Aktuální článek
IACM zpravodaj

IACM zpravodaj

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. www.cannabis-med.org

Věda: užívání konopí dospělými lidmi nezpůsobuje snižování inteligence

Ani těžké užívání konopí nezpůsobuje u dospělých osob zhoršování kognitivních schopností. Těžké užívání této drogy v průběhu dospívání však na druhou stranu může mít za následek snížení inteligence v dalším životě. To jsou hlavní závěry dlouhodobé studie, kterou provedl mezinárodní tým vědců na Novém Zélandě. Účastníky výzkumu byli členové Dunedinské studie, tj. kohortové (kohorta znamená populaci respondentů stejného věku) studie, při níž bylo sledováno 1037 osob po dobu od narození v letech 1972-1973 až do dosažení věku 38 let. Užívání konopí bylo zjišťováno formou interview ve věku 18, 21, 26, 32 a 38 let. Neuropsychologické testy byly prováděny ve věku 13 let, tedy před začátkem užívání konopí, a znovu ve věku 38 let.

Výzkumníci zjistili, že u těch účastníků, kteří nepřetržitě užívali konopí – tj. kouřili minimálně 4x týdně, rok co rok, již v teenagerském věku a dále – došlo k poklesu jejich IQ. Čím více tito lidé kouřili, tím bylo snížení IQ výraznější. Tento efekt byl však pozorován pouze u těch osob, které začali kouřit konopí v průběhu dospívání. „Jedná se o tak specifickou studii, že jsem silně přesvědčen, že konopí je bezpečné pro mozky starší 18 let, ale naopak riskantní pro mladší,” uvedl pro BBC News člen výzkumného týmu profesor Terrie Moffitt z Psychiatrického institutu King’s College v Londýně. „Tyto výsledky jsou dobrou zprávou pro všechny pacienty, kteří užívají léky na bázi konopí,” uvedl Franjo Grotenhermen, předseda Německé asociace pro konopí jako léčivo v tiskové zprávě asociace. „Umírněná konzumace konopí, ať už jako léku nebo jako rekreační drogy dospělými osobami, nemá za následek měřitelné poškození inteligence.”

Zdroj: BBC News 28. srpna 2012

Věda: konopí působí na lidi různě, což může být pozorováno na obrazech mozkové aktivity

Podle klinické studie na 21 zdravých lidech, jimž bylo orálně podáno 10 mg THC, reagovali někteří účastníci projevením přechodných mírných psychotických symptomů, zatímco u jiných k tomuto jevu nedošlo. Tento rozdíl byl spojen s rozdíly v mozkové aktivitě, jak ukázalo snímkování mozku. Takový je výsledek placebem kontrolované studie na Psychiatrickém institutu na King’s College v Londýně, vedené prof. Philipem McGuirem, vedoucím katedry studia psychózy. Vzorek účastníků byl rozdělen na základě stupnice, jež je používána k měření tzv. „pozitivních” symptomů u schizofreniků v důsledku podání THC. U 11 účastníků se objevily přechodné psychotické symptomy (změny ve vnímání, pocity velkoleposti apod.), u dalších 10 účastníků se takové symptomy neobjevily.

U jednotlivých skupin se projevila odlišná aktivace v určitých oblastech mozku (levý parahipokampální závit, levý a pravý střední temporální závit a pravý mozeček). V těchto oblastech vykazovalo THC opačné účinky ve srovnání s placebem u uvedených skupin. Subjekty s přechodnou psychózou také vykazovaly nižší aktivaci pravého temporálního závitu a mozečku než druhá skupina nezávisle na účinku THC. Autoři dospěli k závěru, že „přítomnost akutních psychotických symptomů je spojena s odlišným účinkem THC na aktivaci předního a středního temporálního kortexu a mozečku, což naznačuje, že tyto oblasti zprostředkovávají vliv drogy na psychotické symptomy.”

Zdroj: Cannabis affects people differently: inter-subject variation in the psychotogenic effects of ∆9-tetrahydrocannabinol: a functional magnetic resonance imaging study with healthy volunteers.Psychol Med. 2012, 1. října 2012, str. 1–13.

Věda: antiepileptická efektivita kanabidivarinu bude testována v klinických studiích

Vědci na University of Reading ve Velké Británii poprvé ukázali, že v minulosti nezkoumaný kanabinoid kanabidivarin, který je obsažen v rostlině konopí, by mohl vést k efektivní léčbě epilepsie. Tým vědců z katedry farmacie a psychologie objevil, že kanabidivarin (CBDV) má potenciál být účinný při předcházení záchvatům, a to s velmi málo vedlejšími účinky. Kanabidivarin je je kanabinoid ze skupiny CBD (kanabidiol).

Podle studie, provedené na Readingské univerzitě, CBDV silně potlačoval záchvaty v šesti různých zvířecích modelech, které jsou běžně používány při hledání léků na epilepsii. Vědci také zjistili, že kanabidivarin příznivě působí i v kombinaci s dalšími běžně užívanými léky na epilepsii a narozdíl od jiných kanabinoidů – jako např. THC – není psychoaktivní, tj. nemá psychotropní účinky. Dr. Ben Whalley, který studii vedl, říká: „Jde o mimořádně vzrušující milník v našem výzkumu využití nepsychoaktivních složek konopí pro léčbu epilepsie. (…) V současnosti předepisované léky na předcházení záchvatům mohou mít závažné vedlejší účinky na pacientovy pohybové a kognitivní schopnosti, čímž mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu života lidí, kteří je každodenně užívají.”

Britská společnost GW Pharmaceuticals uvedla pro agenturu Reuters, že klinické studie s použitím kanabidivarinu by mohly být zahájeny v roce 2013.

Zdroje: Hill AJ, et al. Br J Pharmacol., 12. září 2012 

USA: pokus o uzavření výdejen konopí v Los Angeles zastaven občany města

Podle reportáže časopisu Wall Street Journal zákaz výdejen konopí v Los Angeles nevstoupí v platnost díky aktivitě obhájců léčebného konopí, kteří vedli úspěšnou petiční kampaň za zablokování tohoto zákazu. Po letech neúspěšných pokusů o kontrolu počtu konopných obchodů schválila městská rada Los Angeles koncem července vyhlášku, která staví výdejny konopí mimo zákon.

Nyní však obhájci léčebného konopí předložili kolem 50 000 podpisů proti takovému zákazu, což je podle úřadu městského tajemníka téměř dvojnásobek potřebného počtu. Jakmile úřad prověří platnost podpisů, městská rada bude muset rozhodnout, zda zmíněnou vyhlášku odvolá, nebo tuto otázku zařadí do referenda v příštím roce. Některá kalifornská města již nyní zakazují prodej konopí pacientům, avšak asi 50 měst prodej povoluje a reguluje pouze věci jako počet výdejen, jejich umístění nebo otevírací hodiny.

Zdroj: Wall Street Journal, 5. září 2012

USA: občané Arkansasu a Massachusetts budou v listopadu rozhodovat o zákonech, legalizujících konopí pro léčebné účely

Dne 22. srpna schválili legislativci Arkansasu umístění návrhu na legalizaci léčebného využití konopí na listopadové lidové hlasování (referendum). Podporovatelé návrhu se snaží, aby se Arkansas stal prvním jižanským státem USA, který by tuto drogu schválil k užívání u některých nemocí. Arkansaská vláda uvedla, že sdružení Arkansans for Compassionate Care (Arkansasané pro soucitnou péči) získali dostatek podpisů k tomu, aby byl návrh předložen voličům.

Celkem 17 států USA a District of Columbia zatím legalizovalo nějakou formu léčebného využití konopí. Návrh by umožnil Arkansasanům s určitými nemocemi nakupovat konopí ve výdejnách na doporučení lékaře. Mezi tato onemocnění patří rakovina, glaukom (zelený zákal), HIV/AIDS nebo Alzheimerova choroba. Návrh by zároveň umožnil pacientům nebo poskytovatelům péče pěstování konopí v tom případě, kdy pacient žije dále než pět mil od nejbližší výdejny konopí. V listopadu se bude o legalizaci léčby konopím hlasovat také ve státě Massachusetts. Kromě toho se letos na podzim bude hlasovat o dekriminalizaci rekreačního užívání konopí ve státech Colorado, Oregon a Washington.

Zdroj: San Francisco Chronicle, 22. srpna 2012

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!