Aktuální článek
IACM Zpravodaj – léčba schizofrenie a další

IACM Zpravodaj – léčba schizofrenie a další

  • Věda: kanabidiol (CBD) je u schizofrenie podobně efektivní jako standardní antipsychotická léčba. USA: Connecticut je sedmnáctým státem USA, který legalizoval léčebné využití konopí. Věda: kouření konopí redukuje symptomy roztroušené sklerózy. Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

USA: Connecticut je sedmnáctým státem USA, který legalizoval léčebné využití konopí

5. května schválil connecticutský senát zákon, kterým dochází k legalizaci konopí pro léčebné účely. Připojil se tak k dalším 16 státům a Washingtonu D.C., které podobnou legislativu již zavedly. Senátoři tohoto státu hlasovali v poměru 21 ku 13 ve prospěch návrhu. Parlament státu návrh schválil již dříve. Očekává se, že guvernér Dannel P. Malloy, který vyjádřil návrhu podporu, zákon v nejbližší době podepíše.

Zákon se nepodobá široce kritizovanému předchůdci, zavedenému v Kalifornii. Navrhuje komplexní regulovaný systém pěstování, vydávání a licencování. Nutností bude doporučení konkrétního lékaře. Podle návrhu by mělo být konopí v různých formách prodáváno ve výdejnách, které musí mít mezi zaměstnanci licencovaného lékárníka. Distribuováno bude pouze autorizovaným pacientům. Návrh také uvádí nemoci, které mohou být konopím léčeny a zavádí registr pacientů i poskytovatelů konopí. Pěstování omezuje pouze na licencované pěstitele.

(Zdroj: Associated Press, 5. května 2012)

Věda: Kouření konopí redukuje symptomy roztroušené sklerózy

Klinická studie na 30 dospělých pacientech s roztroušenou sklerózou na University of California v San Diegu ukázala, že kouření konopí může být účinnou léčbou spasticity. Placebem kontrolovaný experiment měl za výsledek také snížené vnímání bolesti. Vedoucí výzkumníků Dr. Jody Corey-Bloomová s kolegy náhodně rozdělili účastníky na intervenční skupinu (jejíž členové kouřili konopí jednou denně po tři dny) a kontrolní skupinu (zde kouřili placebo cigarety). Po přerušení na 11 dní byli pacienti zařazeni do opačných skupin.

“Zjistili jsme, že kouřené konopí je účinnější než placebo v redukování symptomů a bolesti u pacientů s na léčbu rezistentní spasticitou či nadměrnými svalovými kontrakcemi,“ uvedla Corey-Bloomová. Při pokusu bylo použito objektivního měření pomocí modifikované Ashworthovy stupnice, která měří intenzitu svalového napětí. Bolest byla měřena na vizuální analogové stupnici. Výzkumníci dále sledovali fyzický výkon a kognitivní funkce a zjišťovali psychologické účinky na pacienty. Konopí bylo obecně dobře snášeno a mělo jen mírný vliv na pozornost a koncentraci. Tato studie byla pátým klinickým testem možné efektivity konopí pro klinické využití, který provádělo Centrum pro výzkum léčebného konopí (CMCR) na University of California. Ostatní čtyři studie na lidech také přinesly pozitivní výsledky.  

(Zdroj: J. Corey-Bloomová a kol. – Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial. CMAJ. 14. května 2012)

Věda: Kanabidiol (CBD) je u schizofrenie podobně efektivní jako standardní antipsychotická léčba

Klinický výzkum na univerzitě v Kolíně nad Rýnem na 42 pacientech trpících akutní schizofrenií ukázal, že CBD výrazně redukuje psychopatologické symptomy ve srovnání s počátečním stavem. Polovině pacientů bylo orálně podáváno 800 mg CBD (kanabidiolu) denně po dobu čtyř týdnů, druhé polovině pak standardní lék amisulpride, silné antipsychotikum, to vše dvojitě slepým způsobem. Výsledky, poprvé prezentované na IACM konferenci v Leidenu v roce 2005, byly nyní publikovány v lékařském žurnálu.

Oba způsoby léčby byly bezpečné a vedly k významnému klinickému zlepšení, avšak u CBD se projevovalo méně nežádoucích účinků. Léčba kanabidiolem byla navíc provázena výrazným zvýšením hladiny anandamidu v krvi. Anandamid je endokanabinoid produkovaný lidským tělem. „Výsledky naznačují, že inhibice (zpomalení) deaktivace anandamidu může přispívat k antipsychotickým účinkům kanabidiolu, což může potenciálně představovat zcela nový mechanismus pro léčbu schizofrenie,“ napsali autoři studie.

(Zdroj: F.M. Leweke a kol. – Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. Transl Psychiatry, 20. března 2012)

Věda: Konopný extrakt Sativex podle rozsáhlé klinické studie pomáhá od bolesti při rakovině

Pacienti s pokročilou rakovinou, kterým jsou již na bolest podávány opiáty, by mohli mít prospěch z dodatečného užívání konopí. To je výsledkem klinické studie s 360 pacienty, kterým byl společně s opiáty podáván buď Sativex nebo placebo po dobu 5 týdnů. Výzkumníci se snažili vyhodnotit analgetickou účinnost a bezpečnost extraktu. Pacienti dostávali buď 1-4 střiky, 6-10 střiků nebo 11-16 střiků Sativexu denně. Každý střik obsahuje 2.7 mg THC a 2.5 mg CBD. Na začátku experimentu udávali pacienti ve skupině se Sativexem míru intenzity bolesti průměrně 5.8 bodů, v placebo skupině pak 5.7 bodů na stupnici od 0 = žádná bolest až 10 = nejhorší představitelná bolest. 

Studii dokončilo 263 pacientů. Počet pacientů s třiceti- a víceprocentním snížením průměrného skóre bolesti během posledních 3 dnů studie se mezi skupinami s placebem a Sativexem nelišil. Léčebného efektu bylo nicméně dosaženo ve dvou skupinách s nižšími dávkami Sativexu. Ve skupině s nízkou dávkou (1-4 střiky) došlo ke snížení bolesti o 1.5 bodu, u střední dávky (6-10 střiků) o 1.1 bodu, zatímco u placebo skupiny to bylo jen o 0.75 bodu ve srovnání s počátečním stavem. Mezi skupinou s vysokou dávkou Sativexu a placebem nebyl rozdíl. Vedlejší účinky souvisely s dávkováním a pouze u vysokých dávek vycházely hůře než u placeba. Autoři došli k závěru, že Sativex „může být užitečným doplňkovým analgetikem pro pacienty s rakovinou, u nichž opiáty na bolest nezabírají.“ Autoři zmínili také některá omezení v nastavení studie, které neumožňovalo individuální titraci dávek konopí ani úpravu dávek opiátů. „K rozšíření těchto poznatků bude zapotřebí kontrolovaného experimentu, jehož součástí bude široká individualizace dávkování u všech pacientů,“ napsali ve svém článku v magazínu Journal of Pain.

(Zdroj: R.K. Portenoy, a kol. – Nabiximols for Opioid-Treated Cancer Patients With Poorly-Controlled Chronic Pain: A Randomized, Placebo-Controlled, Graded-Dose Trial. Journal of Pain, 5.dubna 2012)

USA: Prezident Barack Obama vysvětluje svou politiku vůči léčebnému konopí ve státech, které ho legalizovaly

Na pozadí přibývajících zátahů na producenty léčebného konopí čelil prezident Obama otázkám magazínu Rolling Stone ohledně rozporu mezi jeho rétorikou během volební kampaně v roce 2008 a akcemi jeho administrativy během jeho pobytu v úřadu. „Nebudu využívat zdroje ministerstva spravedlnosti k obcházení státních zákonů [o léčebném konopí],” slíbil Obama v roce 2008. Ale ministr spravedlnosti Eric Holder v roce 2010 oznámil, že federální úřady budou i přes legální status v některých státech nadále stíhat držení konopí pro léčebné účely. Od té doby úřady rozpoutaly meziagenturní zátahy na konopí v rozsahu, o jakém se za prezidenta Bushe nikomu ani nesnilo (přes 100 razií ve výdejnách konopí v Kalifornii, Coloradu a dalších státech, povolujících léčebné konopí).

V rozhovoru pro Rolling Stone se prezident snažil vysvětlit svá původní prohlášení tím, že současný tlak na výdejny a poskytovatele konopí je v souladu s jeho záměrem. „Konkrétně jsem řekl, že nebude prioritou stíhání osob, užívajících léčebné konopí,“ uvedl Obama. „Nikdy jsem se nezavázal, že dáme zelenou velkoproducentům a obchodníkům s mariuanou, a to proto, že je to v rozporu s federálními zákony. Nemohu anulovat Kongresem schválený zákon. Nemohu chtít po ministru spravedlnosti, aby zcela ignoroval platné federální zákony. Mohu říci ‘jednejte rozvážně a své zdroje používejte primárně na ty věci, které lidem opravdu škodí.’ Výsledkem je, že nebyli stíháni žádní uživatelé léčebného konopí.“

Zákonodárci pěti států s legálním léčebným konopím nedávno zaslali Obamovi dopis, v němž kritizují jeho protimluvy a vyzývají federální vládu k tomu, aby „nenarušovala naši schopnost kontrolovat a regulovat pěstování a distribuci léčebného konopí“. Nancy Pelosiová, lídr opozice v americké Sněmovně reprezentantů, vydala 2. května prohlášení proti vměšování Obamovy administrativy do státních zákonů o léčebném konopí. „Mám silné obavy, aby nedávné akce federální vlády neohrozily bezpečný přístup kalifornských pacientů k léčebnému konopí, jež zmírňuje jejich utrpení, a nenarušily platnou politiku, podle níž federální vláda nebude pronásledovat osoby, jejichž činy jsou v souladu se státními zákony o léčebném konopí,“ uvedla Pelosiová.

(Zdroj: Huffington Post, 25. dubna a 3. května 2012)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!