdravotnictví nebrání případnému dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků, řádně registrovaných ( i Česká republika je jedním ze států na jehož území probíhají již několik let klinické studie s přípravkem Sativex, což je ústní sprej, vyrobený z přírodního rostlinného materiálu – studie probíhají na onkologických a neurologických pracovištích) – výsledky by měly být vyhodnoceny snad již v tomto roce.
  • Ministerstvo zdravotnictví se samozřejmě nebrání ani event. výrobě léčivého přípravku z konopí na našem území, ovšem za stejných podmínek, které musí splňovat výroba jakéhokoli jiného hromadně vyráběného léčivého přípravku s obsahem návykové látky. Žádný léčivý přípravek není bez určitých rizik možného poškození zdravotního stavu pacienta, je proto nezbytné tato rizika předem identifikovat a minimalizovat.

Takže zcela na závěr – ano, o konopí pro léčebné účely se nebráníme diskutovat, není však žádný relevantní důvod,  proč by konopí mělo mít výjimku proti jiným léčivým přípravkům.

S pozdravem Vlastimil Sršeň

Ředitel odboru  komunikace s veřejností

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 972 166/ +420 224 972 600

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!