Aktuální článek
Odkazujeme na pacientské organizace

Odkazujeme na pacientské organizace

ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. byla založena 9. července 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako celostátní obecně prospěšná společnost. V současné době Aliance zastřešuje více než 40 pacientských organizací po celé České republice a spolupracuje s mezinárodní koalicí Europa Donna. Cílem Aliance je vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných a koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu. Zároveň se snaží sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu. Zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách. Web určený ženám všeho věku naleznete na internetové adrese:

www.breastcancer.cz

SPOLEČNOST PARKINSON

Společnost Parkinson o.s. se snaží nabídnout pomocnou ruku nemocným, jejich rodinám ale i – za pomoci lékařů – působit celospolečensky. Je v zájmu nemocných, jejich rodin, spolupracovníků, pečovatelů a lékařů dbát na odpovídající informovanost a vzájemně o potížích komunikovat. Mezi poučenými lidmi, kteří k sobě přistupují otevřeně a bez předsudků, je totiž život lehčí a radostnější a to i s Parkinsonovou nemocí. Společnost byla založena v roce 1994 z podnětu lékařů Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze. Je pacientskou organizací, členy mohou být nemocní, jejich blízcí a pečující či zdravotníci. Vítán je každý, koho se Parkinsonova nemoc přímo nebo nepřímo dotýká a má zájem napomáhat ke zlepšení kvality života nemocných a jejich rodin.

parkinson-cz.net

ČS AIDS POMOC

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení vedla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vyvstat  v důsledku nemoci. Vzhledem k tomu, že bývalí pracovníci společnosti neměli dostatek kontaktů s osobami, kterých se nemoc přímo týkala, nedocházelo k vlastní pomoci a činnost organizace se zaměřovala spíše na prevenci a osvětu. Tento stav se prolomil v roce 1993, kdy došlo k personálním změnám, během kterých se podařilo zainteresovat do činnosti organizace přímo osoby s HIV. Roku 1997 do vedení společnosti vstoupil pan Václav Strouhal. Ten kolem sebe utvořil skupinu, která vnesla do společnosti jasnou koncepci a nový program, který oslovil nejen HIV pozitivní a nemocné AIDS. Činnost ČSAP byla rozšířena mimo hranice České republiky. ČSAP nabízí kompletní servis pro HIV pozitivní, veřejnosti pak celoroční bezplatné a anonymní testování v Domě Světla. 

www.aids-pomoc.cz

UNIE ROSKA

Nezávislé humanitární občanské sdružení Unie Roska, Česká multiple sclerosis (MS) společnost, vzniklo v roce 1992. Navázalo na spolky – kluby Roska, které u nás vznikaly již od roku 1983. Původně byla jeho činnost téměř zcela svépomocná, ale postupně se transformuje na laickou MS společnost, ve které jsou jak nemocní, tak zdraví se stejným posláním, tj. pomáhat postiženým roztroušenou sklerózou. Je to plně v souladu s principy mezinárodního MS společenství, jehož je součástí od roku 1995, kdy se česká MS společnost stala 35. členskou národní MS společností mezinárodní federace MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) se sídlem v Londýně. Roztroušená skleróza mozkomíšní postihuje v České republice zhruba 19 tisíc lidí, nejčastěji mladé lidi mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. Jde o chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (mozek, mícha), které poškozuje pochvy nervových vláken i vlákna samotná, čímž negativně ovlivňuje řízení celé řady tělesných, mentálních i psychických funkcí. I když je nemoc nevyléčitelná, je léčitelná a její průběh se dá ovlivnit, zejména při časné dostatečné léčbě. Internetové stránky nabízejí zcela přehledný, grafický a profesionálně zpracovaný servis pro všechny pacienty i širokou veřejnost.

www.roska.eu

ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997. Vznikla na základě setkávání a spolupráce profesionálů v oboru gerontologie (lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce a dalších), kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí. Postupně se členy ČALS stávali ti, jichž se problematika demencí týká nejvíce – rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací – Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

www.alzheimer.cz

SPAE

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením. SPAE je otevřena občanům postiženým lupénkou, atopickým ekzémem či vitiligem a samozřejmě všem, kteří mají o činnost SPAE zájem, ať už lidsky,  nebo na základě své profese. SPAE si za úkol vzala především osvětovou a informační činnost, zlepšování forem léčby nenakažlivých kožních onemocnění, navazování kontaktů s evropskými dermatologickými i vědeckými instituty, lékaři či kosmetickými koncerny. Organizuje pravidelná setkání pacientů, ozdravné pobyty ve vhodných lokalitách po celém světě a vydává čtvrtletní magazín plný zajímavých novinek a informací.

spae-cz.webnode.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!