Aktuální článek
Sativex – Naděje i riziko pro konopnou léčbu

Sativex – Naděje i riziko pro konopnou léčbu

  • Skutečnost, že látky obsažené v konopí jsou léčivé a pozitivně ovlivňují například průběh roztroušené sklerózy či umožňují onkologickým pacientům lépe snášet chemoterapii, je známa už dlouho. Nicméně na rozdíl od opiátů bylo těžké léčbu tohoto typu prosadit.

Někteří pacienti volí cestu samoléčby, kterou lékaři obvykle pacientům nerozmlouvají či ji dokonce (samozřejmě neoficiálně) doporučují. Nyní je k dispozici Sativex vyráběný firmou GW Pharma Ltd., první lék vyrobený z konopných produktů (nejedná se tedy o syntetické THC, jež obsahuje lék Marinol), který byl schválen regulačními orgány v několika zemích a v současné době umožňuje legální léčbu konopím v Kanadě, Velké Británii a Španělsku. Současně s tímto lékem se však objevila řada nových otázek. Především, prospěje Sativex dekriminalizaci konopí, nebo naopak jeho prohibici?

Seznamme se nejprve s lékem jako takovým. Sativex je ústní sprej obsahující v poměru 1:1 kanabinoidy THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidinol). Tyto rostlinné extrakty jsou získány zpracováním dvou geneticky odlišných druhů Cannabis sativa, jež jsou množeny řízkováním, zachovávají si tedy své konstantní vlastnosti. Rostliny jsou pěstovány bez použití umělých hnojiv a zalévány pitnou vodou. Sativex obsahuje v etanolu rozpuštěných 27 mg/ml THC a 25 mg/ml CBD. Každá vstříknutá dávka obsahuje 2,7 mg THC a 2,5 mg CBD.

Co se účinků týče, THC tlumí bolest, uvolňuje svaly, podporuje chuť k jídlu a působí proti zvracení. Má také, jak je všeobecně známo, psychoaktivní účinky.

CBD má protikřečový účinek, stejně jako THC uvolňuje svalové napětí, účinkuje jako neuroprotektivum (chrání nervové buňky a jejich funkce před poškozením), je antioxidant, má antipsychotické účinky, snižuje úzkost a psychoaktivní účinky THC. Je patrné, že záměrem firmy bylo vytvořit takový preparát, u nějž by byly omezeny psychoaktivní účinky THC a zachovány účinky léčebné.

Sativex byl podroben řádným klinickým studiím, jeho účinky byly srovnávány s kontrolní skupinou užívající placebo (neúčinnou látku) a jeho pozitivní vliv byl prokázán u cca 50 % nemocných trpících roztroušenou sklerózou. Ke zjištění, zda pacient pozitivně reaguje na léčbu, jsou zapotřebí 4 týdny, pakliže nedojde ke zlepšení, není pro něj tato léčba vhodná.

V případě pacientů s roztroušenou sklerózou si tito sami zvyšují dávku až do doby, kdy dojde k ovlivnění spasticity (což je ztráta normální pružnosti ve svalech nohou a paží v důsledku nemoci v centrálním nervovém systému, která vyúsťuje často v extrémní ztuhlost svalů a znemožňuje nemocným pohyb) nebo pocítí nežádoucí účinky. Maximální denní dávka byla v klinických studiích určena na 24 vstřiků za den.

Je třeba poznamenat, že z kasuistik popisujících některé případy v rámci studií prováděných u nás plyne, že po ukončení léčby Sativexem a přechodu na standardní léčbu došlo opět ke zhoršení – pokud ovšem pacient nepokračoval v ilegální samoléčbě marihuanou… Nežádoucí účinky Sativexu mají většinou slabou intenzitu a zahrnují závrať, únavu, průjem, nucení na zvracení, poškození vnímání chuti a sucho v ústech.

Zdá se tedy, že Sativex je nadějí pro nemocné, přesto jsou zde jistá „ale“. Nejprve je třeba zdůraznit, že nezpochybnitelným přínosem Sativexu jsou právě výše zmíněné klinické studie, které nezvratně dokazují, že konopí je lék, a to lék účinný. Dalším pozitivem je bezpochyby i snaha o snížení psychoaktivních účinků. Psychoaktivní účinky THC jsou sice pro jistou část populace veskrze příjemnou záležitostí, nicméně snahu o jejich omezení v léčivu vítám. Přínosem je i standardizovaná kvalita, i když ta už se dostala do zorného pole kritiky. Konstantní množství účinných látek garantované bezpochyby je, ale vzhledem ke způsobu podání, kdy se část léku vstřebá sliznicí a část vteče do žaludku, nelze zajistit konstantní účinek. Ze zažívacího traktu se totiž THC vstřebává pomaleji, ale jeho účinek je pak silnější a trvá déle. Jemné vyladění dávkování, o němž výrobce hovoří, je tedy velmi sporné. Naštěstí u kanabinoidů nehrozí vážnější komplikace při předávkování. Kritizován bývá i pomalejší nástup účinků, ale v tom bych nespatřoval zásadní problém. Na druhou stranu je způsob podání vhodný i pro ty, kteří mají odpor ke kouření a potřebují rychlejší účinek, než kdyby konopí jedli.

Drahá komerce

Významnější námitkou je poukaz na vysokou cenu a komerční zájmy výrobce. Cena léku má mnohonásobně převyšovat cenu přírodního konopí. Záleží pak na zdravotních pojišťovnách, do jaké míry budou lék hradit a zda nebude vlastní pěstování marihuany mnohdy výhodnější variantou. Největším problémem je, jak poukazuje průkopník léčby konopím Dr. Lester Grinspoon, skutečnost, že „Sativex vytvoří další komerční tlak na to, aby konopí zůstalo zakázané, podobně jako tomu bylo po vynálezu Marinolu. Místo naplnění nadějí, které do tohoto léku vkládají antiprohibicionisté, by totiž mohlo dojít k pravému opaku a v zájmu prosazení nového léku by tlak mocných farmaceutických firem na zachování zákazu konopí ještě zesílil“.

Klinické testování Sativexu prokázalo, že kanabinoidy jsou schopny pozitivně ovlivnit obtíže pacientů trpících roztroušenou sklerózou, kteří jsou rezistentní na běžnou léčbu, a tím zlepšit kvalitu jejich života a soběstačnost. Z údajů, které měli lékaři provádějící klinické studie k dispozici, nebyl zřejmě žádný případ abstinenčního syndromu a nedošlo ke zneužití tohoto přípravku.

Domnívám se, že celkově vzato je Sativex patrně přínosem, zvláště proto, že se může stát účinnou pomocí těm nemocným, kteří – ať už z jakýchkoli důvodů – nechtějí doma pěstovat konopí ani je nakupovat od dealerů. Po jeho schválení lze očekávat, že se k výrobě obdobných léčiv přidají i další farmaceutické firmy a konkurenční tlak povede jak k postupnému snížení ceny těchto přípravků, tak i ke zvýšení kvality (například dořešení problému aplikace léku). Konopí a jeho pěstování se však k dekriminalizaci či dokonce legalizaci patrně nepřiblíží – Dr. Grinspoon má nejspíš pravdu a farmaceutické firmy budou bezpochyby zdůrazňovat, že jejich výrobky mají, na rozdíl od „zlé“ marihuany, jen malé psychoaktivní účinky. I pacienti, kteří si konopí pěstují sami, se mohou ocitnout v nevýhodě, budou-li souzeni – nyní bude moci obžaloba namítnout, že mohli využít medikamentózní léčbu lege artis.

Doufejme, že to dobré převáží.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!