Aktuální článek
IACM zpravodaj

IACM zpravodaj

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

Věda: Jak aktivní uživatelé vnímají pozitiva a rizika užívání psychoaktivních substancí – výsledky mezinárodního průzkumu

Ve Velké Británii a Nizozemí byly v posledních letech publikovány studie, které odborně analyzovaly různá rizika spojená s užíváním psychoaktivních substancí. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak na tyto rizika a údajné přínosy užívání dostupných legálních i ilegálních drog pohlížejí samotní uživatelé. Na stránkách www.internationadrugsurvey.org byl k dispozici dotazník ve třech jazycích, v němž respondenti popisovali své zkušenosti s patnácti nejběžnějšími drogami. Pravidelní uživatelé měli navíc subjektivně zhodnotit i pozitiva a negativa dlouhodobého užívání zakázaných substancí.

Průzkumu se zúčastnilo téměř 6 000 respondentů z více než 40 zemí světa. Hodnocení drog probíhalo na desetibodové škále. Indoorové i outdoorové konopí bylo většinou považováno za zdraví prospěšnou a neškodnou drogu, zatímco alkohol byl často hodnocen jako nebezpečnější než mnohé nelegální substance. Ukázalo se, že mezi názory občanů a systémem klasifikace ilegálních drog ve Velké Británii a USA existuje propastný rozdíl – většina respondentů řadila mezi deset nejškodlivějších drog legální tabák, alkohol a léky proti bolesti.


Sebraná data naznačují, že ani jeden z klasifikačních systémů neslouží veřejnosti jako spolehlivý a důvěryhodný zdroj informací o škodlivosti psychoaktivních substancí. Díky tomuto výzkumu mohou lékaři a odborníci na závislosti zjistit, jakou optikou dnes lidé nahlížejí na nebezpečnost různých zakázaných látek.

Zdroj: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438502
26. Března 2013

Svět: Počet uživatelů konopí ve světě se nemě

svetCelosvětová spotřeba ilegálních substancí zůstávala v letech 2005 až 2010 zhruba na stejné úrovni mezi 3,4 a 6,6 % dospělé populace ve věku 15–64 let. Z celkového počtu se v 10–13 % jedná o tzv. problémové uživatele, kteří jsou závislí a/nebo trpí vážnými následky. Mezi nitrožilními uživateli drog je údajně až 20 % lidí postižených HIV, téměř 50 % má žloutenku typu C a 15 % žloutenku typu B. Celosvětově se také odhaduje, že na každých sto zemřelých dospělých jedinců připadá minimálně jedno úmrtí v souvislosti s užíváním drog.

Těžce závislí narkomani, kteří potřebují léčbu, pocházejí obvykle z řad uživatelů opiátů – jedná se o velký problém zejména v Evropě a Asii, ale poslední dobou i v Africe, Severní Americe a Oceánii. Problémy s užíváním kokainu jsou registrovány především v Jižní a Latinské Americe, zatímco v Africe hledají odbornou pomoc nejvíce uživatelé, kteří nezvládají konopí.

Z globálního hlediska se zdají být nejužívanější jednak stimulanty na bázi amfetaminu (bez započítání extáze je užívá 0,3 až 1,2 % dospělých obyvatel planety) a potom konopí, které zůstává nejoblíbenější drogou planety (2,6 až 5 %). Přesné údaje o celosvětovém objemu výroby nejsou bohužel k dispozici.

Spotřeba kokainu a opiátů (opium a heroin) zůstává ve světě na relativně stejné úrovni – týká se 0,3–0,4 %, respektive 0,3–0,5 % dospělé populace. Objem produkce kokainu se podle dostupných dat v posledních letech také nemění, naopak u opiátů dochází po epidemii na makových polích v Afghánistánu v roce 2009 k postupnému zvyšování produkce.

Zdroj: United Nations Office on Drugs and Crime
27. b
řezna 2013, www.unodc.org

Věda: Kanabinoidy zůstávají v krvi až měsíc po užití

vedaPodle zákonů v některých zemích je řízení pod sebemenším vlivem účinných látek obsažených v konopí automaticky považováno za přestupek. Podle jiných záleží na tom, jaká je koncentrace drogy v těle a zda byla přítomnost zjištěna v krvi, ve slinách, anebo v moči. Otázkou ale zůstává, za jak dlouho vyprchá THC z těla pravidelných uživatelů. Nedávno dokončený výzkum amerického Národního ústavu pro zdraví (NIH) ukazál, že tento kanabinoid lze v krvi detekovat i po měsíc trvající abstinenci.

Studie se účastnilo 30 pravidelných uživatelů konopí, kteří strávili 33 dní na předem určeném místě, kde jim byla denně odebírána krev. Před začátkem experimentu byla u 27 účastníků zjištěna přítomnost THC v krvi v rozmezí 0,3–6,3 mikrogramu na litr. Během pozorování vyšlo najevo, že množství THC v krvi sice postupně klesá, ale po 26 dnech abstinence měly negativní hodnoty pouze 3 % účastníků, zatímco celých 40 % mělo pozitivní hodnoty nad 0,3 μg/l i po 30 dnech. U 5 % testovaných bylo ještě 12 dní od poslední aplikace THC naměřeno množství překračující 1,0 μg/l. Jedním z neaktivních metabolitů, na které se THC v těle přeměňuje, je THC-COOH, na jehož přítomnost v krvi mělo pozitivní nález 80 % účastníků i po 30 dnech (rozmezí bylo 0,6–2,7 μg/l).

Vedoucí výzkumu dr. Marylin Huestisová na závěr upozornila: „Tato studie je první svého druhu, protože dlouhodobé sledování chronických uživatelů konopí je časově i finančně náročné. Výsledky přinášejí zásadní informace do debaty o tom, do jaké míry je přítomnost konopí v krvi všeobecně aplikovatelným měřítkem ovlivnění řidičských schopností.”

Zdroj: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449702
27. března 2013

Věda: Zkušenosti z klinické praxe – využití Sativexu v Německu, Španělsku a Velké Británii

vedaPoznatky pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří trpí svalovými křečemi, ukazují, že Sativex může sloužit jako účinný, dlouhodobý a dobře tolerovaný prostředek při léčbě této nemoci. K těmto závěrům vedou údaje z Německa, Španělska a Velké Británie, jež byly prezentovány na 28. výročním setkání Evropského výboru pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS) ve francouzském Lyonu a následně publikovány v lékařském žurnálu Expert Review of Neurotherapeutics.

Podle profesora Petra Flacheneckera z Neurologického a rehabilitačního centra Quellenhof v německém Bad Wildbadu bylo při kontrolní studii 300 pacientů s roztroušenou sklerózou možné pozorovat u 120 nemocných okamžité zlepšení spasticity o více než 20 %. Po třech měsících léčby popisovali účastníci výzkumu zmírnění svalových křečí minimálně o 30 %. Pacienti také docházeli k závěru, že jim vykonávání běžných aktivit nečiní takové potíže jako dřív a celkově se zlepšila kvalita jejich života.

Dvouleté zkušenosti s používáním Sativexu ve Velké Británii a Španělsku shrnul profesor Juan Antonio García-Merino z Fakultní nemocnice Puerta de Hierro v Madridu: „Údaje z Velké Británie i Španělska potvrzují, že Sativex poskytuje účinnou úlevu a dlouhodobé zlepšení navzdory skutečnosti, že roztroušená skleróza je progresivní degenerativní onemocnění, které má tendenci se s postupem času zhoršovat. Navíc ani dva roky od uvedení Sativexu na trh nebyly zaznamenány žádné nové vedlejší účinky.“

Zdroj: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23369055 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23369054
26. Března 2013

Věda: Pozitivní účinky kanabigerolu na zánětlivé onemocnění střev

vedaZánětlivé onemocnění střev (IBD) je souhrnný název pro skupinu nevyléčitelných nemocí, kterými trpí miliony lidí po celém světě. Svědectví pacientů a vědecké výzkumy naznačují, že konopí pomáhá ulevovat od symptomů těchto nemocí.

Tato práce se zabývala účinky kanabigerolu (CBG) na laboratorní myš s uměle vyvolanou kolitidou (zánětem tlustého střeva). Zánětlivost se měřila na základě těchto parametrů: délka a váha tlustého střeva a aktivita enzymu myeloperoxidázy. Dále byla prováděna histologická analýza, imunohistochemická (IHC) diagnostika a měřily se enzymatické aktivity inducibilní izoformy oxidu dusnatého (iNOS) a superoxidu dismutázy (SOD).

Podle stavu imunitních buněk (makrofágů) a buněk resorpčního epitelu tenkého a tlustého střeva bylo zjištěno, že CBG má vliv na snížení oxidačního stresu a omezení tvorby oxidu dusnatého. Užívání CBG vedlo k redukci váhy tračníku a jeho zkrácení, snížilo aktivitu enzymu myeloperoxidázy a iNOS, zvýšilo aktivitu SOD a normalizovalo hodnoty sledovaných cytokinů. V makrofázích dokázalo snížit tvorbu oxidu dusnatého a omezit aktivaci iNOS.

Závěrem bylo konstatováno, že CBG zmírňuje průběh kolitidy u laboratorních myší, snižuje produkci oxidu dusnatého v makrofázích a tvorbu volných kyslíkových radikálů (ROS) v buňkách střevního epitelu. O CBG lze tedy uvažovat jako o vhodném kandidátovi na klinické studie s lidskými pacienty trpícími IBD.

Zdroj: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23515618
25. března 2013

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!