Aktuální článek
Otevřený dopis ke schůzi vlády České republiky

Otevřený dopis ke schůzi vlády České republiky

Vážení politici, členové vlády, poslanci a poslankyně, vážená média, občané České republiky,

oslovujeme vás tímto otevřeným dopisem v souvislosti s dnešním plánovaným projednáváním legislativního návrhu, který by mohl umožnit samopěstování léčebného konopí.

Omlouváme se za doručení dopisu na poslední chvíli, ale až v sobotu 22. června vyšlo online předběžné stanovisko vlády (viz odkaz č. 1), jež nás přimělo reagovat a upozornit tak na případné zastaralé a nepravdivé informace a argumenty, kterými se bohužel dlouhodobě řídí protidrogová a protikonopná politika nejen v České republice.

Podle tohoto předběžného stanoviska vlády na návrh MUDr. Davida Ratha by „širší dekriminalizace marihuany pro osobní léčbu mohla vést ke zvýšení dostupnosti drogy a nekontrolovatelnému nárůstu jejího užívání hlavně mezi mládeží“.

otevreny dopisTento desítky let omílaný argument nebyl v žádné zemi nikdy vědecky ani statisticky doložen. Naopak existují studie z posledních let, které dokazují pravý opak (viz odkazy č. 2). Z poslední zprávy UNICEF vyplývá, že v zemích jako Kanada, USA, Francie, Španělsko a Česká republika zkusilo konopí kolem 20 % mladistvých, zatímco v Portugalsku, kde vláda před více než deseti lety dekriminalizovala všechny drogy, je to kolem 10 %. Navíc dalšími pozitivními důsledky dekriminalizace drog jsou například pokles kriminality, méně úmrtí na předávkování a výrazné zpomalení šíření viru HIV.

otevreny dopisDnes je již zcela zjevné a mnohokrát prokázané, že prohibiční politika je nefunkční a velmi nákladná (viz odkazy č. 3). Odborníci ve vyspělých zemích v této problematice směřují od represe k prevenci a závislé na drogách (nejen mladistvé) považují za nemocné osoby, které potřebují odbornou pomoc, spíše než za zločince, jež je třeba potrestat. Bylo by smutné, kdybychom v České republice směřovali opačným směrem, jak naznačují snahy z poslední doby (snížení trestní hranice za držení „malého množství“ různých látek).

Kabinet také údajně hodlal poukázat na „rozpor s mezinárodními úmluvami“. Zde je v první řadě nutné upozornit, že konvence OSN z roku 1961, na které je zde odkazováno, léčebné využití a výzkum konopí ve skutečnosti nezakazují (viz odkaz č. 4).

Odhlédneme-li od faktu, že se v té době o léčebných účincích a neškodnosti konopí oficiálně téměř nic nevědělo, je důležité vnímat dnešní prohibiční drogovou politiku v kontextu vývoje posledních řekněme deseti let, kdy došlo k eskalaci drogového násilí v Mexiku a kdy stoupá odpor většiny lídrů zemí Latinské Ameriky, které nejvíce trpí „válkou proti drogám“ vedenou především Spojenými státy – největším konzumentem těchto drog.

Přitom v samotných Spojených státech schválily Colorado a Washington v loňských referendech úplnou legalizaci rekreačního užívání konopí, léčebné konopí je legální v téměř 20 státech z 52 a v celé zemi žijek dnešnímu dni více než 1 000 000 registrovaných konopných pacientů. Společnost se navíc masově přiklání na stranu celonárodní dekriminalizace, jak dokazují průzkumy veřejného mínění během posledních několika let. Od 1. 1. 2014 si bude moci každý občan Colorada nad 21 let vypěstovat na svém pozemku 6 rostlin k rekreačnímu užívání a také bude mít možnost pořídit si ve specializovaných obchodech na jeden nákup až 28 gramů sušeného konopí.

Věříme, že ani česká politická reprezentace se již nebude odvolávat na nutnost dodržování přes půl století staré úmluvy, kterou odmítá respektovat stále více zemí.

Dalším argumentem vlády by mohla být „možná korupce lékařů pacienty, kteří budou o doporučení léčby marihuanou usilovat“.

otevreny dopisKorupce lékařů je opravdu velký problém. Ovšem jistě ne ze strany pacientů! Jde o masivní korupci a lobby ze strany farmaceutických firem, která již dlouho ovlivňuje celkové dění kolem prohibice konopí. V případě léčebného konopí by měl každý lékař rozhodovat na základě předem daného seznamu nemocí a zdravotních problémů, na něž je vhodné konopí doporučit. Existují stovky studií z celého světa (viz odkaz č. 5) dokazujících, že konopí pomáhá a léčí, a na rozdíl od mnoha oficiálních chemických přípravků je lékem zcela netoxickým, kterým se nelze předávkovat.

V souvislosti s potenciální korupcí bychom však spíše chtěli upozornit na situaci kolem zákona o léčebném konopí v České republice, který byl schválen v dubnu letošního roku: do dnešního dne není konopí dostupné ani jednomu pacientovi! Jedním z hlavních důvodů je nekonání pracovníků Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu, kteří popírají názory expertů, závěry odborných vědeckých studií a zcela nesmyslně odmítají možnost proplácení léčby konopím z veřejného zdravotního pojištění. K dovršení všeho navrhují konopí dovážet z Nizozemska, přestože na stole od začátku procesu vzniku zákona leží zhruba sedmkrát levnější nabídka izraelských producentů.

otevreny dopisLegislativní návrh umožňující samopěstování je velmi elegantním řešením, v podobném smyslu se ostatně vyjádřil i legislativní náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek, když v médiích připustil, že je-li současný zákon nefunkční, je samopěstování jednou z možných cest (viz odkaz č. 6).

Doufáme, že z předložených argumentů a důkazů je zřejmé, že další odklad legislativních změn a perzekuce nemocných, kterým konopí přináší úlevu, nemá smysl. Stejně jako nemá smysl vydávat veřejné peníze na absurdní a předražený systém přísné kontroly této léčivé rostliny, která je prokazatelně mnohem méně škodlivá a návyková než legální alkohol a tabák (viz odkazy č. 7).

Lékaři, vědečtí pracovníci a osobnosti z oblasti podnikání i kultury po celém světě bojují za změnu nefunkčních protidrogových zákonů. Věříme, že političtí představitelé České republiky nyní prokáží prozíravost a skutečný zájem o zdraví občanů.

Děkujeme.

Za mnoho dalších zastánců tohoto názoru zde podepsáni:

MUDr. Jana Budařová, konopná doktorka

MUDr. Iva Pousková, lékařka psychiatrie

MUDr. Daniel Bárta, praktický lékař

Mgr. Iva Žížalová, psycholožka

………

Mgr. Lukáš Hurt, překladatel a historik

Mgr. Robert Hýsek, překladatel a editor

………

Jan Budař, herec a hudebník

Marta Kubišová a Kateřina Moravcová, zpěvačka a její dcera

Táňa Fišerová, herečka

Pozn.: Rádi bychom upozornili, že více než polovina občanů České republiky včetně odborníků a osobností politického i kulturního života podporuje léčebné využití konopí a samopěstování, stejně jako celkovou dekriminalizaci.

ODKAZY

Odkaz č. 1:

Předběžné stanovisko vlády – článek z internetového serveru ze dne 22.6.2013

Odkazy č. 2: Legalizace léčebného konopí nevede k nárůstu užívání konopí u mladistvých

Poslední zpráva UNICEF

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Odkazy č. 3: Nefunkčnost prohibice

Zpráva Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost

Milton Friedman o legalizaci drog

Rozhovor s harvardským ekonomem Jeffreym Mironem pro deník Spiegel o pozitivech dekriminalizace a legalizace

Odkaz č. 4:

Studie institutu Beckley Foundation z roku 2012 o možných reformách úmluv OSN o omamných látkách a také o mylném výkladu těchto mezinárodních úmluv (viz strany 114–116) 

Odkaz č. 5:

Rozsáhlý přehled studií na stránkách Americké aliance pro léčebné konopí

letfreedomgrow.com 

Odkaz č. 6:

Rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Martinem Plíškem: 

Odkazy č. 7: Škodlivost tabáku a alkoholu v porovnání s účinky konopí:

Studie pod vedením britského profesora Davida Nutta

Studie z Kanady potvrzující, že alkohol a tabák jsou pro mládež mnohem větším rizikem než konopí

Americká studie o tom, jak alkohol ničí mozkové buňky, zatímco kanabinoidy je chrání

Alkohol vede k agresivnímu chování a násilí, kdežto konopí má přesně opačné účinky

Autor: Lukáš Hurýsek a kol. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!