Aktuální článek
Všechno nejlepší k výročí, milá Prohibice! Nadešel čas k odchodu do důchodu

Všechno nejlepší k výročí, milá Prohibice! Nadešel čas k odchodu do důchodu

  • Vivian McPeak je americký hudebník a aktivista žijící na severozápadě Spojených států. Je výkonným ředitelem Seattle Hempfest, celosvětově největšího hnutí za reformu zákonů týkajících se konopí, a na regionální úrovni již dosáhl mnoha úspěchů. Čtenáři magazínu Legalizace se nyní mohou seznámit s jeho upřímným blahopřáním adresovaným konopné prohibici u příležitosti jejího významného jubilea.

Milá Prohibice,

přijmi mé blahopřání k narozeninám. Ty letošní jsou už pětasedmdesáté a to je věk, kdy už bys měla být dávno v důchodu. Tolik jsi toho v životě dokázala a jistě jsi na sebe velmi pyšná. Podmanila sis většinu světa, pronásleduješ obyčejné lidi a omezuješ národy po celé zeměkouli. Udržuješ vězeňský aparát tak rozsáhlý, že by se za něj nemusel stydět ani sám Stalin.

Tvé rádoby spravedlivé tažení proti neškodnému daru přírody a všem, kdo tento dar přijímají, dalo za vznik statu quo, který nyní trvá déle než průměrný lidský život. Po celou tu dobu – od tvého početí rodem Rockefellerů a následného prosazení jejich poskokem Harrym J. Anslingerem – vedeš kampaň plnou nenávisti, lží a zastrašování, směřovanou proti lidem, jejichž společenská nebezpečnost se blíží nule.

Bez seriózních důkazů podložených výzkumy, zato s velkou dávkou rasových předsudků a lží úspěšně podrýváš to, co bývalo chloubou demokratických společností – totiž ústavně zaručenou svobodu. Zneužíváš policejní a vojenskou sílu proti občanům na jejich vlastním území. Něco takového nemá v dějinách obdoby.

Vetřela ses do domů, aut i zaměstnání a přešla jsi do krve milionů jinak slušných, zákona dbalých lidí, kterým vnucuješ politiku bídy a utrpení. Bez spravedlivého soudu ses zmocnila bankovních účtů a dalšího majetku statisíců občanů.

Souseda jsi poštvala proti sousedovi, rodiče proti dětem a učitele proti studentům, to vše za jediným účelem – stvořit národ udavačů a špehů. Svým mecenášům sypeš do kapes peníze, za které si kupují fakta a překrucují je, aby sloužila jejich pravdám, zatímco se miliony lidských osudů taví v peci nespravedlnosti. Přepisuješ dějiny a místo škol, nemocnic, společenských center a potravinových bank buduješ věznice. Umetla jsi cestu rasismu a šikaně a toutéž cestou se do nápravných zařízení ubírá stále více lidí. V menšinových komunitách jsi vytvořila dokonalý nástroj k potlačení práva svobodné volby.

Své bláznivé teze vnucuješ příslušníkům minorit, chudým, nemohoucím a de facto všem členům nejrůznějších subkultur. Vtrhla jsi do našich domovů, vytáhla nás v pyžamech z postelí, srazila na zem a brutálně spoutala jako teroristy. Sebrala jsi lidem důstojnost a na její místo dosadila pohrdání, s jakým se dříve setkávali snad jen pedofilové a komunisté. Trestáš pachatele drogových „zločinů“ přísněji než jiné kriminální živly, pokutuješ je, zabavuješ jim majetek a vnucuješ jim svou osvětu.

Dopouštíš se křivopřísežnictví, falšuješ důkazy, zatýkáš a vězníš nevinné. Z obyčejných lidí děláš policejní informátory, za což leckdy platí cenou nejvyšší – svými životy. Kradeš lidem budoucnost, rozbíjíš rodiny a vytrháváš děti z náručí rodičů. Spolčila ses s tyrany a diktátory, prý ve jménu spravedlnosti. Vypěstovala jsi v lidech stereotypy, které šíříš dál pomocí nefalšovaného, surového násilí. Podařilo se ti rozdělit a rozbít každou společnost.

Zavinila jsi více vražd, sebevražd a utrpení, než je vůbec možné si představit. Starým, nevyléčitelně nemocným a trpícím upíráš úlevu od bolesti, kterou by jim mohla přinést lékařská marihuana. Neštítíš se pronásledovat mrzáky, zraněné i umírající a zavírat je do klecí jako krysy. Uvězněným pak odepíráš lékařskou péči a mlčky toleruješ násilí na nich páchané.

Popíráš závěry odborných komisí, vědců, lékařů a novinářů, abys získala souhlas veřejnosti se svými činy. Za zbraně sis na svém křižáckém tažení zvolila lež, polopravdu a překrucování skutečností a s jejich pomocí potíráš skutečnou pravdu v jednom z nejvíce dotovaných vládních programů všech dob. Vyhlásila jsi občanskou válku všem lidem na planetě.

Zákony jsi svým pokrytectvím v očích mládeže degradovala na shluk slov nehodných respektu. Mladí nemohou nevidět nadutost, s jakou je konopí vydáváno za jed, zatímco alkohol a tabák jsou justicí tolerovány. Bezdůvodně ohrožuješ životy strážců zákona a vyvoláváš mezi občany a policií nepřátelství, kterého se budeme jen těžko zbavovat. Skutečné zločiny přitom nevyšetřuješ a odvracíš od nich tvář.

Takže všechno nejlepší, milá Prohibice. Vedla sis opravdu dobře a jistě jsi na sebe pyšná. Strach, nedůvěra, paranoia, stud, rozpaky a nenávist se v důsledku tvé existence staly v celém světě normou.

Teď je ale čas odejít na zasloužený odpočinek, ty stará vykopávko. Navenek jsi popelavě šedá, uvnitř však prázdná, bezduchá, studená a zlá. Měla by ses ztratit – svět už o tebe nestojí. Prohlédl tvé lži a nenávist i to, jak pošlapáváš lidskou svobodu a spravedlnost. Zachráníme svět z tvých spárů a už ho nikdy nedostaneš zpátky.

Je na čase poroučet se a zmizet v propadlišti dějin. Tvůj čas se nachýlil a spravedlnost se blíží mílovými kroky.

Překlad a adaptace: Lukáš Hurýsek

Originál publikován na: blog.seattlepi.com/vivianmcpeak

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!