Aktuální článek
Semínka seniorům 2013

Semínka seniorům 2013

  • Potřebujete léčebné konopí, ale nechcete ho nakupovat na černém trhu? Nezoufejte. Konopí si můžete vypěstovat sami! Občanské sdružení Legalizace.cz opět rozdává semínka konopí a poskytuje návody nejen na jeho pěstování, ale i na další zpracování.

Na podzim loňského roku byl oficiálně zahájen v pořadí již pátý ročník kampaně s názvem Semínka seniorům. Tato akce si každoročně klade za cíl podpořit všechny, kdo si přejí využívat léčebných účinků konopí, ale nevědí, kde nebo jak si konopí obstarat. Protože v České republice dodnes není možné sehnat léčebné konopí legální cestou, jsou všichni, kdo se rozhodnou pro konopnou léčbu, nuceni ho získávat na černém trhu. Tam se často nabízí předražené konopí neznámého původu a nemocnému člověku tak hrozí nejen možný postih za nelegální obchodování s konopím, ale i újma na zdraví. V tomto tristním právním stavu nabízí sdružení Legalizace.cz všem nemocným efektivní řešení – pěstujte si léčebné konopí pro vlastní potřebu sami!

Jak zdarma získat semínka konopí?
Zašlete na korespondenční adresu sdružení řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které si můžete předtištěné stáhnout na stránkách www.legalizace.cz. K prohlášení do obálky přiložte ještě jednu obálku (nejlépe bublinkovou) s vaší zpáteční adresou a opatřenou známkou. Tato obálka bude sloužit pro zaslání konopných semínek, návodu na pěstování a dalších informací a odkazů na zpracování a využití konopí jako léku. Semínka tedy nebudou úplně zdarma, na jejich získání budete muset vynaložit trochu času, dvě obálky a dvě známky na dopisy.

Získejte zdarma semínka konopí

Mám právo si pěstovat?
Ve světle připravovaných legislativních úprav, které dle posledních zpráv z tisku výhledově zpřístupní léčebné konopí vybraným a movitým pacientům, a navíc za cenu podobnou té na černém trhu, je patrné, že pěstování konopí pro vlastní potřebu léčby je legitimní požadavek každého dospělého člověka. Názor, že by nemocní lidé měli mít právo nejen kupovat konopí v lékárnách, ale i legálně a zdarma pěstovat na svých zahradách či balkónech, podpořilo přes 75 % respondentů ankety, kterou sdružení zveřejnilo na svých stránkách. Naopak jen jedno procento dotazovaných se přiklonilo k návrhu (jenž projednává parlament), že by léčebné konopí mělo být dostupné jen v lékárnách a plně hrazené pacienty. Sdružení je proto připraveno okamžitě pomoci v rámci svých možností každému, kdo o konopnou léčbu projeví zájem.

Čestné prohlášení:
Já … (jméno, příjmení, bydliště, datum narození) prohlašuji na svou čest, že konopná semena využiji výhradně pro vypěstování konopí pro vlastní samoléčbu.
Dne … Podpis …

Podepsané čestné prohlášení společně s ofrankovanou, nejlépe bublinkovou obálkou s vaší zpáteční adresou zašlete na korespondenční adresu:
Legalizace.cz, Jaromírova 23, 128 00  Praha 2

Osobní odběr není možný. Akce trvá do konce května 2013.
Více informací na www.legalizace.cz
Dotazy prosím na e-mail: info@legalizace.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!