Aktuální článek
IACM Zpravodaj

IACM Zpravodaj

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu IACM vám přinášíme zprávy ze světa léčby konopím.

Věda: Kouření konopí zmírňuje symptomy zánětlivého onemocnění střev, tvrdí otevřená klinická studie

Na katedře gastroenterologie univerzity v izraelském Tel Avivu provedli vědci pilotní studii se třinácti pacienty se zánětlivým onemocněním střev (skupina diagnóz, kam patří zejména Crohnova choroba a ulcerózní kolitida). Studie se zabývala účinností léčby pomocí kouřeného konopí. Hodnoceno bylo několik parametrů, nejprve před započetím léčby a poté po třech měsících léčby. Hlavním byl tzv. Harvey-Bradshaw index, jenž poskytuje informace o aktivitě Crohnovy choroby včetně celkového stavu pacienta, bolestí břicha, četnosti tekuté stolice a výskytu komplikací.

Po třech měsících léčby uváděli pacienti zlepšení v oblastech vnímání celkového zdravotního stavu, společenského fungování, schopnosti pracovat, fyzické bolesti a deprese. Na schématické stupnici vnímání zdravotního stavu došlo ke zlepšení průměrného skóre ze 4,1 na 7. Pacienti dále přibrali v průměru 4,3 kg a došlo u nich k nárůstu BMI (body mass index – index tělesné hmotnosti) v průměru o 1,4. Průměrný Harvey-Bradshaw index poklesl z 11.36 na 5,72. Autoři došli k závěru, že „tříměsíční léčba dlouhodobě nemocných pacientů pomocí kouřeného konopí zlepšuje kvalitu života i index aktivity choroby a způsobuje přírůstek váhy a zvýšení BMI.“

(Zdroj: Lahat, A., Lang, A., Ben-Horin, S.: Impact of Cannabis Treatment on the Quality of Life, Weight and Clinical Disease Activity in Inflammatory Bowel Disease Patients: A Pilot Prospective Study. Digestion. 2011;85(1):1-8.)

USA: Massachusetts se stal osmnáctým státem USA, který zlegalizoval léčebné využití konopí

mDne 6. listopadu 2012 voliči v americkém státě Massachusetts drtivou většinou schválili zákon, který legalizuje léčebné využití konopí. Tento zákon umožní užívání konopí lidem trpícím rakovinou, chronickými bolestmi, AIDS, roztroušenou sklerózou a dalšími obtížemi, které určí lékař. Dá vzniknout neziskovým léčebným centrům, která budou konopí pěstovat a poskytovat pacientům nebo jejich ošetřovatelům. Léčebné užívání konopí je tak nyní společně s DC (District of Columbia) povoleno již v osmnácti státech, kterými jsou: Aljaška, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaj, Kalifornie, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont a Washington.


Nový zákon, který vstoupí v platnost 1. ledna 2013, nařizuje místnímu ministerstvu zdravotnictví vypracovat regulační pravidla během 120 dní po tomto datu. Ministerstvo musí rozhodnout, jaké množství konopí představuje pro pacienty dostatečnou zásobu na šedesátidenní léčbu, a dále zaregistrovat pacienty, pečovatele, léčebná centra distribuující konopí a také jejich zaměstnance. Zákon omezuje maximální počet center pro rok 2013 na 35, avšak umožňuje ministerstvu zdravotnictví tento počet následně navýšit.

(Zdroj: CBS News, 7. listopadu 2012)

USA: Legální léčebné konopí snižuje počet smrtelných dopravních nehod díky snížené konzumaci alkoholu

iacmStudie z konce roku 2011 ukazuje, že zákony legalizující léčebné konopí měly za následek devítiprocentní snížení počtu mrtvých na silnicích a zároveň pětiprocentní snížení prodeje piva. „Náš výzkum napovídá, že legalizace léčebné marihuany redukuje počet smrtelných nehod prostřednictvím snížení konzumace alkoholu mladými dospělými,“ uvedl Daniel Rees, profesor ekonomie Coloradské univerzity v Denveru a jeden z autorů studie.

Tato studie je první studií, která zkoumá vztah mezi legalizací léčebného konopí a úmrtími na silnicích. Další z autorů Anderson poznamenal, že z politického hlediska jde o významné statistiky, neboť „smrtelné dopravní nehody jsou nejčastější příčinou smrti mladých Američanů ve věku 5 až 34 let.“ Ekonomové prostudovali dopravní statistiky všech států USA včetně třinácti států, které v letech 1996 až 2009 zlegalizovaly léčebné konopí. „Ačkoli nechceme vydávat žádná politická doporučení, rozhodně se zdá, že legální léčebné konopí činí naše silnice bezpečnějšími,“ uzavírá Rees.

Studie se zabývala také užíváním konopí ve státech, které legalizovaly léčebné konopí kolem poloviny minulé dekády. Zatímco u dospělých užívání konopí mírně vzrostlo, autoři nenalezli žádný důkaz o zvýšení užívání konopí mezi mladistvými. Dále pak docházejí k závěru, že jejich zjištění „poskytují přesvědčivé důkazy, že marihuana a alkohol jsou substituty.“

(Zdroj: iza.org)
(Více k tématu naleznete v článku „Konopí za volantem“ magazínu Legalizace č. 14)

Věda: Sativex je při dlouhodobém užívání dobře snášen a zachovává si terapeutický účinek u pacientů s rakovinou, trpících chronickými bolestmi

iacmOtevřená studie na 43 pacientech s bolestmi souvisejícími s rakovinou ukázala, že dlouhodobé užívání konopného výtažku Sativex je všeobecně dobře snášeno. Navíc nenalezla důkaz o tom, že by s časem docházelo ke ztrátě účinku na úlevu od bolestí. Vedoucím studie byl Dr. Jeremy Johnson, medicínský ředitel hospicu Severn v anglickém Bicton Heath. Pacienti se nejdříve zúčastnili třícestné studie, během níž jim byl podáván buď Sativex, obsahující THC a CBD, nebo THC sprej, nebo placebo. V následné otevřené studii si pacienti sami titrovali dávky Sativexu (39 pacientů) nebo THC spreje tak, aby dosáhli co největší úlevy od symptomů, nebo do stanovené maximální dávky.

Průměrná i maximální úroveň pociťovaných bolestí se v porovnání se základním stavem snížila. Kvalita života, hodnocená pomocí dotazníku, se zvýšila v oblastech jako nespavost, bolest a únava. Ze studie nevyplynuly žádné nové obavy o bezpečnost, související s prodlouženým užíváním THC/CBD. Pacienti, kteří v průběhu studie pokračovali v užívání obvyklé medikace, nejevili v průběhu času zájem zvyšovat dávky těchto ani jiných léků na bolest, „což naznačuje, že pomocná kanabinoidní léčba u bolestí souvisejících s rakovinou může být užitečná a prospěšná,“ napsali badatelé ve svém článku.

(Zdroj: Johnson, Lossignol, Burnell-Nugent, Fallon: An Open-Label Extension Study to Investigate the Long-Term Safety and Tolerability of THC/CBD Oromucosal Spray and Oromucosal THC Spray in Patients With Terminal Cancer-Related Pain Refractory to Strong Opioid Analgesics. J Pain Symptom Manage. 7. listopadu 2012)

Věda: Dvě případové studie ukázaly účinnost konopí při léčbě epilepsie

iacmVědci z Centra pro epilepsii na oddělení neurologie Kalifornské univerzity v San Francisku, USA, uvedli ve zprávě uveřejněné v magazínu Epilepsy & Behavior (Epilepsie a chování), že užívání konopí umožnilo dvěma pacientům kontrolovat své epileptické záchvaty. Oba pacienti po přijetí na jednotku monitorování epilepsie tohoto oddělení přestali konopí užívat. Následkem přerušení užívání konopí u nich došlo k dramatickému zvýšení frekvence záchvatů, což prokázala video-EEG telemetrie. To je technika, s jejíž pomocí mohou být pacienti průběžně sledováni a nahráváni pomocí videokamery a EEG (elektroencefalograf).

Oba pacienti trpěli fokální epilepsií, což znamená, že zdroj záchvatů v mozku je lokalizován, nikoli generalizován. U prvního pacienta ve věku 43 let se frekvence záchvatů po vysazení užívání konopí zvýšila z jednoho až dvou záchvatů za noc na deset záchvatů. U druhého subjektu ve věku 60 let se během dvanáctihodinové periody po vysazení konopí vyskytlo záchvatů pět. Ani u jednoho z pacientů neúčinkovala konvenční antiepileptická léčba. Výzkumníci zprávu shrnuli konstatováním, že epilepsie pacientů „byla téměř pod kontrolou prostřednictvím pravidelného domácího užívání marihuany těmito pacienty.“

(Zdroj: Hegde M., Santos-Sanchez C., Hess C.P., Kabir A.A., Garcia P.A. – Seizure exacerbation in two patients with focal epilepsy following marijuana cessation. Epilepsy Behavior 2012;25(4):563-566)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!