Aktuální článek
Jak vlastně funguje léčebné konopí? 2. část

Jak vlastně funguje léčebné konopí? 2. část

  • Δ9-THC a CB1 receptor

Jak jsme už psali v první části tohoto seriálu, při správném výběru odrůd konopí a metod jeho užívání můžeme využít komplexní vztahy mezi některými odrůdami konopí a jejich účinky, které pomáhají při závažných symptomech mnoha nemocí. Je to výsledek přímé souhry mezi některými kanabinoidy (účinnými látky konopí), endogenními kanabinoidy (vyráběnými naším tělem) a specifickými G-proteinovými spřaženými receptory v našem organismu.

Například odrůdy s původní tropickou a subtropickou genetikou typu sativa – a to zvlášť jejich rovníkové odrůdy typu haze – navozují high s povznášejícími pocity štěstí, které jsou pro pacienty blahodárné. Kanabinoidy primárně odpovědné za tento účinek patří do skupiny Δ9-THC neboli Δ9-tetrahydrokanabinolu. Při tomto výkladu o účincích „šťastné trávy” se pro stručnost budeme detailně zabývat jen tímto kanabinoidem, ačkoli existují desítky dalších variant THC, které nacházíme v odrůdách Cannabis sativa. Spíš než procenta jsou důležitější poměry obsažených kanabinoidů – je známo, že účinek rostliny v celku je větší, než součet jejích oddělených částí.

V současnosti se zdá, že velcí pěstitelé konopí se zaměřili na šlechtění odrůd s razantně sedativním účinkem, zatímco stárnoucí hipíci vykládají, že ta „pravá” tráva by kuřákovi měla způsobit jen pocit euforie, tzv. stav „high”. V protikladu k účinku „body” (tělový) nebo „stoned” (zhulený) , který je vlastní odrůdám typu indika s vysokým obsahem CBD je „head effect” (účinek na hlavu) způsobený tím, že rostlinný kanabinoid Δ9-THC proniká krevním oběhem do mozku. Aktivuje přitom CB1 receptory, které se nacházejí všude v našem těle, ale nejvyšší koncentraci mají v mozku. Výrazné účinky THC na centrální nervovou soustavu se pohybují od euforie po změnu poznávacích schopností a vysvětlují, proč se cítíme high a je nám do smíchu po odrůdách, v nichž převládá tento kanabinoid. Léčebné účinky jsou méně zjevné, možná kvůli vlivu na CNS. Konopí se může v léčbě užívat i pro potlačení bolesti, protože má analgetický účinek.

Dále známe anti-emetický účinek (proti zvracení) a působení proti nevolnosti Δ9-THC, který je také známým stimulantem chuti k jídlu, což velmi ulevuje pacientům s rakovinou a AIDS, a intenzívně se zkoumá, jakým způsobem prospívá i nemocným s roztroušenou sklerózou. Pacienti s Crohnovou chorobou také uvádějí významnou úlevu od bolestí při užívání odrůd konopí typu sativa. Kanabionoid Δ9-THC není sám o sobě lékem proti bolesti; spíš jen bolest potlačuje. Kanabinoidy blokují receptory bolesti, což je jejich primárním účelem v paliativní (podpůrné) léčbě.

Účinek Δ9-THC proti zvracení pomáhá pacientům s nevolností u celé řady nemocí. Mnoho žen užívá konopí na úlevu od bolesti, nevolnosti a deprese, které jsou často následkem silných menstruačních křečí. Pacientům s rakovinou na chemoterapii ulevuje od symptomatické nevolnosti a pacienti často pokračují v léčbě konopím i po jejím skončení, protože výše uvedené blahodárné účinky Δ9-THC jim celkově zlepšují kvalitu života.

Bolestem, nevolnosti, svalové atrofii, únavě a nedostatku chuti k jídlu, které jsou následkem AIDS nebo rakoviny se říká wasting syndrom neboli kachexie. Pacienti mají velké problémy s příjmem potravy a ztráta váhy jim může způsobit úbytek energie a velké utrpení, navíc nebývají schopni užívat předepsané léky. S užíváním Δ9-THC se sníží nevolnost, zvýší se chuť k jídlu a obnoví se schopnost polykat. Konopí pomáhá jak inhalované, tak užívané vnitřně, ale vzhledem k obtížím s jídlem u těchto pacientů se doporučuje vyhnout se přípravkům v podobě potravy a užívat konopí spíš jako tinkturu, vaporizováním nebo jako čaj, aby byla léčba co nejefektivnější.

Pacientům s kachexií zřejmě prospívá i lehký stimulující účinek Δ9-THC, protože uvádějí, že se po konopí cítí šťastnější a schopnější zvládat emocionální stránky jejich nemoci – což je nesmírně důležité i pro mnohé nemocné s roztroušenou sklerózou a Huntingtonovou chorobou. (Pacientům s Huntingtonovou chorobou se s užíváním Δ9-THC mohou zlepšit pohybové funkce a vrací se jim síla, navíc se zpomaluje vývoj symptomů. Je docela možné, že další výzkum objeví biologické spojení mezi léčbou konopím u roztroušené sklerózy, Hungtingtonovy choroby a dalších podobných nemocí.)

Deprese, další důležitý vedlejší projev těchto nemocí, se od pradávných časů léčila odrůdami typu sativa: zdá se, že Δ9-THC se díky silné interakci s CB1 receptory v mozku přímo zaměřuje na pocity deprese nebo je u mnohých pacientů zablokuje. Vědci dnes zkoumají toto spojení a pokoušejí se najít podobnou terapii pro pacienty s bipolární poruchou. Dokonce i při spontánní samoléčbě nebo při rekreačním využití uživatelé odrůd s převládajícím Δ9-THC uvádějí pocity high a štěstí, jimiž jsou odrůdy typu sativa a haze známé. Jen několik potáhnutí z vaporizéru nebo z jointu může mnohým pacientům pomoct začít nový den nebo dokonce vyrazit na procházku.

Roztroušená skleróza a Hungtingtonova choroba jsou diagnózy, u kterých se konopí pro léčbu nevybírá tak snadno jako u jiných nemocí. Jelikož tito pacienti také potřebují úlevu od křečí a třesů, které se někdy léčí jinými kanabinoidy nebo jejich kombinací (to bude předmětem třetí části seriálu), je pro ně velmi důležité, aby se co nejlépe vyznali v různých odrůdách a jejich účincích. Je také zásadně důležité dodržovat předepsané dávky, protože množství běžné při rekreačním užívání by mohlo mít silnější – a možná méně žádoucí – účinek než terapeutické dávky.

Při léčbě některých nemocí jako astma nebo zelený zákal je přístup k léčbě konopím jednodušší. Kanabinoid Δ9-THC má bronchodilatační účinek, rozšiřuje cévy a zvyšuje kapacitu plic, které dodávají víc kyslíku do krve. Pojídání konopí nevyvolá stejnou odezvu organismu – rostlinu je třeba inhalovat, aby poskytla pokud možno okamžitý účinek. Pacientům se zeleným zákalem konopí poskytuje podobnou úlevu jako těm s astmatem – nitrooční tlak se po inhalaci Δ9-THC rychle sníží. Opět, vnitřní užívání konopných přípravků má příliš dlouhý nástup účinků, takže u mnoha nemocí je vaporizování doporučeným způsobem terapie. Bronchodilatační účinek konopí také může zesílit nebo i znásobit účinek předepsaných léků.

Méně jednoznačné je používání Δ9-THC při léčbě pohybových poruch nebo úzkosti jako u Tourettova nebo posttraumatického syndromu. Syndrom ADHD se léčí amfetaminy, které u těchto pacientů vyvolávají atypickou odezvu – zkoumá se však používání Δ9-THC jako bezpečnější a nenávykové alternativy, neboť se zjistilo, že tento povznášející, cerebrální kanabinoid „omezuje prostřednictvím CB1 receptorů impulsivní výběr”.

Konopí je zcela jistě droga, nezávisle na odrůdě. Ačkoliv se sativy i indiky po tisíce let používaly v léčbě, nesmíme zapomínat, že některé nemoci by se mohly zhoršit podáváním nesprávné odrůdy nebo typu konopí. Například lidé s agresivní povahou, trpící nespavostí nebo záchvaty křečí zjistí, že sativa jejich problémy zhoršuje, zatímco indica jim pomáhá víc než předepsané léky; při léčbě migrén se musí často experimentovat, protože jejich léčba je velmi individuální, jedna odrůda může někomu pomoct, zatímco u jiného pacienta bolest hlavy ještě zhorší.

Jak už bylo výše řečeno, konopí je větší než součet jeho částí. U některých nemoci je výběr odrůdy pro léčbu jednoduchý, avšak mnohé choroby se nejlépe léčí kombinací odrůd a metod užívání. Například pacient s roztroušenou sklerózou se silnými bolestmi najde úlevu v silné sativě nebo haze podávané vaporizováním, zatímco jiný pacient s velkým třesem se bude léčit díky sedativním, relaxačním účinkům čaje z odrůd typu indica, o kterých bude pojednávat třetí a závěrečná část tohoto seriálu. Zůstaňte naladění na konopí a odpovědnou léčbu touto rostlinou!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!