Aktuální článek
IACM zpravodaj

IACM zpravodaj

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

Věda: Konopí podle rozsáhlé klinické studie zlepšuje symptomy roztroušené sklerózy

Podle klinické studie na 279 pacientech trpících roztroušenou sklerózou zlepšuje konopný výtažek svalovou ztuhlost, bolest, křeče a spánek. Studie s názvem Roztroušená skleróza a konopný výtažek (The Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis – MUSEC), kterou vedl Dr. John Zajicek, profesor na University of Plymouth, proběhla ve 22 nemocnicích ve Velké Británii. Jedna kapsle s extraktem obsahovala 2.5 mg THC a 1.25 mg CBD (kanabidiolu). Po dvoutýdenní fázi titrace dávky, během níž mohli účastníci zvyšovat denní dávky z 5 mg až do maximálně 25 mg THC, následovala desetitýdenní fáze samotného užívání.

Poměr pacientů, kteří uváděli úlevu od svalové ztuhlosti po 12 týdnech, byl téměř dvojnásobný u těch, kteří užívali konopí, než u placeba (29.4 % oproti 15.7 %). Podobné výsledky byly zjištěny u bolesti, spasticity a kvality spánku. Autoři uzavírají: „Studie dosáhla svého primárního cíle – ukázat, že konopný výtažek je účinnější než placebo při léčbě svalové ztuhlosti u roztroušené sklerózy. To bylo podpořeno také výsledky u sekundárních proměnných účinnosti.” 

Zdroj: Zajicek JP, Hobart JC, Slade A, Barnes D, Mattison PG; on behalf of the MUSEC Research Group. Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis: results of the MUSEC trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 12. července 2012

Věda: Konopí redukuje symptomy u pacientů se závažnou posttraumatickou stresovou poruchou

Symptomy závažné posttraumatické stresové poruchy u mladého muže se výrazně zlepšily v důsledku samoléčby konopím, tvrdí případová studie z katedry psychiatrie hannoverské lékařské školy v Německu. Pacient byl od svých čtyř let dlouhodobě obětí sadistického sexuálního zneužívání ze strany svého otce a strýce z otcovy strany, které pokračovalo až do jeho patnácti let, kdy se podruhé pokusil spáchat sebevraždu.

Autoři zprávy se setkali s pacientem poprvé o několik let později, kdy byl přijat na psychiatrické oddělení kvůli bezpečnosti a stabilizaci během krize, kdy trpěl těžkými, nekontrolovatelnými flashbacky, návaly paniky a impulsy k sebepoškozování. Ty měly v minulosti za následek závažná sebezraňování (většinou pořezání nožem). Po několika dnech léčby a stabilizace byl odeslán k hospitalizaci do psychoterapeutického léčebného centra. V následujících týdnech došlo ke dramatickému zlepšení jeho stavu. Když byl dotázán, co si myslí o zlepšení svého stavu, přiznal, že se od jiných pacientů naučil kouřit konopí. Objevil, že je schopen předcházet disociativním stavům kouřením konopí ve chvíli, kdy začal pociťovat reaktivaci a intenzifikaci traumatických vzpomínek, prožívaných jako flashbacky. Ačkoliv i po požití konopí nadále prožíval fenomén flashbacku, docházelo ke změně v jeho průběhu a intenzitě. Autoři zprávy případ podrobili zkoumání a uzavřeli: „Ve stále větší míře dochází k akumulaci důkazů toho, že kanabinoidy by mohli hrát roli při potlačování strachu a mít antidepresivní účinky.”  

Zdroj: Passie T, Emrich HM, Karst M, Brandt SD, Halpern JH. Mitigation of post-traumatic stress symptoms by Cannabis resin: A review of the clinical and neurobiological evidence. Drug Test Anal. 26. června 2012

Věda/Izrael: Brzy mohou začít klinické studie s konopnou odrůdou s vysokým obsahem CBD 

polečnost Tikun Olam vyšlechtila konopnou odrůdu s obsahem 15.8 % CBD (kanabidiolu) a méně než jedním procentem THC. Tuto odrůdu, která nevyvolává psychické účinky, nazvali Avidekel. Raphael Mechoulam, profesor medicínské chemie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě uvádí, že vykazuje slibný potenciál jako silný protizánětlivý lék. Ruth Gallilyová, emeritní profesorka imunologie na Hebrejské univerzitě, která pracuje pro zmíněnou společnost a studiem CBD se zabývá již přes 12 let, testovala účinky konopí Tikun Olamu s vysokým obsahem CBD na myších. Očekává, že klinické studie začnou během několika měsíců.

Mnoho léčebných účinků konopí je připisováno THC, které je také zodpovědné za typické psychologické účinky. „Tzv. zkouřenost není vždy to, co potřebujeme. Někdy je to spíše nechtěný vedlejší účinek,” říká Zack Klein, vedoucí vývoje u Tikun Olamu. Avidekel je novou odrůdou rostliny, která je již v Izraeli k léčebnému využití povolena, takže nic nestojí v cestě pacientům, kteří již konopí užívají, aby Avidekel vyzkoušeli. Klein uvedl, že za posledních šest měsíců ho začalo užívat asi 10 pacientů.

Zdroj: Reuters, 3. července 2012

USA: Výdejny konopí nezvyšují míru kriminality v oblasti, tvrdí nová studie

louhou dobu bylo hlavním argumentem odpůrců léčebného konopí tvrzení, že výdejny konopí způsobují nárůst kriminality, především vloupání a přepadávání. Jediným problémem tohoto argumentu je, že není pravdivý, alespoň podle nové studie financované americkým Národním institutem pro zdraví (National Institute of Health). Studie publikovaná v časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs zjistila, že ve čtvrtích s výdejnami léčebného konopí v Sacramentu nebyla o nic vyšší pravděpodobnost spáchání zločinu než v jiných čtvrtích.

Studie se zabývala mírou kriminality v Sacramentu v roce 2009, tedy před tím, než Sacramento zavedlo pravidla pro výdejny konopí. Ačkoliv si výzkumníci nebyli jisti, proč nedošlo k žádnému zvýšení kriminality v okolí výdejen, domnívají se, že vliv na udržení kriminálníků mimo oblast mohou mít přítomné bezpečnostní hlídky a kamery. Anebo, jak napsali autoři ve své zprávě, je dost dobře možné, že výdejny konopí zkrátka nezvyšují kriminalitu „o nic víc, než jakýkoli jiný podnik v komerční oblasti.” Několik vražd v oblastech výdejen v San Francisku a Hollywoodu a vloupání v San Francisku, Santa Cruz a Colorado Springs se jako s výdejnami konopí spojená zločinnost dostalo do hlavních celonárodních zpráv, avšak tyto případy nejsou reprezentativní, uvedli autoři studie.

Zdroj: U.S. News & World Report,
6. června 2012

Kanada: Dvě třetiny Kanaďanů podporují dekriminalizaci konopí

V nedávném průzkumu veřejného mínění uvedlo 66 % Kanaďanů, že se domnívají, že držení malého množství konopí by mělo být dekriminalizováno. Tito respondenti podporují ukončení pokutování a dalších trestů za pouhé držení konopí.

Zdroj: UPI, 2. července 2012

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!