Aktuální článek
Na ostří listu: MP Praha vs. MP Skuteč

Na ostří listu: MP Praha vs. MP Skuteč

 • Jakékoliv neoprávněné nakládání s omamným konopím je podle současné legislativy trestné a vždy postižitelné. Represivní složka, která naše protiprávní jednání může odhalit, posoudit a začít stíhat je policie. A to jak Policie ČR tak i policie městská. Policista přísahá, že se v práci vždy bude řídit ústavou a zákony. Policista je ovšem v soukromí také člověk a má své osobní názory a ctí určité hodnoty. V naší pravidelné kauze Na ostří listu jsme se na osobní názory a pracovní i soukromý vztah k omamnému konopí zeptali právě městských policistů a to jmenovitě Mgr. Vladimíra Kotrouše a Jiřího Stuny.

Mgr. Vladimír Kotrouš je u Městské policie hl. m. Prahy zaměstnán od roku 1992. Ředitelem Městské policie hl. m. Prahy se stal roku 2002, poté co několik let vedl Obvodní ředitelství MP Praha 6. Je ženatý a má dvě děti.

Jiří Stuna, 34 let, je ženatý a má 2 syny. U městské policie pracuje 13 let, 10 let se aktivně věnuje prevenci kriminality – býval manažerem prevence kriminality města Chrudim. Zúčastnil se stáže v nizozemském Ede u holandské Královské policie a v institucích zabývajících se drogovou problematikou. Střední školu absolvoval s vyznamenáním v oboru veřejnoprávní ochrany. Vysokou školu obchodu a sportu v Nowé Rudě dokončuje letos na fakultě řízení – specializace řízení územně samosprávných celků. Licenciátskou práci píše na téma využití psychologie při řízení obecní policie. Poslední rok aktivně studuje konopí, je členem o. s. Konopa a mluvčím a příslušníkem organizace LEAP (Law enforcement against prohibition). Napsal otevřený dopis všem poslancům za dekriminalizaci pacientů léčících se konopím.

Jiří StunaMgr. Vladimír Koutrouš
 1. Co si myslíte o současné protidrogové politice v ČR?

Kotrouš: Protidrogová politika je podle mého názoru v České republice až příliš benevolentní.

Stuna: Současná represivní protidrogová politika se neosvědčila nikde na světě, natož v České republice, která se demokracii teprve učí.

 1. Je něco, co byste na současné drogové legislativě změnil?

Kotrouš: Nepovažoval bych narkomany za nemocné lidi. A uplatňoval bych politiku jednou a dost.

Stuna: Jistě. Důkladná represe může být do jisté míry účinná v některé z totalitních zemí. V demokratických podmínkách se ale neosvědčuje. Musíme být realisté – drogy, zejména ty přírodní, lidé užívají, co je lidstvo lidstvem. Nikdy se nám nepovede je vymýtit! Hranice mezi drogou a lékem může být velmi tenká, ba dokonce žádná. Vždyť samotné slovo droga bývalo ještě před několika lety synonymem slova lék. Žijeme v době plné stresu a pokřivených morálních hodnot. Uživatelů psychofarmak neustále přibývá, jedná se v podstatě o drogy požehnané lékařem, které mají navíc řadu velmi nebezpečných vedlejších účinků.

Domnívám se, že by drogy měl mít pod kontrolou stát, a nikoli mafie, jako tomu je dnes. Neznám jiný způsob, jak toho docílit, než legalizaci. Určit jasná pravidla, komu a za jakých podmínek se droga ve specializovaném obchodě prodá. Drogy zdanit a část z takto získaných prostředků investovat do dobré a pravdivé prevence a osvěty, do léčebných programů a programů opětovného začlenění narkomanů do společnosti.

 1. Co si myslíte o policistech, kteří veřejně prosazují legalizaci konopí?

Kotrouš: Kdybych se s někým takovým setkal, nerozuměl bych mu. Nicméně jsem takového policistu ani strážníka ještě nepotkal.

Stuna: Nejenom policisté. LEAP, jehož jsem členem, má 30 000 členů z řad soudců, prokurátorů a policistů na celém světě, kteří jsou ze své praxe přesvědčeni, že drogová prohibice selhala. Člověk, který nepodléhá dezinformacím a není líný si o konopí něco přečíst, nemůže mít s legalizací větší problém.

 1. Jaký je Váš názor na nedospělé uživatele konopí?

Kotrouš: Nemám názor na nedospělého uživatele konopí, ale spíš na to, co jej obklopuje. Tam totiž muselo něco selhat. Rodina, škola, společnost…

Stuna: Konopí ani jiné drogy nepatří do rukou dětem (s výjimkou léčby) a nezodpovědným lidem! Dnešní mládež experimentuje, podobně jako jsme experimentovali my s alkoholem a tabákem. Dnes však mají více možností a s tím je spojeno i více rizik.

 1. Co si myslíte o pěstitelích a uživatelích konopí pro léčebné účely?

Kotrouš: Dokážu připustit variantu pěstování konopí pro lékařské účely, ale pod dohledem státu, tedy například na farmách. Rozhodně ne „na divoko“.

Stuna: O lidech pěstujících konopí za účelem léčby si nemyslím nic špatného. Bojuji za změnu příslušné legislativy, aby nebyli kriminalizováni vážně nemocní pacienti, kterým konopí prokazatelně pomáhá, což potvrzují i odborné studie. Jestliže je právo minimem morálky, tak nutit vážně nemocné k porušování zákona je krajně nemorální!

 1. Je podle Vás marihuana nebezpečná? Pokud ano, tak v čem a proč?

Kotrouš: Považuji ji za předstupeň k tvrdým drogám. A nerad bych se pouštěl do jakéhokoli srovnávání s alkoholem, tyto dvě oblasti považuji za diametrálně odlišné.

Stuna: Ano, marihuana může být nebezpečná za volantem nebo při obsluze různých strojů. Jak jsem říkal, v rukou nezodpovědných lidí může být nebezpečná.

 1. Na druhou stranu, je podle Vás možné, že marihuana je v něčem i prospěšná? Pokud ano, tak v čem?

Kotrouš: To bych přenechal lékařům.

Stuna: Konopí jako celek je jedna z nejužitečnějších rostlin na světě. Ve zdravé výživě je bohatým zdrojem nenasycených masných kyselin, které mj. odbourávají cholesterol, je zdrojem vitamínů a minerálů. V průmyslu se používá do výplní dveří automobilů, na ekologické barvy a laky, jako podestýlka pro zvířata, tepelná izolace ve stavebnictví, k výrobě provazů a lan, v textilním průmyslu atd. Samotná marihuana (i když tento rasistický výraz nemám příliš v lásce), tedy samičí květy konopí, jsou kromě svých psychotropních a relaxačních účinků jedním z nejlepších přírodních léků na světě. Prokazatelně se jím léčilo a stále léčí již 5 000 let. Neznám léčivější bylinu.

 1. Změnila se nějak Vaše práce v otázkách potírání drog po novelizaci trestního zákona začátkem letošního roku? Pokud ano, v čem konkrétně?

Kotrouš: Chystáme intenzivnější sledování přestupků v této oblasti.

Stuna: Pro samotné policisty, ale i pro uživatele bylo jasně stanoveno množství větší než malé, tedy hranice mezi přestupkem a trestným činem.

 1. Jak postupujete, když ve službě narazíte na partu lidí, kteří společně kouří marihuanu?

Kotrouš: Vzhledem k tomu, že jde minimálně o přestupek, vše zdokumentujeme a oznámíme správnímu orgánu. Kromě toho samozřejmě spolupracujeme s Policií ČR.

Stuna: Upozorním je na jejich protiprávní jednání. Zjistím jejich totožnost. Dále se to odvíjí podle konkrétní situace.

 1. Jakým způsobem určujete výši pokuty při odhalení držitele nebo pěstitele konopí, který nakládá s množstvím menším než malým?

Kotrouš: Tyto věci vůbec neřešíme cestou blokových pokut. Vždy je oznamujeme správnímu orgánu.

Stuna: Zatím jsem se s tím v praxi nesetkal. V blokovém řízení bych to ale neprojednával, neboť v blokovém řízení není možné rozhodnout o propadnutí věci. Z uvedeného důvodu by se věc předávala do správního řízení. Čistě akademicky současná legislativa umožňuje věc řešit domluvou a zákon výslovně říká, že bloková pokuta se ukládá v případě, že nestačí domluva. Navíc musejí být splněny další zákonné podmínky pro uložení blokové pokuty, například že přestupce s přestupkem a výší blokové pokuty souhlasí. Nadále budu doporučovat oznamovat věc správnímu orgánu.

Policista smí a musí dělat pouze to, co mu zákon výslovně dovoluje nebo nařizuje. Má právo na svůj vlastní názor, má právo ho říci nahlas a má právo upozornit na špatný zákon. Musí ovšem dodržovat a vymáhat i špatné zákony. Když to nedokáže, měl by se ozvat, nebo odejít.

 1. Máte nějaké osobní zkušenosti s omamným konopím?

Kotrouš: Ne, nemám.

Stuna: Ano. Nejsem však ani pravidelným, ani rekreačním uživatelem konopí jako drogy. V minulosti jsem však „marihuanu“ ochutnal jak ve formě jointu, tak i vaporizéru či Fénixových slz. V současné době užívám konopné masti, konopný olej, mýdlo a semínka.

 1. Jak byste se zachoval, kdybyste zjistil, že Vaše děti užívají marihuanu?

Kotrouš: To je asi nejtěžší otázka, tuto zkušenost nemám. Myslím, že bych byl na nejlepší cestě volit poměrně razantní řešení. Nicméně především bych se pokusil zjistit, proč, jak často a s kým mé děti marihuanu užívají, a doufám, že bych našel dost trpělivosti a sebeovládání, abych si s nimi dokázal v klidu promluvit a přesvědčit je, že si nijak neprospívají, spíš naopak.

Stuna: Moji synové jsou ještě na drogy příliš mladí. Snažím se je učit úctě a respektu k rostlinám i ke konopí. Ale hlavně jim nelhat! Mohu doufat, že se jim drogy vyhnou, ale experimentování jen těžko zabráním. Mohu jim předat své zkušenosti, budou-li o to stát. Mohu-li si ovšem vybrat mezi alkoholem a vaporizací konopí, tak mám jasno. Život však plánovat nelze, budu tuto situaci řešit, až nastane.

 1. Jste pro, nebo proti legalizaci konopí? (Legalizaci chápejte jako zodpovědný legislativní přístup státu.) Proč?

Kotrouš: Pro lékařské účely ano, jinak ne. Ostatně podle mých informací i takoví propagátoři liberálního modelu, jako je třeba Holandsko, museli přiznat, že jejich cesta selhává.

Stuna: Jsem pro legalizaci konopí. Za dekriminalizaci konopí pro léčebné a vědecké využití dokonce aktivně bojuji. Tvrdá represe musí nastat u nezodpovědných uživatelů konopí, ale nemůžeme přeci všechny házet do jednoho pytle. Nemůžeme je „chránit“ proti jejich vlastní vůli. Nemůžeme s občanem jednat jako s nesvéprávným. Je to otázka osobní svobody, která končí tam, kde začínají práva a svobody ostatních.

Je nutné pravdivě upozorňovat na možná rizika spojená s užíváním konopí, ale ne démonizovat! Uvědomme si, že jsme zlegalizovali mnohem nebezpečnější drogu, která má na svědomí mnoho lidských životů a osudů. Skutečnou vstupní drogu – alkohol. Konopí nikdy nikoho na celém světě nezabilo! Zkuste se předávkovat alkoholem, kofeinem, tabákem nebo třeba acylpyrinem! Nebo raději ne, nezkoušejte to!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!