Aktuální článek
Rok 2013 sklízí plody konopných výzkumů

Rok 2013 sklízí plody konopných výzkumů

  • Ještě nejsme ani v polovině a již nyní je možné považovat rok 2013 za jeden z nejvýznamnějších, co se týče vědeckých objevů a prezentace nových studií o konopí. Odborníci z různých koutů světa zas a znovu vyvracejí mýty o škodlivosti marihuany a navíc rozkrývají obrovský léčebný potenciál kanabinoidů.

Čím více vědeckých studií o konopí je publikováno, tím snadnější práci mají aktivisté, kteří se snaží poskytovat lidem objektivní informace podložené výzkumy, a tím postupně získávají veřejnost na svou stranu. Ovšem jen ti největší optimisté mohli očekávat, že s konopnými vědeckými objevy se roztrhne tak velký pytel.

Na následujících řádcích se můžete seznámit s nejdůležitějšími studiemi, jež byly publikovány během prvních pěti měsíců tohoto roku.

Studie ukázala, že konopí může zastavit demenci – únor 2013: Skupina odborníků z Neurologického výzkumného centra v Austrálii přinesla důkazy o tom, že jedna z hlavních léčivých složek konopí – kanabidiol (CBD) – má schopnost zastavit rozvíjející se demenci, a to zejména při Alzheimerově nemoci. Jeden z vedoucích výzkumníků Tim Karl dodává: „V podstatě jsme byli svědky toho, že zvířata postižená demencí dokázala díky CBD znovu plnit stejné úkoly jako ta zdravá.“

mStudie potvrdila, že život v prostředí konopné pěstírny nemá vliv na zdraví dítěte – březen 2013: Kanadští výzkumníci z Fakulty sociálních věd na Univerzitě Britské Kolumbie přišli se závěrem, podle něhož „jsou děti žijící v prostředí, kde se pěstuje konopí, stejně zdravé jako ostatní.“ Studie byla publikována v žurnálu International Journal of Drug Policy a také online v US National Library of Medicine.

Dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie zjistila, že vaporizace konopí pomáhá s neuropatickou bolestí – březen 2013: Pacientům trpícím neuropatickou bolestí, kterým současná konvenční medicína není schopná poskytnout dostatečnou úlevu, pomáhá inhalace konopí. Studie Davisova léčebného centra při Kalifornské univerzitě vyšla v žurnálu The Journal of Pain a měla název „Vaporizované konopí v malých dávkách výrazně zmírňuje neuropatickou bolest“.

Zpráva dětského fondu UNICEF potvrzuje, že dekriminalizace konopí vede ke snížené spotřebě mezi mladistvými – duben 2013: Dětský fond Organizace spojených národů vydal každoroční zprávu o tom, v jakých životních podmínkách žijí děti v různých částech světa. Komplexní studie detailně rozebírá zdravotní péči, sociální služby, přítomnost drog v té či oné oblasti, ale také to, zda děti nejsou podvyživené a mají dostatek kvalitního jídla. Celosvětově vyšlo najevo, že mladiství konzumují marihuanu v mnohem větším měřítku v zemích jako například Spojené státy americké, kde podle federálního zákona stále platí přísná a represivní prohibice. Na druhou stranu vyšlo najevo, že v zemích uplatňujících liberálnější zákony a dekriminalizaci – jako například v Portugalsku a Holandsku – láká mladistvé konopí mnohem méně.

THC pomáhá při boji s HIV – květen 2013: Studie publikovaná v The Journal of Leukocyte Biology přišla se vzrušujícím závěrem, podle něhož má psychoaktivní kanabinoid THC výrazný potenciál při léčbě HIV.

Univerzitní výzkum ukázal, že marihuana by mohla mít terapeutické účinky při depresích – květen 2013: Odborníci z americké Univerzity Kentucky prezentovali výsledky čtyřdílné studie a uvedli, že marihuana pomáhá zmírňovat psychické napětí spojené se sociálním vyloučením. Stejně tak může pomáhat s depresí a vést k tomu, že si pacient opět začne vážit sebe sama.

Konzumace konopí jako prevence diabetu – květen 2013: V posledním vydání prestižního American Journal of Medicine byly publikovány závěry studie, podle které dokáže tělo uživatelů konopí vhodně regulovat hladinu cukru v krvi, a tím potenciálně předcházet onemocnění cukrovkou.

Kanabinoidy jako nejlepší možná medicína pro pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) – květen 2013: Výzkumníci z lékařské fakulty Newyorské univerzity v rámci studie financované Národním institutem pro zdraví zjistili, že existuje spojení mezi množstvím kanabinoidních receptorů v mozku a následky posttraumatické zkušenosti. Autoři studie tvrdí, že kanabinoidy obsažené v rostlině by mohly pomáhat s obnovením původního stavu a tím účinně léčit symptomy této poruchy.

marKonzumace konopí pomáhá se symptomy Crohnovy choroby a může vést až k remisi – květen 2013: Užívání marihuany zlepšuje průběh Crohnovy choroby a podle nové studie publikované v žurnálu Clinical Gastroenterology and Hepatology může dokonce vest až k návratu do původního stavu před onemocněním.

Užívání konopí spojené s nižší pravděpodobností onemocnění rakovinou močového měchýře – květen 2013: Závěry dlouholetého výzkumu kalifornských lékařů při Kaiser Medical Center byly prezentovány během setkání Americké urologické asociace v San Diegu. Výsledky ukazují, že u uživatelů konopí existuje statisticky mnohem menší riziko, že onemocní rakovinou močového měchýře, než u lidí, kteří vůbec konopí neužívají.

Pravidelné kouření konopí nezpůsobuje rakovinu plic – květen 2013: Výsledky studie prezentované na výročním setkání Americké asociace pro výzkum rakoviny ukázaly, že u pravidelných uživatelů konopí je riziko onemocnění rakovinou plic stejné jako u lidí, kteří nekouří vůbec anebo pouze rekreačně. Také se zjistilo, že není směrodatné, kolik jointů uživatel denně vykouří, ani kolik let konopí užívá.

Marihuana jako léčebny prostředek při poškození mozku – květen 2013: Závěry studie publikované v neurologických žurnálech Behavioural Brain Research a Experimental Brain Research tvrdí, že kanabinoidy mohou i v miniaturních dávkách pozitivně ovlivňovat fungování poškozeného mozku.

Překlad: Lukáš Hurýsek 

Zdroj: theweedblog.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!