Aktuální článek
Kauza Dvořák a co z ní vyplývá pro pěstitele konopí?

Kauza Dvořák a co z ní vyplývá pro pěstitele konopí?

  • Dušan Dvořák je mediálně známá postava. Za svou práci – založení a provoz odborné společnosti Konopí je lék, získal vládní ocenění. Za svou práci – pěstování konopí pro pacienty, byl souzen a odsouzen k podmíněným trestům odnětí svobody. Na svém blogu Konopí je lék upozorňuje na významné změny v definici toho, co je a co není omamná a psychotropní látka.

Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost změna nařízení vlády č. 455/2009 Sb., která nově určuje rostliny a houby, které se pro účely trestního zákoníku považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku. Tato změna nahradila původní formulaci u definice omamného konopí: „…všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) z celkové hmotnosti rostliny,” formulací „…všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % THC v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně jeho listů” (red. kráceno).

Tato vyhláška de facto umožňovala do konce roku 2011 pěstování nejen povolených odrůd šlechtěného konopí s THC maximálně do 0,3 % THC, ale všech odrůd, které v celém svém objemu (tedy včetně kořene, stonku, listů, květů a semen) neobsahovaly více než 0,3 % THC. Takovou podmínku mohla pravděpodobně splnit nejedna rostlina pěstovaná na zahradě z nešlechtěných semen, a to třeba i babičkou, která by si z ní vyráběla hojivou mast. Důsledkem změny je, že si dnes před orgány činnými v trestním řízení nemůžou být jisti nejen pěstitelé marihuany, ale ani pěstitelé průmyslového konopí. U takového konopí se totiž podle zemědělské metodiky EU doposud měřil obsah THC nejpozději 10. den po nakvetení (které by měl zemědělec hlásit). V případě, že bude obsah THC měřen pouze z vrcholíků, tedy květů a listů, a to v plné zralosti, je možné, že ani certifikované průmyslové odrůdy zapsané na seznamu EU nesplní zákonem stanovenou normu 0,3 % THC.

Bič na občany

Stát si tak na nás občany v tichosti upletl další bič. Jak ukazuje poslední zákrok policistů na Dvořákově výzkumnické farmě Ospělov, bude na rozhodnutí policistů, resp. příslušných státních zástupců, podle které metodiky obsah THC v rostlinách stanoví. Pokud budou THC měřit jen z vrcholíků a to bez ohledu na to, kdy konopí kvetlo, může se snadno stát, že Dvořák bude uznám vinným, ačkoliv doložil původ certifikovaných semen a pěstoval šlechtěné a v EU povolené odrůdy konopí. Pěstitelům průmyslového konopí tak nakonec zřejmě nezbude, než spoléhat na Jednotnou úmluvu OSN, která v článku 29 odstavce 2 uvádí, že zákaz pěstování konopí se nevztahuje na pěstování rostliny konopí výlučně k průmyslovým účelům nebo pro účely zahradnické.

Více na konopijelek.blogspot.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!