Aktuální článek
Konopná lež má krátké nohy

Konopná lež má krátké nohy

  • Světová média věnovala nedávno velkou pozornost čerstvě publikovaným výsledkům dvou studií, týkajících se užívání konopí mezi mladými lidmi. Oba výzkumy spolu sice přímo nesouvisí, ale spojuje je zvláštní způsob, jakým byly závěry v médiích interpretovány a prezentovány veřejnosti.

Noviny po celém světě se hemžily palcovými titulky typu: „Tráva u mladých chlapců zvyšuje riziko rakoviny varlat” (v případě kalifornské studie), ale i v českých médiích se objevila varování jako: „Jen si hulte, demence čeká” (v souvislosti s novozélandským výzkumem). Takto nazvaný článek v jistém týdeníku dokonce vyvolal sérii bouřlivých reakcí ze strany českých konopných aktivistů, které (zatím?) demence nepostihla. A především – na základě jakých důkazů média varují a urážejí příznivce marihuany?

IQ tykve

Vědci z novozélandského Dunedinu publikovali koncem léta výsledky přes třicet let trvajícího výzkumu ohledně vlivu pravidelné konzumace marihuany na inteligenci, pozornost a paměť mladých lidí. Podle interpretace v médiích došli vědci k jednoznačnému závěru, že u jedinců, kteří začali v mládí užívat konopí víckrát než jednou týdně, došlo při srovnání relevantních hodnot ve věku třinácti a třiceti osmi let k poklesu IQ v průměru o osm bodů.

Během tohoto období se u více než tisícovky osob pravidelně kontrolovala jejich spotřeba marihuany a prováděly se různé testy. Samotní vědci přitom celou dobu upozorňovali na fakt, že jejich výzkum se nezabývá možnými negativními dopady na inteligenci mezi dospělými uživateli, ale pouze analyzuje situaci mezi uživateli, kteří začali kouřit marihuanu v pubertálním věku, kdy ještě nebyl zcela ukončen jejich fyzický vývoj. Zároveň je zřejmé, že respondenti přicházeli kromě konopí do styku s dalšími zakázanými i povolenými substancemi, které mohly určitým způsobem ovlivňovat jejich inteligenci. Bohužel novinové články určené široké veřejnosti podobné „detaily” a další sporné body často záměrně vynechávaly.

Za prvé, jak se obecně ve světě vědy tvrdí, korelace neznamená příčinnou souvislost – to, že někdo kouřil konopí jako teenager a v dospělosti měl snížené hodnoty IQ, automaticky neznamená, že marihuana toho byla příčinou. Samotný způsob měření a hodnocení IQ je dodnes považován za kontroverzní. Nelze jednoznačně určit, co všechno má na výsledné hodnoty vliv, a stejně tak neplatí, že člověk s nižším IQ nemůže mít úspěšný a spokojený život. Mezi určující faktory pro dosažení životních cílů a celkové spokojenosti člověka patří sociální inteligence, odhodlání a motivace.

Stejně tak je nutné brát v potaz společenské postavení zkoumaných osob – dá se totiž předpokládat, že marihuanu začínají excesivně užívat již v mládí lidé spíše z nižších vrstev společnosti nebo vyrůstající v neharmonickém rodinném prostředí, kteří se celý život věnují také konzumaci tabáku, alkoholu a dalších nebezpečných drog. Aby byl tento výzkum skutečně vypovídající, musel by proto u každého subjektu obsahovat i podrobná data o užívání všech dalších látek potenciálně ovlivňujících inteligenci. Jelikož to by bylo prakticky neproveditelné, autoři se zaměřili pouze na konopí a sami si (na rozdíl od spousty novinářů) limity svého bádání uvědomují – v závěru studie zmiňují několik konkrétních a významných omezení, které se v médiích samozřejmě neobjevily:

„Výzkum definitivně neprokázal, že příčinou snížení IQ je právě užívání konopí. Nebyl ani objeven mechanismus, jak by takové poškození neuropsychologických funkcí mělo konkrétně probíhat . Dalším problémovým bodem byla skutečnost, že se nijak nekontrolovalo, zda uživatelé poskytují pravdivé údaje. Výzkum se navíc dostatečně nezabýval množstvím a kvalitou užívaného konopí. Bylo by také potřeba věnovat více prostoru zkoumání přesného věku, kdy mladí lidé začínají užívat konopí, a zda jsou případné neuropsychologické změny vratné, protože naše výsledky nebyly ve srovnání s jinými studiemi jednoznačné. Posledním limitem pro vyvozování obecnějších závěrů byl fakt, že studie se zabývala pouze respondenty, kteří pocházeli z jednoho města.” 

Konopí rakovinu léčí, anebo způsobuje?

Druhá studie byla představena veřejnosti začátkem září a je dílem autorského kolektivu z Jihokalifornské univerzity v Los Angeles. Financoval ji Národní institut pro boj s rakovinou (NCI) a oproti vcelku seriózně vedenému výzkumu z Nového Zélandu působí tato práce jako čistá propaganda, vyrobená na zakázku a publikovaná krátce před několika důležitými volbami ve Spojených státech – jednak samozřejmě prezidentskými, ale také před (pro konopné hnutí neméně důležitým) referendem o legalizaci konopí ve třech amerických státech Colorado, Washington a Oregon.

Jedna z autorek studie, doktorka Victoria Cortessisová, prezentuje výsledky takto: „Náš tým porovnával data 163 mužů s rakovinou varlat a 292 zdravých jedinců. 51 % nemocných mužů uvedlo, že užívá konopí víckrát než jednou týdně. Na základě těchto údajů jsme nakonec došli k závěru, že uživatelé konopí měli dvakrát větší šanci dostat rakovinu varlat.”

Zároveň ovšem připouští, že se vědcům nepodařilo zjistit, jak konkrétně by marihuana měla nemoc způsobit. Jinými slovy, nenašli žádný důkaz, že tomu tak opravdu je, ale údajně se jedná o souvislost s endokanabinoidním systémem. Ano – s tím samým systémem, který se nachází všude v lidském těle, zajišťuje správné fungování celého organismu a je také důležitým činitelem například při tvorbě zdravých spermií ve varlatech.

Tyto pochybné výroky pobouřily mnoho odborníků, přesto je bez otálení převzala většina médií po celém světě. Jak poznamenává Steve DeAngelo, výkonný ředitel největší výdejny lékařského konopí na světě Harborside Health Center z kalifornského Oaklandu:

„Po přečtení jsem okamžitě do televize NBC poslal odkaz na nedávné výsledky studie z Madridu, kde je uvedeno, že konopí má naopak protirakovinné účinky. Závěry studie z Los Angeles naprosto neodpovídají výsledkům mnoha dalších výzkumů z posledních let a navíc jsou postaveny na korelaci, která nedokazuje souvislost. Zkoumaný vzorek byl kromě toho celkem malý a kontrolní skupina byla dvakrát početnější než skupina nemocných.”

Jak se překrucují fakta

Při letmém pohledu na různé příspěvky v novinách je zřejmé, že záměrným vynecháním určitých informací se lze dobrat k docela jiným závěrům, než jaké původně prezentovali sami autoři. Například článek na serveru televize CNBC a mnoho dalších médií svorně tvrdí, že kuřáci konopí mají dvakrát větší šanci dostat rakovinu varlat. Profesor Paul Pharoah z Cambridgeské univerzity to ale vyvrací:

„Toto riziko je ve skutečnosti minimální. Pravděpodobnost výskytu rakoviny varlat je největší u mužů před třicátým rokem věku, přičemž ročně se ve Velké Británii jedná o osmnáct případů na sto tisíc jedinců… Pokud bychom použili data Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), podle kterých marihuanu někdy užívalo zhruba 30 % mladých mužů, dojdeme k závěru, že se v této věkové skupině zvyšuje riziko v absolutních hodnotách o zanedbatelných 0,012 %.”

V tomto případě je tedy zřejmé, že i samotní autoři studie záměrně neuvádějí přesné výsledky výzkumu a naopak prezentují zavádějící data, zveřejňují nepřesné informace a vyvolávají neopodstatněnou paniku. Na rozdíl od blamáže s novozélandskou studií se zástupci médií ani nemusí snažit o překrucování výsledků a závěrů, protože zkreslené a neúplné informace se nacházejí přímo v textu studie.

Logika věci

Autoři studie se však v očích přemýšlející části veřejnosti sami zdiskreditovali, když došli k dalším zajímavým závěrům – přišli jednak na to, že u pravidelných uživatelů kokainu se riziko rakoviny varlat snížilo, což odpůrce nelegálních drog také nejspíš příliš nepotěší. A v neposlední řadě se i v jejich „konopné teorii” ukázaly trhliny, protože studie tvrdí, že pozitivní korelace mezi marihuanou a rakovinou údajně platí pouze pro jedince, kteří drogu užívají deset nebo méně let. U mužů, kteří užívají konopí více než deset let, se toto zvýšené riziko neprojevilo.

Nabízí se proto otázka, zdali by logický závěr z této studie neměl spíše znít, že pro mladé příznivce konopí by bylo nejlepší, kdyby ho užívat nikdy nepřestali. 

Zdroje:
www.cnbc.com
theconversation.edu.au

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!