Aktuální článek
Můžeme se poučit z kanadského systému léčebného konopí?

Můžeme se poučit z kanadského systému léčebného konopí?

  • Jako pacient s roztroušenou sklerózou a s dvojím občanstvím (ČR a Kanada) se mimořádně zajímám o systém léčby konopím, který byl zaveden v Kanadě. Na přelomu tisíciletí se kanadské ministerstvo zdravotnictví pod tlakem rostoucího množství důkazů o účinnosti léčby konopím u mnoha chorob rozhodlo omezeně zpřístupnit konopí lidem, trpícím některou z těchto nemocí.

Kanadě je od roku 2001 konopí dostupné pacientům s roztroušenou sklerózou, poraněními či nemocemi míchy, rakovinou, AIDS, závažnými formami artritidy a epilepsií. Je ho možno legálně užívat i na některé další diagnózy, jako například na migrény, ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou), posttraumatickou stresovou poruchu nebo kožní onemocnění. Já jsem začal konopí užívat záhy po jeho zpřístupnění a musím jednoznačně říci ano, opravdu mi to pomáhá a ulevuje. Pojďme se nyní podívat, jak vlastně celý kanadský systém přístupu k léčebnému konopí funguje.

Pěstování licencované, delegované nebo samopěstování

Jakmile je pacientovi diagnostikována některá z uvedených nemocí a lékař ho zaregistruje k přístupu do systému léčby konopím, ministerstvo zdravotnictví si pacienta prověří, což zahrnuje zběžnou prověrku u ministerstva vnitra kvůli možným nesrovnalostem či nekalým postranním úmyslům. Konopí je v Kanadě stále ilegální a ač je dosti tolerováno, pouliční prodej zůstává stejně nebezpečný jako dřív.

Zpracování všech podkladů trvá standardně 8 až 10 týdnů, na jejichž konci může pacient očekávat udělení licence k držení, nákupu či pěstování marihuany, konopí mu také může pěstovat k tomu pověřený pěstitel. K získání této licence musí pacient vyplnit celou řadu formulářů a žádostí. Musí přiložit fotografii a uvést svá osobní data, požadovaný zdroj marihuany a doporučení lékaře. Dále vyplní žádost o autorizaci k držení konopí k léčbě a také žádost o licenci k nákupu, samopěstování či pěstování pověřenou osobou, případně pak i žádost o semínka. V případě pěstování v pronajatém prostoru je nutný také souhlas majitele nemovitosti. Kanadská vláda je tedy schopna komplexně zabezpečit všechny pacientovy požadavky, přičemž jejím primárním zájmem je zajistit pacientovu bezpečnost.

V Kanadě se tedy pěstování léčebného konopí vyvinulo ve dvou paralelních směrech. Jedním je absolutně bezpečný, vládou podporovaný systém licencovaných pěstitelů a distribuce semen, kdy je marihuana kupována prostřednictvím státního systému za cenu odpovídající nákladům. Druhým směrem, o něco méně bezpečným, zato však levnějším, je systém domácího pěstování nebo delegování pěstování na další osobu. Výběr metody závisí zcela na rozhodnutí uživatele, podobně jako v jakékoli jiné tržní situaci.

Speciální výdejny léčebného konopí disponují bohatou nabídkou rozličných odrůd.

Jde to i bez zdravotního pojištění

Pokusím se nyní stručně přiblížit rámec, ve kterém celý program funguje. Kanadský zdravotnický systém je spolufinancován prostřednictvím daně z tabákových výrobků, alkoholu a také z pojištění automobilů. Kanadští občané nejsou po celý život žádným způsobem zatěžováni povinností platit si zdravotní pojištění. Je ostatně v zájmu vlády učinit potenciálně škodlivé látky či činnosti téměř prohibičně drahé – krabička cigaret tak vyjde v přepočtu na 220 Kč, láhev piva v obchodě kolem 110 Kč. Ač se to může stát přehnané, je třeba si uvědomit, že škody na zdraví a majetku v souvislosti s alkoholem jsou odhadovány na 14.6 miliard kanadských dolarů ročně. Mohl bych uvést podobná čísla pro tabák a automobilismus, ale snad máte představu. V podstatě se tak vláda snaží udržet nemocnice co možná nejprázdnější. Právě v tomto duchu si vláda všimla, že mnoho pacientů nachází úlevu v užívání konopí a tím dochází k dramatickému omezení času, který stráví v nemocnicích.

Stinnou stránkou získávání marihuany vždy byla bezpečnost. Ač je to nelogické (ostatně jde pouze o rostlinu), pro některé jedince má konopí velkou finanční hodnotu a jsou ochotni dopouštět se násilných činů, aby se k němu dostali, s čímž je při produkci konopných léčiv třeba počítat (mohu vám ukázat pár čtvrtí v Torontu, kde pouhá procházka po ulici s trávou v kapse může být velice nebezpečná). Další věc jsou podmínky, v nichž je rostlina pěstována – při indoor pěstování hrozí vzhledem ke kombinaci voda/elektřina nebezpečí požáru, při pěstování venku se do rostliny mohou dostat nebezpečné chemikálie z půdy nebo ze vzduchu. Se všemi těmito aspekty se při zpřístupňování léčebného konopí musí počítat.

Poučme se ze zkušeností

Chápu, že Česká republika není ani Izrael, ani Holandsko, ani Kanada a že se snaží jít svou vlastní cestou téměř ve všech věcech, jež se dotýkají jejích zájmů. Naléhám však na kompetentní místa, aby se jejich pracovníci dobře rozhlédli a nechali se inspirovat věcmi, které fungují a naopak poučili se z těch, které nikoli. Globálně je dostupný dostatek informací, abychom byli schopni posoudit vhodný způsob implementace českého programu pro léčebné konopí. Na zodpovědné osoby také naléhám, aby se s žádostmi o rady a zkušenosti obracely na kanadské úřady – ze své dvacetileté osobní zkušenosti mohu s jistotou prohlásit, že Kanaďané jsou skutečně velmi milí a ochotní pomoci v diskuzi o jakýchkoli nástrahách marihuany.

Celosvětově došlo k mnoha více či méně úspěšným pokusům o zavedení konopí jako léku. Problematický je například nejistý systém v USA, kde vlády některých států svým občanům přístup k léčbě konopím umožňují, zatímco federální vláda se ho stále snaží tvrdě potlačovat. Nebo švýcarský model, zrušený kvůli daňovým důvodům a kvůli snadnosti jeho zneužití. V řadě zemí byl však systém zaveden poměrně úspěšně a já jsem přesvědčen, že inspiraci je třeba hledat na více než jednom či dvou místech. Doufám, že výše popsaný model, jeden z nejúspěšnějších na světě, může také něčím do tohoto mixu přispět.

Je čas vrátit konopí lidem

Ať se však na celou záležitost díváme jakkoli, vždy půjde o ekonomickou aktivitu. Ano, bývaly časy, kdy rostlina cannabis sativa byla běžnou bylinou jako třeba kopřiva, ale tyto časy jsou nenávratně pryč. Dokud bude na světě země, kde je konopí ilegální, bude mít tato rostlina uměle udržovanou a přemrštěnou cenu. Úkolem dnešní vlády však podle mého názoru není návrat společnosti do středověku, kdy konopí rostlo všude, ale zajištění zdraví a bezpečnosti osob a majetku. To je cílem každé vlády a já doufám, že tomu tak brzy bude i u nás. Je však jasné, že ještě nějakou dobu potrvá, než bude konopí navráceno ke svým kořenům coby relativně neškodná bylina. Doufejme, že všechny plánované změny v této zemi budou prospěšné a dojde k nim pokud možno co nejdříve.

Kolik stojí léčebné konopí v Kanadě?

Oficiálním vládním dodavatelem konopí pro léčbu je společnost Prairie plant systems, cena bez poplatků a daně je v přepočtu okolo 100 Kč za gram sušeného konopí. Měsíční náklady pro pacienta se tak při užívání 1–5 gramů denně pohybují v přepočtu mezi 3 000 – 15 000 Kč. Balení 30 semínek vyjde zhruba na 400 Kč

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!