Aktuální článek
Šalvěj divotvorná (1. část)

Šalvěj divotvorná (1. část)

  • „Šalvěj divotvorná je to, co dostanete, když zkřížíte entheogen s ateistou.“ (Dale Pendell: Pharmako/Poeia – Moc rostlin, jedy a bylinářství)

Šalvěj divotvorná (nebo spíš věštecká) je víceletá stálezelená psychoaktivní bylina z čeledi hluchavkovitých. Přirozeně se vyskytuje pouze v mexické Oaxace a po staletí byla užívána léčiteli kmene Mazatéků spolu s lysohlávkami a povijnicemi. Jenže zatímco používání halucinogenních hub je doloženo už od dob Aztéků, minulost šalvěje je nejasná. Jen vzácně tvoří semena a množí se téměř výhradně klony, což naznačuje, že jde o křížence. Lidové názvy jako ska Maria Pastora, hojas de la Pastora, hierba Maria či hierba de la Pastora (pastora = pastýřka, hojas = listy, hierba = bylina) spojují rostlinu s Pannou Marií a prozrazují katolický vliv. Zdá se tedy, že Oaxaca není prapůvodním domovem šalvěje divotvorné a že Mazatékové její užívání převzali až po dobytí Mexika Španěly. Ti účinky psychoaktivních rostlin přisuzovali ďáblu a používání tvrdě trestali, takže se udrželo jen v odlehlých a špatně dostupných oblastech a bylo drženo v tajnosti. Podle některých badatelů je šalvěj divotvorná totožná s rostlinou pipilzintzintli (= nejurozenější malý princ) zmiňovanou v aztéckých kodexech, ale není to jisté.

Počátky výzkumu

Na to, že mazatéčtí curanderos používají blíže neurčené divotvorné listy, upozornil ve 20. letech lékař Blas Pablo Reko. Antropolog Jean Bassett Johnson to roku 1938 potvrdil a Roberto J. Weitlander roku 1952 publikoval zprávu o léčebném a magickém účinku odvaru z drcených listů: „Droga začala působit asi za čtvrt hodiny a pacient byl schopen sám na sobě rozpoznávat, jakou nemocí trpí.”

Roku 1953 se do Oaxacy vypravil R. Gordon Wasson za psychoaktivními houbami, které o dva roky později sám vyzkoušel a seznámil s nimi západní svět. Šalvěj zůstala v ústraní – byla ostatně užívána jako náhražka lysohlávek, když zrovna nebyly k dispozici. Wasson ji poprvé vyzkoušel až roku 1961 a teprve o rok později se mu podařilo získat rostliny pro botanické a chemické zkoumání. Výpravy se zúčastnil i Albert Hofmann, objevitel LSD, a také on šalvěj osobně vyzkoušel. Chtěl nalézt účinnou látku (což se mu povedlo u lysohlávek), ale na základě nezdařené zkoušky psychoaktivity výtažku usoudil, že aktivní složka rostliny je nestálá a snažení vzdal. Až o mnoho let později se ukázalo, že jeho závěr byl nesprávný. Potíž byla asi ve způsobu užití (viz dále).

Účinná složka salvinorin A byla poprvé izolována až roku 1982 v rámci výzkumu látek obsažených v rostlinách rodu šalvěj, ale nebyla zkoumána psychoaktivita. K tomu došlo až o dva roky později, kdy byl salvinorin znovuobjeven při pokusech na zvířatech. Objev však zůstal bez odezvy, protože nedošlo k testování na lidech – 80. léta výzkumu halucinogenů nepřála.

Sklepní šamané

Tehdy se stalo něco nevídaného – místo vědců se začali šalvějí zabývat nadšenci, často označovaní jako basement shamans. Daniel Siebert se roku 1993 pustil do vlastního výzkumu a izoloval jakousi krystalickou látku, domnívaje se, že jde o neúčinnou složku. Pro jistotu se rozhodl ji před zlikvidováním vyzkoušet. Pouhých 2,5 mg nechal odpařit a skleněnou trubičkou inhaloval…

Chvíli se nedělo nic. Pak Siebert náhle ztratil kontakt se svým tělem i s okolím. Ve stavu změněného vědomí si nevzpomínal, že užil drogu, a snažil se získat zpět svou starou skutečnost, vzpomenout si na své tělo a na svůj dům. Uvědomil si, že nic z toho neexistuje a že jeho dřívější bytí bylo jen pomíjivým snem. Došel k přesvědčení, že jeho „nový“ stav vědomí bez těla je jedinou formou existence, kterou kdy znal, a tuto skutečnost přijal, protože ji považoval za přirozenou. A pak najednou zjistil, že stojí uprostřed svého pokoje. Podivil se, že co už považoval za sen, bylo přeci jen skutečností, a radoval se z návratu. Tu mu však došlo, že to není jeho pokoj, ale pokoj jeho prarodičů z dob, kdy byl dítětem. Zalekl se, že se sice vrátil do správného těla, ale do špatného času. Zpanikařil, zoufale se snažil vzpomenout si, kde by měl být, a opět skončil ve stavu vědomí bez těla. Pak se znovu ocitl ve skutečném světě, ale opět ve špatné době a na špatném místě. To se opakovalo několikrát. Nakonec se zhmotnil u sebe doma a po chvíli tápání (neexistovalo vzadu, jen před) se vše vrátilo do normálu. Vzpomněl si na šalvěj a zapsal si „naprosto šílené“ a „trhá tkanivo reality na kusy“. Celý trip netrval ani 15 minut!

Ukázalo se, že 70–80 % izolované látky byl salvinorin A a že jde o nejsilnější známý přírodní halucinogen. Účinkuje již od 200 µg, takže 2,5 mg je velká dávka. Siebert se naštěstí nenechal zastrašit, zkoumal dál a výsledky publikoval v odborném časopise Journal of Ethnopharmacology. Odhalil, proč byly dosud s pokusy potíže – tradiční metoda užití šalvěje (pití drcených listů) je málo účinná, protože salvinorin je v žaludku zničen. Při kouření je naopak extrémně silný – účinky nastupují náhle, asi 30 sekund po inhalaci, trvají 5–10 minut a 20–30 minut postupně slábnou.

I listy se dají užívat efektivněji. Salvinorin A se vstřebává přes sliznice a držení rozžvýkaných listů v ústech vede k silnějšímu účinku než vypití emulze. Nástup je na rozdíl od kouření pozvolný, plný účinek trvá zhruba hodinu a pak slábne. Orální užití čistého salvinorinu nevedlo k dobrým výsledkům – vstřebávací schopnosti sliznice jsou omezené a zřejmě je podporují i další látky z čerstvých listů.

Siebertův objev nespustil vlnu zájmu hned. Ještě roku 1995 označuje Dale Pendell šalvěj divotvornou za „neobyčejně vzácný kultigen“, o kterém „jen pár lidí slyšelo, jen pár lidí ví, jak vypadá, a ještě méně lidí ji vyzkoušelo“. Ale povědomí o šalvěji se nezadržitelně šířilo. Ve stejné době již D. M. Turner zkoušel nejen různé dávky a způsoby užití salvinorinu, ale i kombinace s LSD a jinými halucinogeny. Roku 1996 shrnul výsledky svého zkoumání změněných stavů vědomí v knize Salvinorin: The Psychedelic Essence of Salvia divinorum. Bohužel šlo o jeho poslední počin, protože pár měsíců poté zahynul při pokusu s ketaminem.

Koncem 90. let se ke zkoumání šalvěje vrátili vědci a roku 2002 konečně přišli i na to, jakým způsobem účinkuje.

Opak heroinu

Salvinorin A je velmi silný disociativní (nikoliv psychedelický) halucinogen. Není jedovatý. Na rozdíl od většiny psychoaktivních látek neobsahuje jeho molekula atom dusíku a nejde tedy o alkaloid. Působí na κ-opioidní receptory (dle nových zpráv i na dopaminové receptory D2) a jde o mechanismus naprosto odlišný od běžných halucinogenů jako LSD či psilocybin (se kterými ho neznalí často srovnávají). Název κ-opioidního receptoru zní výhrůžně, ale zdání klame. Účinky látek blokujících průchod signálu těmito receptory nejsou příjemné a v odborné literatuře se popisují jako dysforie. Nepřekvapí proto, že ani psychická závislost na salvinorinu nebyla nikdy pozorována. Naopak se zdá, že vzniká cosi jako anti-závislost, kdy s opakovaným užitím klesá odhodlání v užívání šalvěje (a prý i jiných drog) pokračovat. Experimentátoři mluví i o reverzní toleranci – pro dosažení stejného účinku prý stačí čím dál nižší dávky. To vše činí ze salvinorinu A doslova opak heroinu. Hovořit v souvislosti se šalvějí o zneužívání či toxikomanii je proto pomýlené a zavádějící.

Účinky malých dávek salvinorinu do jisté míry připomínají živé sny. Při vyšších dávkách se často objevují tyto zážitky:

stávání se předměty;

vize dvojrozměrných povrchů, blan a membrán;

návštěvy míst z minulosti, zejména z dětství;

ztráta těla a/nebo identity;

pocity pohybu, tahu nebo kroucení nějakými silami;

neovladatelné záchvaty hysterického smíchu;

překrývající se reality, bytí na několika místech současné.

Nutno dodat, že „naživo“ jde o zážitky mnohem razantnější, než se z prostého popisu zdá. Při velmi vysokých dávkách může dojít i k jakémusi oddělení mysli od těla, kdy uživatel subjektivně prožívá něco úplně jiného, než co v tu chvíli dělá jeho tělo, belhající se zmateně okolo jako vystrašené zvíře. I zkušení uživatelé halucinogenů by proto měli mít na paměti, že žádná látka měnící vědomí není bezpečná a nevinná a že pro šalvěj to platí dvojnásob.

Z undergroundu na internet

Protože čistý salvinorin A je příliš silný a listy příliš slabé, začalo se s přípravou extraktů (sušené listy obohacené salvinorinem určené ke kouření) a tinktur (roztok salvinorinu v alkoholu určený k orální aplikaci). Šalvěj unikla honu na halucinogeny v 60. letech a donedávna nebyla nikde na světě výslovně zakázána, takže prodeji extraktů nic nebránilo – stačilo přidat poznámku „jen pro sběratelské a výzkumné účely“. Pustil se do toho i sám Siebert a tuto poznámku myslel vážně.

Ve stejné době se už bleskově šířil internet a tím došlo k usnadnění toku informací. Díky stránkám jako Erowid.org stačilo párkrát kliknout myší a dostupné poznatky o psychoaktivních látkách měl každý zájemce jako na dlani. Začalo přibývat experimentátorů i prodejců extraktů a za pár let už byla neobyčejná vzácnost šalvěje minulostí.

Její užívání se samozřejmě nestalo masovou záležitostí. Dysforie není to, po čem davy prahnou, a první silný šalvějový trip většinu experimentátorů odradí. Přesto si šalvěje všimla média. Někteří prodejci v honbě za ziskem nabízeli šalvěj jako „legální náhražku marihuany“, což je sice nesmysl (účinky jsou úplně jiné), ale bulváru se to do novin a do zpráv náramně hodí. Tato nechtěná mediální pozornost zafungovala jako obří reklamní kampaň. A tak se díky horlivým novinářům, stavícím se do role ochránců mládeže, dostala údajná legální marihuana do povědomí amerických teenagerů.

A to byl začátek konce. Dílo zkázy dokonalo spuštění služby YouTube, která poskytla nezodpovědným jedincům netušené možnosti sebeprezentace. Zákazy v zájmu „ochrany dětí“ na sebe nenechaly dlouho čekat. I v ČR se posledních pár let snaží dostat šalvěj na seznam zakázaných rostlin Národní protidrogová centrála. Zatím neúspěšně a navíc úplně zbytečně, protože problematické formy prodeje jsou postižitelné i podle současných zákonů. Ale o tom až někdy příště…

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!